Få 40% rabatt
Nyhet! 💥 Skaffa ProPicks för att se strategin som har vunnit över S&P 500 med över 1,183 % Skaffa 40 % rabatt

Malmbergs Elektriskas rapport ett styrkebesked vad gäller marginalen enligt Remium

Publicerad 2018-04-18 13:16
Uppdaterad 2018-04-18 13:16
© Reuters.  Malmbergs Elektriskas rapport ett styrkebesked vad gäller marginalen enligt Remium
Malmbergs Elektriskas rapport tidigare idag var stark. I alla fall när det gäller marginalen. Det menar analyshuset Remium Introduce. Rörelseresultatet och marginalen inkom högre än vad Remium förväntat sig.

"Vi ser dagens rapport som ett styrketecken i termer av att marginalåterhämtningen fortsätter i högre takt än vad vi räknade med. Noterbart är att en normaliserad vinst bör vara på högre nivåer och att andra halvåret, vad vi bedömer, möter mycket enkla jämförelsetal. Sista halvåret är även den säsongsmässigt starka perioden", skriver analytikern Johan Nilsson Wall i en kommentar efter rapporten.

Remium Introduce räknar med att 68 procent av årets rörelseresultat kommer att inkomma under det andra halvåret. Även valutasituationen givet dagens valutamix kommer vara gynnsam under det kommande halvåret härlett starkare NOK/SEK, fortsätter Remium.

Analyshuset kommer sannolikt inte att genomföra större estimatjusteringar efter rapporten.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.