Få 40% rabatt
Nyhet! 💥 Skaffa ProPicks för att se strategin som har vunnit över S&P 500 med över 1,183 % Skaffa 40 % rabatt

Orolig för att säsongens volatilitet? Överväg dessa 2 obligationsbaserade ETF:er

Publicerad 2021-10-11 17:12
Uppdaterad 2020-09-02 08:05

Hösten överensstämmer vanligtvis med nedgångar på börsen och hittills visar sig 2021 inte vara något undantag. När volatilitet på aktiemarknaderna stiger uppmärksammas både obligationer och börshandlade fonder (ETF:er).

En obligations-ETF kan inneha olika räntebärande värdepapper, till exempel statsobligationer,  kommunala obligationer, företagsobligationer eller "skräp"-obligationer med hög avkastning. Det finns också ETF:er som sammanför olika tillgångsklasser, inklusive obligationer, aktier, REIT:s och råvaror.

För närvarande ligger avkastningen på USA:s 10-åriga obligation över 1,6%. I mitten av augusti låg den på ca 1,2%. Stigande avkastning är vanligtvis störande för börserna.

När avkastningen ökar snabbt omvärderar investerare hur de fördelar sitt kapital mellan olika tillgångsklasser. Till exempel kan vissa börja undra huruvida de är nöjda med sina nuvarande aktiepositioner.

Marknadens aktörer följer nu noga ökande inflationsnivåer, möjligheten att Federal Reserve minskar sina månatliga obligationsinköp och på senare tid också oro över det federala skuldtaket. Ett ökande antal investerare undrar var de kan ”parkera sina pengar”.

Investerare som tror att avkastningen kan öka mot nivån 1,75% eller till och med 2,0% under de kommande kvartalen skulle behöva vara uppmärksamma på varaktigheten av en obligation (eller obligationsbaserade ETF:er).

1. iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Nuvarande pris: 86,06 dollar
52-veckors intervall: 86,05-86,46 dollar
YTM: 0,32%
Utgiftskvot: 0,15% per år

IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:SHY) investerar i korta amerikanska statsobligationer vars löptid sträcker sig från ett till tre år. Med andra ord behöver investerare inte oroa sig för kreditrisk. Sedan starten i juli 2002 har nettotillgångarna nått 20,25 miljarder dollar.

SHY Chart

SHY, som för närvarande har 74 innehav, spårar resultatet för ICE US Treasury 1-3 Year Index. Den har en genomsnittlig löptid på 1,91 år.

Hittills under året har fonden sjunkit med 0,37% och nådde en lägstanivå (52-veckor) den 8 oktober. Investerare som vill parkera kontanter under de kommande veckorna kanske vill undersöka SHY ytterligare.

2. SPDR® Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF
Nuvarande pris: 108,45
52 -veckors intervall: 103,56-110,14 dollar
YTM: 4,86%
Utgiftskvot: 0,4% per år

SPDR® Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (NYSE:JNK) ger exponering mot amerikanska dollarnominerade högavkastande (dvs skräp) företagsobligationer med likviditet över genomsnittet. Därför är ETF:en kanske inte lämpligt för investerare som är mycket riskundvikande.

Erfarna investerare kanske kommer ihåg att fonden hade betydande förluster 2008 under den tidiga delen av den globala finanskrisen. Därefter såg JNK en massiv uppgång i pris under återhämtningen som startade 2009.

JNK Chart

JNK, som har 1 233 innehav, spårar avkastningen på Bloomberg Barclays High Liquid Index. Fonden började handlas i november 2007 och har cirka 8,51 miljarder dollar i tillgångar. År 2020 var JNK en av obligations-ETF:erna som Fed köpte.

När det gäller den delsektoriella uppdelningen utgör den konsumentcykliska sektorn det högsta segmentet med 20,77%. Därefter följer kommunikation (16,39%), icke-cykliska konsumentsektorn (14,69%) och energi (12,72%).

De tio största innehaven står för cirka 3,3% av fonden. Ungefär hälften av obligationerna är BB-rankade, följt av B- (37,90%) och CCC eller lägre (12,15%).

Bland de ledande namnen finns obligationer från TransDigm (NYSE:TDG), som tillverkar flygplanskomponenter, American Airlines (NASDAQ:AAL), sjukvårdsgruppen Centene (NYSE:CNC), Caesars (NASDAQ:CZR) samt kryssningsgruppen Carnival Corporation (NYSE:CCL).

Under det senaste året har fonden ökat nära 3% och hade en toppnivå (52 veckor) i slutet av september. JNK kan vara lämpligt för läsare på jakt efter avkastning.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.