🟢 Marknaderna är upp. Varenda medlem i vår 120K+ stora community vet vad man ska göra åt det. Det kan du också.Skaffa 40 % rabatt

Yuanen försvagas på nytt mot dollarn efter ny fixingkurs

Publicerad 2019-08-07 07:30
Uppdaterad 2019-08-07 10:21
© Reuters.  Yuanen försvagas på nytt mot dollarn efter ny fixingkurs
BAC
-
USD/CNY
-

Kinas centralbank satte på onsdagen den officiella referenskursen för yuan till 6,9996, vilket var något svagare än förväntat. Enligt estimat från Reuters väntades People's Bank of China, PBOC, fixera yuankursen vid 6,9994 mot dollarn.

Referenskursen ska ses som en mittpunkt då valutan tillåts röra sig i ett intervall på +/- 2 procent från kursen.

I dagsläget handlas valutaparet USD/CNY till 7,0383 vilket innebär att yuanen försvagats med 0,2 procent mot dollarn jämfört med igår.

Bank of America Merrill Lynch (NYSE:BAC) bedömer att yuanen kan försvagas ytterligare och röra sig förbi 7,50 per dollar om USA höjer tullarna på kinesiska varor till upp emot 25 procent. USA:s president Donald Trump uppgav i förra veckan att tullar på 10 procent ska införas den 1 september.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.