🟢 Marknaderna är upp. Varenda medlem i vår 120K+ stora community vet vad man ska göra åt det. Det kan du också.Skaffa 40 % rabatt

Ericsson minskar när företaget tappar marknadsandelar i Kina

Publicerad 2021-10-19 15:14
© Reuters.
T
-
ERICb
-
VZ
-
TMUS
-
ERIC
-

By Dhirendra Tripathi

Investing.com - Ericsson (ST:ERICb) minskade 3,3% under dagen på Stockholmsbörsen. ADR:er noterade i USA (NASDAQ:ERIC) minskade 3,1% under förhandeln. Minskningen skedde i samband med att företagets marknadsandel i Kina urholkades och försäljningen minskade.

Företaget upplevde även störningar i leveranskedjan och Ericsson varnade för att detta kommer fortsätta att utgöra en risk.

Kina är världens största marknad för 5G-tjänster. Det svenska företaget hamnade i kläm mellan Kina och Europa i samband med att EU förhindrade kinesiska företag från att verka på den europeiska 5G-marknaden på grund av säkerhetsrisker.

Tidigare förväntade sig Ericsson stora ordrar från kinesiska operatörer för att bygga 5G-nätverk.

Försäljning i Kina minskade med 3,6 miljarder svenska kronor och företaget sa till Reuters att det planerar att ändra sin försäljnings- och leveransram i landet.

Stark försäljning i USA hjälpte företaget att kompensera för skadorna i Kina. Företaget vann 5G-kontrakt från Verizon (NYSE:VZ), AT&T (NYSE:T) och T-Mobile (NASDAQ:TMUS).

Den totala försäljningen minskade med 2% till 56,3 miljarder svenska kronor. Nettoresultatet uppgick till 3,7 miljarder kronor.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.