Heta nyheter
Få 40% rabatt 0
🟢 Marknaderna är upp. Varenda medlem i vår 120K+ stora community vet vad man ska göra åt det. Det kan du också. Skaffa 40 % rabatt

Handels- och investeringsverktyg

Ekonomisk kalender

Med vår ekonomiska kalender i realtid kan du hålla reda på alla viktiga händelser som driver de finansiella marknaderna. Du kan anpassa din kalender genom att filtrera efter valuta, hur viktig händelsen är och datumintervall. Det är ett mycket användbart verktyg för aktiehandlare.

Helgdagskalender

Vår helgdagskalender gör att du kan hålla koll på kommande globala marknadsstängningar. Globala marknader kan påverkas negativt underhelgperioder och därför kan denna kalender vara ett viktigt verktyg för långsiktiga aktiehandlare.

Resultatkalender

Använd vår resultatkalender för att spåra prognoser för kvartalsvisa och årliga resultatrapporter samt faktiska utfall från företag över hela världen. Se tidigare och faktiska resultat per aktie vid frisläppande samt EPS (resultat per aktie) före offentliggörande.

Utdelningskalender

Vår utdelningskalender visar kommande utdelning efter sista dag för utdelningsbehörighet, som publiceras allteftersom de tillkännages.

Aktiesplitkalender

Vår aktiesplitkalender visar information om aktiesplittar i realtid samt kommande och omvända splittar, vilka läggs upp direkt när de tillkännages. Håll koll på alla de senaste marknadsmeddelandena och resultaten från företag världen över.

Handelstimmar på Forex och Världsmarknaden

På denna sida hittar du vår gemensamma timkartor för Forex och världens aktiemarknader. Forex-kartan visar alla fyra sessioner för valutahandel och deras överlappning. Kartan för aktiemarknaden visar öppettider i handeln för de stora globala börserna.

Registrera dig med Google
eller
Registrera dig med e-post