Lås upp premiumdata: Upp till 50% rabatt InvestingProHÄMTA REA

AGCM Asia Growth steg 13,3 procent i januari, låga värderingar på den kinesiska aktiemarknaden

Publicerad 2019-02-04 11:51
Uppdaterad 2019-02-04 13:21
© Reuters.  AGCM Asia Growth steg 13,3 procent i januari, låga värderingar på den kinesiska aktiemarknaden
MSFT
-
AMZN
-
IBM
-
005930
-
BABA
-

AGCM Asia Growth steg 13,3 procent i januari, i ljuset av en kraftig upprekyl för den kinesiska aktiemarknaden. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet berättar i likhet med tidigare att man tror investerare är för negativa kring utsikterna att ett handelsavtal mellan USA och Kina nås. Trump uppges vilja ha ett avtal så han kan tillkännage en vinst och gå vidare, medan Kina vill minimera den utländska inblandningen.

Man pekar bland annat på att hedgefonder nu stänger sina kortpositioner på Kina samtidigt som long-only investerare utnyttjar de låga värderingarna. MSCI China handlas till 11 gånger årsvinsten, från 14 gånger för ett år sedan.

Fondens förvaltningsteam nämner även att stora ekonomiska stimulanser har sjösatts i Kina i syfte att säkra en solid ekonomisk tillväxt från och med detta år. Banker kan bland annat låna mer, efter sänkta reservkrav.

Alibaba (NYSE:BABA) som är det största innehavet i fonden kom med en stark rapport. Intäkterna ökade med 40 procent medan molntjänstverksamheten ökade sin omsättning med 84 procent. Bolaget övertog därmed tredjeplatsen vad gäller molntjänster från IBM (NYSE:IBM), och placerar sig efter Amazon (NASDAQ:AMZN) och Microsoft (NASDAQ:MSFT).

De största innehaven per utgången av månaden var Alibaba, Tencent och Samsung (KS:005930) med portföljvikterna 8,0, 7,2 respektive 5,7 procent.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.