🧮 Väljer du fortfarande aktier på det gammalmodiga, långsamma sättet? Det är dags att testa kraften i AI-aktievalSkaffa 50 % rabatt

LME stänger dörren för ryska metaller i USA

Publicerad 2023-03-02 09:13
Uppdaterad 2023-03-02 09:40
© Reuters LME stänger dörren för ryska metaller i USA
MAL
-

LME, London Metal Exchange, har i veckan meddelat att den stänger dörren för ryska metaller i dess amerikanska lager som en följd av de sanktioner som den amerikanska regeringen inför på ryska basmetaller den 10 mars.

I förra veckan meddelade den amerikanska regeringen att den kommer att införa en tull på 200 procent på aluminium och aluminiumprodukter som producerats i Ryssland från och med den 10 mars 2023. Det innebär i princip ett förbud mot basmetaller från Ryssland då priset för kund kommer att bli så pass högt att det inte är lönsamt att köpa dem.

Däremot görs inga förändringar när det gäller ryska metaller som förvaras i metallbörsens lager utanför USA.

Att världens äldsta marknad har avbrutit möjligheten att förvara primäraluminium, koppar, bly, nickel eller amerikansk aluminiumlegering (NASAAC) med ryskt ursprung i sina lager i USA är emellertid inte så pass betydande. När beslutet togs fanns det väldigt låga volymer av rysk metall i LMEs lager i USA. Det fanns endast 400 ton NASAAC, som nu inte kommer att kunna vara tillgängligt för att leverera mot NASAAC-terminer vid förfall.

Inlägget LME stänger dörren för ryska metaller i USA dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Denna artikel publicerades först på ravarumarknaden.se

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.