🟢 Marknaderna är upp. Varenda medlem i vår 120K+ stora community vet vad man ska göra åt det. Det kan du också.Skaffa 40 % rabatt

Alfred Berg Ränteallokering Plus upp 0,62 procent i juli, Unicredit bidrog positivt

Publicerad 2019-08-09 13:03
Uppdaterad 2019-08-09 17:21
© Reuters.  Alfred Berg Ränteallokering Plus upp 0,62 procent i juli, Unicredit bidrog positivt
CRDI
-

Alfred Berg Ränteallokering Plus steg 0,62 procent i juli, mot bakgrund av att fonden har gynnats av ett ökat risksentiment. Avkastningen sedan årsskiftet summeras till 2,28 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet beskriver inledningsvis att det ekonomiska sentimentet fortsatt är negativt. Centralbankerna är rädda för svagheten i tillverkningsindustrin och agerar därmed förebyggande. Förväntan är att centralbankerna fortsätter med penningpolitiska stimulanser i form av lägre räntor.

"Med marknadens förtroende att centralbankerna fixar alla problem så finns det en risk att dåliga nyheter blir bra nyheter med stigande tillgångspriser och ytterligare fallande räntor som följd", förklarar förvaltningsteamet.

Den svenska statsobligationsräntan med 2-årig löptid föll under månaden till minus 0,68 procent och räntemarginalerna mellan långa och korta svenska statsräntor är nu 53 baspunkter.

Kreditobligationer utvecklades positivt relativt referens-swapränta då kreditspreadarna föll med 2 baspunkter.

Till fondens positiva avkastning bidrog Unicredit (MI:CRDI) positivt till följd av att dess kreditspread gick ihop rejält.

Slutligen anser man att företagsobligationer fortsatt ser ut som en relativt bra placering gentemot statspapper och därmed behåller man fondens kreditduration på drygt tre år.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.