Få 40% rabatt
🔎 Se NVDA fullständiga ProTips för omgående risker eller belöningarSkaffa 40 % rabatt

Guld Mini-terminer kontrakt - Mar 2024 (MMIc1)

MCX
Valuta i INR
Friskrivning
61.736
-74(-0,12%)
Stängd
Dagens intervall
61.69061.899
52 veckors intervall
54.81964.344
Senaste
61.736
Öppning
61.850
Dagens intervall
61.690-61.899
52 veckors
54.819-64.344
1-års ändring
9,93%
Månad
Mar 24
Kontraktstorlek
100 gram
Typ av uppgörelse
Leverans
Teknisk
Stark Sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark Sälj
Dagligen
Veckovis
Månatligen
Mer
Typ:Råvara
Grupp:Metaller
Enhet:_instr_unit_10gram

Folk bevakar också

70.762
MSDc1
-0,75%
70.797
MSMRc1
-0,71%
6.087
MGPLc1
-0,11%
46.939,90
NBNc1
-0,53%
49.806
MAXc1
+0,02%
Vad anser du idag om MMIc1?
Rösta för att se communityns resultat!
eller
Installera våra apparSkanna QR-kod för att installera app
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.