Få 40% rabatt
Nyhet! 💥 Skaffa ProPicks för att se strategin som har vunnit över S&P 500 med över 1,183 % Skaffa 40 % rabatt

Curando gör spin-off och omvänt förvärv

Publicerad 2021-06-14 09:09
Uppdaterad 2021-06-14 09:10

By Hannes Hansson

Investing.com - Curando Nordic AB (ST:CUR), som levererar IT-lösningar inom sjukvårdstjänster, meddelade i fredags att företaget avser att dela ut verksamheten till aktieägarna och förvärva Vo2 Cap AB, via omvänt förvärv.

Målbolaget, Vo2, förvärvar och förädlar media- och techföretag. I koncernen ingår Leeads AB och Netric Sales AB. Bolagets mål inom 3 år är att uppnå en omsättning på 1 miljard kronor med en rörelsemarginal överstigande 8%.

Utdelningen innebär att Curando kommer dela ut samtliga tillgångar och skulder till ett nytt företag, ”Nya Curando”, varpå detta kommer att delas ut till nuvarande aktieägare för att sedan noteras på Nasdaq First North Growth Market. Efter utdelningen kommer Curando förvärva Vo2 genom emission av ca 2 miljarder nya aktier, vilket innebär att säljarna av Vo2 kommer inneha 95% av aktierna efter transaktionen. Curandos nuvarande aktieägare kommer inneha 5% av aktierna.

Nyheten innebar att aktiens stängningspris steg från 0,2635 kronor till 0,3100 kronor mellan torsdagen och fredagen, med 0,5250 kronor som högsta betalda pris under fredagen.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.