Få 40% rabatt
Nyhet! 💥 Skaffa ProPicks för att se strategin som har vunnit över S&P 500 med över 1,183 % Skaffa 40 % rabatt

Euron ligger kvar på sin lägsta nivå på 20 år

Publicerad 2022-07-06 10:35
Uppdaterad 2022-07-06 10:36
© Reuters.

Investing.com – EUR/USD ligger kvar på 20-års lägsta nivå och faller till nära förestående paritet enligt ING.

EUR/USD noterade en imponerande dipp igår, och föll från cirka 1,0450 i början av dagen till den lägsta 1,0235 på sen eftermiddag, en 20-årig lägsta nivå, och är fortfarande nära den lägsta punkten denna onsdagsmorgon.

Svagheten följde på publiceringen av S&P Global Composite Purchasing Managers' Index för euroområdet, som noterade sitt lägsta värde på 16 månader.

Det negativa sentimentet stärktes av bensinransoner i Europa, den politiska krisen i Storbritannien och en ny topp i COVID-19-fall som ledde till nya restriktioner i Shanghai.

Fallet för EUR/USD förstärktes också av sökandet efter säkra tillflyktsorter som gynnade dollarn.

Ur en grafisk synvinkel bör det påminnas om att EUR/USD igår bröt under 2022 (1,0350) och under 2017 (1,0340), vilket lämnade vägen öppen mot paritet, eftersom inget stöd kan ses tills värdet av Euro och Dollar utjämnas.

Fall av EUR/USD till paritet från denna juli månad?

Nordea (ST:NDASE) skrev nyligen att "den senaste förändringen av de flesta andra G10-centralbanker mot en mer aggressiv politik kommer sannolikt att hålla marknaderna volatila och stödja vår uppfattning att EUR/USD kommer att leda till lägre paritet under andra halvåret i år.

Danske Bank (CSE:DANSKE) anser för sin del att "den stora negativa handelsvillkorschocken mellan Europa och USA, den fortsatta konjunkturförsvagningen bland handelspartners, den samordnade åtstramningen av globala finansiella förhållanden, expanderande USD-styrka och nedåtrisken för euroområdet föranleder oss att hålla kursen för EUR/USD lägre (mål 1,00).

ING (AS:INGA) går ännu längre och förutspår att paritet kommer att nås under juli månad (även innan euron började falla igår):

"EUR/USD ser sannolikt ut att glida mot paritet denna månad. Den handelsvägda euron är en hårsmån från årets lägsta nivå och ett svar från ECB som hotar mer aggressiva räntehöjningar kan visa sig kontraproduktivt för en procyklisk valuta som euron."

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.