Få 40% rabatt
Nyhet! 💥 Skaffa ProPicks för att se strategin som har vunnit över S&P 500 med över 1,183 % Skaffa 40 % rabatt

Fiat-Chrysler i samarbete med Engie och Enel X kring laddstationer

Publicerad 2019-06-14 07:18
Uppdaterad 2019-06-14 10:01
© Reuters.  Fiat-Chrysler i samarbete med Engie och Enel X kring laddstationer

Fiat-Chrysler, FCA, har ingått ett partnerskap med Engie och Enel (MI:ENEI) X inom e-mobilitetslösningar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Samarbetet omfattar i hög grad utvecklingen och utrullningen av laddstationer för elbilar.

Enligt FCA är det primära syftet att erbjuda laddlösningar som stödjer bolagets nya produktionslinje av elbilar och plug-ins.

FCA satsar även på laddstationer vid egna anläggningar. I Italien är målet att installera cirka 700 laddstationer vid egna fabriker, kontor och forskningscenters, så väl som anställdas parkeringsplatser. Detta ska verkställas över de kommande två åren.

Italien-arbetet sker för övrigt med Enel X, liksom för marknaderna i Spanien och Portugal.

FCA kommer med Engie att samarbeta på 14 andra europeiska marknader.

Under partnerskapet ska det även forskas kring nya tekniker inom elbilar, så väl som genomföras tester.

Överlag beskrivs samarbetet stödja FCA:s produktions- och distributionsplan för plug-ins och elbilar som lanseras under affärsplanen för 2018-2022.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.