😎 Exklusiv sommarrea – Upp till 50 % rabatt på AI-drivna aktieval från InvestingProHÄMTA REA

JPM Emerging Markets Opportunities backade 7,8 procent i maj, ser Alibaba som långsiktig vinnare på den kinesiska aktiemarknaden

Publicerad 2019-06-17 12:51
Uppdaterad 2019-06-17 15:21
© Reuters.  JPM Emerging Markets Opportunities backade 7,8 procent i maj, ser Alibaba som långsiktig vinnare på den kinesiska aktiemarknaden
AAPL
-
005930
-
BABA
-

JPM Emerging Markets Small Cap C (acc) perf USD föll 7,8 procent under maj, vilket medför att fondens avkastning hittills i år uppgår till 6,0 procent. Det var därmed bättre än jämförelseindex som ökat 4,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Maj månad blev årets hittills sämsta månad för aktier globalt, med ökade spänningar i handelskriget.

Bankaktier inom emerging markets bidrog till fondens avkastning. Fondens exponering mot asiatiska tillverkare av smartphonekomponenter och kinesiska e-handeln tyngde i stället avkastningen. Fonden underavkastade därmed index under månaden efter en stark överavkastning tidigare i år, enligt förvaltarna.

Två aktier som drabbades hårt av Huaweis svartlistning i USA var kameralins-tillverkaren Largan och mobilskal-tillverkaren Catcher. Förvaltarna resonerar i termer av att Samsung (KS:005930) borde vara den aktie som gynnas mest av Huaweis bakslag i USA, följt av Apple (NASDAQ:AAPL). Men enligt de diskussioner som förvaltarna har haft med leverantörskedjan så kan efterfrågan minska då de väntar på den nästa smartphonemodellen av Samsung och iPhones.

Ytterligare ett innehav som drabbades av de ökade spänningarna i handelskriget var Alibaba (NYSE:BABA). Detta trots goda kvartalssiffror. Förvaltarna bedömer att Alibaba är en av de långsiktiga vinnarna på den kinesiska aktiemarknaden och innehavet är ett av de tio största i fonden.

I en framtidsutsikt noterar förvaltarna att värderingen inom emerging markets har fallit till 1,5 gånger bokfört värde på grund av nedgången på aktiemarknaden efter den senaste tidens utveckling inom handelskriget. Förvaltarna ser därför ett bra läge för långsiktiga investerare att gå in i emergin markets, eller öka exponering till denna delen av världsekonomin som växer snabbt.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.