💼 Skydda din portfölj med AI-drivna aktieval från InvestingPro – NU med upp till 50 % RABATTHÄMTA REA

Geopolitik och centralbanker kan hålla guldefterfrågan hög 2024 säger World Gold Council

Publicerad 2023-12-22 10:56
Uppdaterad 2023-12-22 11:10
© Reuters.  Geopolitik och centralbanker kan hålla guldefterfrågan hög 2024 säger World Gold Council
XAU/USD
-
GC
-

Guldpriset slog ytterligare ett rekord den här månaden. En kombination av geopolitiska spänningar och fortsatta centralbanksköp kan hålla guldefterfrågan hög nästa år, enligt World Gold Council.

I sin Gold Outlook 2024-rapport som publicerades i början av december, noterade World Gold Council att många ekonomer nu förutser en mjuklandning i USA. Detta efter att Federal Reserve lyckats minska inflationen till det tidigare målet utan att utlösa en recession något som ses som positivt för den globala ekonomin.

World Gold Council noterade att historiskt sett har mjuklandningsmiljöer ”inte varit särskilt attraktiva för guld, vilket resulterat i platt till något negativ genomsnittlig avkastning.”

”Som sagt, varje cykel är annorlunda. Den här gången kan ökade geopolitiska spänningar i ett viktigt valår för många stora ekonomier, i kombination med fortsatta centralbanksköp, ge ytterligare stöd för guld”, tillade World Gold Council.

World Gold Councils strateger noterade också att sannolikheten för en mjuklandning är ”på intet sätt säker”, medan en global lågkonjunktur fortfarande inte är utesluten.

”Detta borde uppmuntra många investerare att hålla effektiva hedgar, som guld, i sina portföljer”, tillade WGC.

De två viktigaste händelserna för guldefterfrågan 2023 var kollapsen av Silicon Valley Bank och Hamas-attacken på Israel, sade World Gold Council, som uppskattade att geopolitiska händelser ökade guldpriset med mellan tre och sex procent under året.

”Och under ett år med stora val som äger rum ibland annat USA, EU, Indien och Taiwan, kommer investerares behov av portföljsäkringar sannolikt att vara högre än normalt”, heter det i rapporten.

Alla blickar på Fed

World Gold Councils marknadsstrateg, John Reade, sade i början av december att han trodde att guldpriserna sannolikt skulle förbli intervallbundna men hackiga nästa år. Han förväntar sig att de ska reagera på individuella ekonomiska datapunkter som informerar om den troliga banan för Fed-politiken tills den första räntesänkningen har gjorts. Baserat på CME Groups FedWatch-verktyg kommer denna sänkning att ske i mars 2024.

Normalt sett ses räntesänkningar som goda nyheter för guld. Detta eftersom kontantavkastningen sjunker och spararna letar någon annanstans efter högavkastande investeringar. Reade framhöll emellertid att två faktorer kan betyda att ”förväntade räntesänkningar kan vara mindre bra för guld än det dyker upp på ytan.”

För det första, om inflationen faller snabbare än räntorna, vilket den i stort sett förväntas göra, så förblir realräntorna höga. För det andra kan lägre tillväxt än väntat drabba guldkonsumenternas efterfrågan.

”Jag säger inte att räntorna måste gå tillbaka till noll för att återuppta efterfrågan, men den kombinationen jag tänker på den första sänkningen i staterna och sänkningar på andra håll i andra viktiga ekonomier, kommer jag tror att ändra lite på känslan mot guld” sa Reade.

Centralbanksköpen fortsätter

En annan stödjande faktor för guld framöver är ytterligare centralbanksköp, enligt World Gold Council. Världens centralbanker har varit en stor källa till efterfrågan på den globala guldmarknaden under de senaste åren och 2023 kommer sannolikt att bli ett rekordår. WGC förväntar sig att detta kommer att fortsätta under 2024.

Reade sa att organisationen var förvånad över den betydande ökningen av centralbanksköp 2022 och att köptakten fortsatte i år.

I sin rapport uppskattade WGC att centralbankernas efterfrågan tillförde tio procent eller mer till guldets utveckling 2023, och noterade att även om 2024 inte når samma höjder, bör köp över trenden fortfarande erbjuda ett extra lyft till guldpriserna.

”Våra förväntningar är att centralbankernas köp kommer att fortsätta nästa år på nettobasis, och det är i stort sett fallet sedan den globala finanskrisen” sa Reade.

Inlägget Geopolitik och centralbanker kan hålla guldefterfrågan hög 2024 säger World Gold Council dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Denna artikel publicerades först på ravarumarknaden.se

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.