🔥 Förstklassiga AI-drivna aktieval från InvestingPro Nu med upp till 50 % rabattHÄMTA REA

JPM Emerging Markets Opportunities slog index i februari, lyckades med aktievalen på kinesiska marknaden

Publicerad 2019-03-22 15:30
Uppdaterad 2019-03-22 17:20
© Reuters.  JPM Emerging Markets Opportunities slog index i februari, lyckades med aktievalen på kinesiska marknaden
BABA
-

JPM Emerging Markets Small Cap A (acc) perf USD ökade 1,2 procent under årets andra månad vilket var 1 procentenhet bättre än jämförelseindex. Fonden överavkastade indexet tack vare aktieval på den kinesiska marknaden. Det framgår av en månadsrapport.

Aktiemarknaden steg på ökad optimism från makrodata men även på en positiv ton gällande handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. Därtill lättnader inom penningpolitiken, finanspolitiska stimulanser och måttliga förväntningar på räntehöjningar i USA.

Teknikaktier fanns bland de aktier som gick bäst under månaden. BOE Technology och Luxchare Precision som tillverkar komponenter till smartphones gynnades av utsikter inom makro och efterfrågan som var mindre bearish.

Försäkringsbolag som AIA, China Life och Ping An steg på ett förbättrat investeringssentiment. Marknaden såg också tecken på motståndskraftig konsumtion. En annat innehav som lyfts fram är Alibaba (NYSE:BABA) som fonden är överviktad i. Det inhemska aktierallyt såg också uppgångar i A-aktier som Hangzhou Hikvision, Jiangsu Brewery och Midea.

Banksektorn hade en svag utveckling. Ryska Sberbank såg korrektion i linje med den breda marknaden på förnyade sanktioner från USA. Sydafrikanska FirstRand föll i takt med att Randen, landets valuta tappade i värde. Försvagningen hade sin orsak i räddningen av statsägda Eskom där utsikterna för ett sämre kreditvärde steg.

Aktiemarknaden i Brasilien såg en andhämtningspaus efter den starka uppgången tidigare.

På landsnivå gav exponeringen mot Indonesien motvind. På negativa flöden i februari så tyngdes akter som Bank Central Asia. Övervikten i Astra International påverkade också avkastningen negativt på ett anmärkningsvärt svagt fjärde kvartal som kännetecknades av högre kostnader än väntat.

I en framåtblick skriver förvaltarna att det finns utrymme för mer uppsida inom emerging markets givet positiva nyheter inom handelsbråket mellan USA och Kina. Positivt är även trenden mot en större flexibilitet inom den amerikanska penningpolitiken.

Värderingarna ligger nära 10 procent under det historiska genomsnittet vilket ses som ett bra tillfälle för långsiktiga investerare att ta en position på marknaden.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.