😎 Exklusiv sommarrea – Upp till 50 % rabatt på AI-drivna aktieval från InvestingProHÄMTA REA

Rekordmånga timmar med negativa elpriser

Publicerad 2024-06-13 14:50
Uppdaterad 2024-06-13 15:10
© Reuters.  Rekordmånga timmar med negativa elpriser

Antalet timmar med negativa elpriser i Sverige i år har fördubblats jämfört med 2023. Orsaken är den kraftiga utbyggnaden av solkraft i Europa. Det gynnar konsumenter, men kan på sikt påverka producenternas investeringsvilja.

Under de första fem månaderna i år har Sverige haft 668 timmar med negativt elpris, att jämföra med 310 timmar totalt i fjol. Och trenden lär fortsätta.

– Den kraftiga utbyggnaden av solkraft och vindkraft i Europa, i synnerhet i Tyskland, ger allt fler timmar med negativa elpriser i Sverige. När den tyska elproduktionen under soliga perioder överstiger förbrukningen skapas minuspriser, som spiller över på oss i norr, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Störst påverkan på elpriset har solkraften på eftermiddagen mellan 12.00 och 17.00 när solen är som starkast, samtidigt som efterfrågan på el är som lägst. Fenomenet kallas ”duck curve” eller ankkurva i elbranschen, på grund av att en ritad graf över timpriserna på el under ett dygn kan liknas vid en sittande anka.

Gynnar konsumenter – drabbar producenter

Att antalet minustimmar ständigt ökar gynnar konsumenter med timprisavtal, som kan styra sin elanvändning och till exempel ladda elbilen under de billigaste timmarna. Utvecklingen för dock även med sig vissa risker.

– På kort sikt gynnas konsumenter med timprisavtal av de negativa elpriserna. Men samtidigt innebär trenden att producenterna får lägre ersättning, vilket ger minskad investeringsvilja. På sikt kan effekten bli att den viktiga utbyggnaden av förnybara energikällor bromsas och att elektrifieringen av samhället klingar av, säger Johan Sigvardsson.

Flest minustimmar i syd

Elområde 4 i södra Sverige, med starkast koppling till kontinenten, har hittills i år haft flest minustimmar. Priset har varit negativt under 171 timmar fram till 31 maj i år, jämfört med 33 motsvarande period i fjol.

För övriga elområden är motsvarande siffror 164 timmar (89 i fjol) för elområde SE3, 166 timmar (94) för SE2 och 167 timmar (94) för SE1.

Inlägget Rekordmånga timmar med negativa elpriser dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Denna artikel publicerades först på ravarumarknaden.se

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.