🟢 Marknaderna är upp. Varenda medlem i vår 120K+ stora community vet vad man ska göra åt det. Det kan du också.Skaffa 40 % rabatt

Stagflation: Konsekvenser för finansmarknaderna

Publicerad 2022-06-20 12:20
Uppdaterad 2022-06-20 12:22
© Reuters
JPM
-
LCO
-

Investing.com - Professor Dr. Jan Viebig, Global Co-CIO för ODDO BHF AM, förklarar stagflation, varför det uppstår och vilka konsekvenser det kommer att få på finansmarknaderna under de kommande månaderna.

  • När recessionsrisken ökar lutar vi oss mot defensiva aktier.
  • Ekonomin kommer att bromsa in, vilket kan leda till negativa justeringar av vinstberäkningarna under de kommande kvartalen.
  • De korta räntorna fortsätter att stiga och avkastningskurvorna kommer sannolikt att fortsätta att plana ut.

"Gör dig redo för en ekonomisk orkan", varnade nyligen Jamie Dimon, VD för JPMorgan (NYSE:JPM).

Ekonomiska effekter:

Världsekonomin upplever just nu en utbudschock som kan leda till en ekonomisk kris. Enligt ODDO BHF AMs uppfattning har en utbudschock 6 ekonomiska effekter som kan beskrivas enligt följande:

  • Ökningen av priserna på råvaror till följd av konflikten i Ukraina orsakar en ökning av inflationen.
  • Inflationsuppgången fungerar som en "skatt på olja". Det vill säga att de som spenderar mer vid pumpen har mindre pengar tillgängliga för att köpa andra varor och tjänster.
  • Hög inflation leder förr eller senare till högre räntor, vilket vi redan ser i USA och Europa.
  • Högre räntor leder till lägre investeringar och långsammare tillväxt.
  • Som ett resultat av en utbudschock ökar osäkerheten i ekonomin, till exempel till följd av stigande insatskostnader, problem med leveranskedjan eller stigande kreditfall.
  • En ytterligare möjlig konsekvens är en löneprisspiral, om fackföreningarna kan ålägga kompensation för stigande inflation i form av högre löner.

Marknaderna måste rusta för långsammare tillväxt med hög inflation. På båda sidor om Atlanten finns en 8:a framför decimalkomman: i USA ligger den årliga inflationen på 8,3% och i euroområdet uppskattar Eurostat den årliga konsumentprisinflationen till 8,1%. Sannolikheten att USA kommer att uppleva en lågkonjunktur under de kommande 12 månaderna har ökat den senaste tiden. Den ligger dock kvar på drygt 30%. I Europa svalnar ekonomin mer markant än i USA. En lågkonjunktur skulle vara oundviklig i Europa om ett embargo läggs på rysk gas eller om Ryssland stängde av leveranserna.

Den nuvarande ekonomiska situationen, med alla de skillnader som historiska jämförelser alltid innebär, påminner om situationen 1973-1974, då Arthur Burns ledde Federal Reserve. Burns anses nu vara för försiktig, delvis för att han böjde sig för påtryckningar från den amerikanska regeringen.

President Richard Nixon, inför nyval, förespråkade låga räntor. Fed höjde alltså räntorna för sent och för långsamt efter den första oljeprischocken och kunde inte förhindra att stigande inflationsförväntningar ledde till högre löner.

Centralbanksstrategin:

Den nuvarande situationen verkar liknande eftersom kriget i Ukraina orsakar en energipriskris. Brent-oljan har hoppat från cirka 70 dollar för ett år sedan till 120 dollar nu, de höga stimulansåtgärderna från presidenterna Trump och Biden i USA driver på inflationen. Under "Taylor-regeln" fortsätter Fed att agera för sent och med för mycket tvekan, eftersom den faktiska inflationen ligger långt över inflationsmålet och den amerikanska ekonomin går för fullt. Hög inflation kommer nästan säkert att tvinga de två största centralbankerna, Fed och ECB, att höja räntorna över den neutrala räntan.

Dessutom har Federal Reserve meddelat att man kommer att minska sin balansräkning genom en kvantitativ justering och därmed ta bort likviditeten från marknaden. Investerare skulle göra klokt i att förbereda sig för slutet av eran med billiga centralbankspengar. Inflationen kommer sannolikt att falla långsammare än vad centralbankerna på båda sidor om Atlanten förväntade sig i början av året, givet höga energipriser. Enligt vår uppfattning är en kort obligationsduration fortfarande att rekommendera. Korta räntor kommer att stiga avsevärt och avkastningskurvorna planar ut.

Lågkonjunktur?

Platta eller inverterade avkastningskurvor indikerar vanligtvis en ökad sannolikhet för en lågkonjunktur. När sannolikheten för en lågkonjunktur ökar förblir vi försiktiga med högavkastande obligationer. Tidigare har det visat sig klokt att investera först när lågkonjunkturen har slagit in och räntorna stigit kraftigt. Vi har inte kommit dit än. Defensiva värdeaktier kommer sannolikt att fortsätta att överträffa dyra tillväxtaktier i en miljö med stigande räntor.

Under de kommande kvartalen kan problem med leveranskedjan och stigande kostnader sätta ytterligare press på marginalerna. Därför fokuserar vi på investeringar i företag med hög prissättningskraft. Vi förblir i grunden försiktiga och håller aktiekurser under de neutrala kurser som överenskommits med våra kunder. Kina erbjuder en första stråle av hopp.

De senaste nyheterna från Kina indikerar att beslutsfattare kommer att vidta stimulansåtgärder och begränsa av den strikta "zero-covid"-policyn. Det är fortfarande osäkert om vi kan förvänta oss en mild storm eller en kraftig orkan.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.