Få 40% rabatt
🔥 Vår aktiestrategi vald av AI, Teknikjättar, är upp med +7,1 % i maj. Missa inte spänningen när aktien är HET.Skaffa 40 % rabatt

Ferrari har ett starkt varumärke med en unik position, många lyxbolag opåverkade av tillväxtavmattning i Kina - Pacific-förvaltare

Publicerad 2019-03-14 07:01
Uppdaterad 2019-03-14 08:27
© Reuters.  Ferrari har ett starkt varumärke med en unik position, många lyxbolag opåverkade av tillväxtavmattning i Kina - Pacific-förvaltare
CAT
-
PRTP
-
AAPL
-
EL
-
RACE
-

Förvaltaren Mattias Gromark på Pacific Fonder anser att prestigebiltillverkaren Ferrari (NYSE:RACE) har ett väldigt starkt varumärke med en unik position i världen. Vidare noterar han starka rapporter från en rad bolag inom lyxsektorn.

"Vi fick en sättning i lyxsektorn under hösten på grund av förnyad Kina-oro efter handelsbråket mellan USA och Kina, precis som vi hade 2015. Den gången berodde det på regeringens intensiva korruptionsjakt. Nu som då så ser det ut som att den nedgång man befarade inte syns i bolagens rapporter för det fjärde kvartalet", uppger förvaltaren i en kommentar till Finwire.

Gromark förvaltar de tre fonderna Pacific Extraordinary Brands, Pacific Explorer Dynamic och Pacific Global Dynamic.

Den förstnämnda fonden med det största innehavet i Ferrari ökade 6,8 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 17,7 procent hittills i år.

"Tittar vi på de mest kända namnen inom lyxsektorn såsom LVMH, Kering (PA:PRTP), Ferrari och Estee Lauder (NYSE:EL) så har de infriat och överträffat marknadens förväntningar. Ofta drivet av bra tillväxt från främst Kina men även USA", berättar Gromark.

En trend han ser som även sker inom lyxsektorn är övergången till e-handel, vilket inbegriper plattformar som Farfetch och Tmall Luxury Pavilion. En annan trend främst inom lyxbilssektorn är att man fokuserar mer på att möta kvinnliga kunder.

En region som blivit allt viktigare för lyxsektorn är Asien, framförallt Kina och Indien.

"Idag står den kinesiska konsumenter ungefär för en tredjedel av lyxkonsumtionen globalt. Vi har en demografisk trend i Asien med en växande medelklass som kommer fortgå under lång tid. Efter Kina kommer Indien som ligger kanske 20 år efter och med en mycket yngre befolkning. Landet tar förövrigt över ledartröjan som snabbväxare som Kina nu", berättar förvaltaren.

Förvaltaren anser att en väldigt stor möjlighet för lyxsektorn är att Kina öppnar upp sig och sänker tullarna på många av varorna inom lyxsektorn. Vidare verkar myndigheterna i landet ta problemen med bristande skydd för varumärken och omfattande handel med kopior på allvar.

Tillväxten har växlat ned i Kina vilket det har rapporterats om mycket i media. Avmattningen har slagit mot bolag som till exempel Apple (NASDAQ:AAPL) och Caterpillar (NYSE:CAT).

"Vi ser inte samma mönster för lyx. Vi kan ta franska Kering som exempel på hur det går i Kina och de ökade sin försäljning med över 29 procent under 2018. Liknande siffror har rapporterats från konkurrenter som LVMH och Hermès", kommenterar Gromark.

Ett innehav Pacific-förvaltaren lyfter fram är Ferrari.

"Ferrari är ett fantastiskt varumärke med en unik position i världen och är klassat som det starkaste bilvarumärket i världen sett till Brand Strength Index, med Porsche på andra plats", kommenterar förvaltaren och fortsätter:

"Bolaget tillverkar ett begränsat antal bilar per år och uppvisar rekordhöga marginaler. Bolaget räknar att man till och med 2022, i takt med att lansering av ett antal nya modeller, kommer i det närmaste fördubbla vinst per aktie i takt med att marginalerna och försäljningen ökar".

Vad gäller förnybart har bolaget även målet att 60 procent av modellerna ska ha hybriddrift till 2022.

Det ökade fria kassaflödet kommer delvis gå tillbaka till aktieägarna via ökade utdelningar och återköp av egna aktier.

"Ett fantastiskt bolag helt enkelt", landar förvaltaren i.

Ferrari fick under förra veckan tummen upp av analyshuset Barrons som uppskattar den senaste tiden operativa förbättringar inom bolaget. Aktien har hittills i stigit med över 30 procent.

Explorer Dynamic med fokus på tillväxtmarknader är upp 8,5 procent sedan årsskiftet per månadsrapporten för februari, medan globalfonden Global Dynamic är upp 14 procent på årets två första månader.

Tillväxtmarknader är ytterligare ett område som Gromark ställer sig positiv till.

"Tillväxtmarknader var bland de mest blankade marknaderna förra året. Det vi ser nu är att flödena har vänt. Har man ingen exponering idag är det dags att se över och bredda sig bort från mogna marknader".

Han pekar på utvecklingen i en rad tillväxtländer, främst Kina och Indien.

Kina har haft sin dos av bankskandaler och närmar sig just nu val. Gromarks uppfattning är att landet har trots kritik gjort många reformer som klart förbättrar företagsklimatet.

Förvaltaren ser även faktorer som talar för Indien.

"Indien är ju ökänt för sin kroniskt tröga byråkrati men framsteg görs. Indien har väldigt mycket som talar för sig, en ung och till stor del välutbildad befolkning, hög tillväxt och väldigt lång väg kvar när det gäller urbanisering och urbanisering till exempel", berättar förvaltaren.

Gromark tillägger dock att tillväxtmarknader är ett väldigt brett begrepp, och att de stora länderna i gruppen Kina, Indien, Brasilien och Ryssland har alla unika möjligheter och utmaningar.

Avslutningsvis kommenterar förvaltaren positioneringen hos lyxfonden Pacific Extraordinary Brands och tillväxtmarknadsfonden Pacific Explorer Dynamic.

Han ser ett bra långsiktigt läge att investera i fonderna.

"Båda är bra fonder att bredda sin aktiemarknadsexponering med. Sitter man i dagsläget med mycket Sverige och Globalt så är dessa två bra komplement för att diversifiera sin riskprofil. Båda sektorerna har varit underinvesterade och ogillade under förra året och vi tror det är bra läge att kliva på om man har en lite längre placeringshorisont".

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.