😎 Exklusiv sommarrea – Upp till 50 % rabatt på AI-drivna aktieval från InvestingProHÄMTA REA

Naventi Offensiv Flex ned 6,9 procent i maj, minskat exponeringen mot amerikanska banker

Publicerad 2019-06-17 12:01
Uppdaterad 2019-06-17 14:41
© Reuters.  Naventi Offensiv Flex ned 6,9 procent i maj, minskat exponeringen mot amerikanska banker
GOOGL
-
AMZN
-
MA
-
TTWO
-
GOOG
-
BABA
-

Naventi Offensiv Flex utvecklades negativt i maj med en nedgång på 6,9 procent, vilket medför att fonden är upp 18,5 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att 75 procent av portföljföretagen kom i sina rapporter att redovisa omsättning samt justerat resultat per aktie i linje eller över förväntan. Bolaget som stack ut mest var Mercadolibre med en intäktsökning på 48 procent.

”Mercadolibre är Argentinas motsvarighet till Amazon (NASDAQ:AMZN), med nära 300 miljoner registrerade kunder. Förutom annonsintäkter har bolaget utvecklat en egen betalningstjänst, Mercado Pago, som är ett strategiskt initiativ, där Mercadolibre genererar starka, stabila intäkter från transaktionerna som görs av kunderna. Under månaden steg aktien med 18 procent inklusive valutaeffekt”, kommenterar fondens förvaltningsteam.

Under månaden minskades aktieexponeringen mot den amerikanska banksektorn. Detta eftersom makroindikatorer pekar snarare på en räntesänkning än höjning vilket gör klimatet mer ogynnsamt för bankerna. Exponeringen ökades mot Norden, energibolag, konsumentsektorn och Mastercard (NYSE:MA) tack vare sina stabila räkenskaper och tillväxt, uppges det.

De främsta bidragsgivarna under perioden var Take-Two (NASDAQ:TTWO) Interactive, HDFC Bank, Mercadolibre och Sony. På minussidan märktes Alibaba (NYSE:BABA), Amazon, Tencent och Fedex.

De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Amazon, Mastercard, och Alphabet (NASDAQ:GOOGL) med portföljvikterna 4,2, 3,6 respektive 3 procent.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.