🔥 Förstklassiga AI-drivna aktieval från InvestingPro Nu med upp till 50 % rabattHÄMTA REA

Fidelity Greater China slog index, lyfter fortsatt fram Alibaba

Publicerad 2019-03-20 15:38
Uppdaterad 2019-03-20 17:21
© Reuters.  Fidelity Greater China slog index, lyfter fortsatt fram Alibaba
BABA
-

Fidelity Greater China A-USD ökade 4,7 procent i februari, vilket var 0,5 procentenheter bättre än jämförelseindexet under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar fonden överpresterade index på grund av aktieval inom hälsovård och konsumentcykliskt.

Inom den senare kategorin föredrogs Alibaba (NYSE:BABA) för sin stabila e-handel och attraktiva värdering. Bolaget fortsatte att investera vilket ger stöd för framtida vinsttillväxt.

Inom hälsosektorn steg Innovent Biologics efter att ha fått klartecken att dra igång kliniska studier inom tumörbehandling.

Utvalda IT-aktier och industriinnehav bidrog också till fondens uppgång under månaden.

Bland industribolagen lyfts Han's Laser Technology and Industry Group fram. Aktien steg på förväntningar om att en omdesign av 5G-kompatibla Iphones kan få bolaget att skruva upp sin vinstprognos i en snar framtid.

I IT-sektorn steg Lenovo. Företaget kunde visa upp en högre vinst än väntat i sin senaste rapport. En förbättrad produktmix inom pc-verksamheten och en operativ vändning för sin mobila division var pådrivande faktorer.

På motsatt sätt var Taiwan Semiconductor Manufacturings exponering mot den globala halvledarindustrin en begränsande faktor på kursutvecklingen. Företaget har sänkt sin vinstprognos på kort sikt på oro över att en produktionsstörning orsakad av undermåliga kemikalier skulle påverka lönsamheten negativt.

Industrial and Commercial Bank of Chinas aktie föll på vinsthemtagningar då kursen haft en god utveckling. Förvaltarna ser dock positivt på aktien som en välskött bank med ökade marginaler i sikte, hög kvalitet på sina tillgångar och bra kapitalstruktur.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.