😎 Exklusiv sommarrea – Upp till 50 % rabatt på AI-drivna aktieval från InvestingProHÄMTA REA

EU bör överväga förbud av Bitcoin brytning enligt svensk tjänsteman

Publicerad 2022-01-19 12:20
© Reuters.
BTC/USD
-
ETH/USD
-

Investing.com – ESMA, eller Europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS), den europeiska finanstillsynsmyndigheten, har en mycket negativ syn på "proof of work"-brytning som används av Bitcoin.

Erik Thedéen, vice ordförande för ESMA, sa till Financial Times att bitcoin-brytning har blivit en "nationell fråga" i Sverige och varnade för att kryptovalutor skulle kunna förhindra att målen i Parisavtalet nås.

Han efterlyste ett Europaomfattande "förbud" mot proof of work med kryptovalutabrytning, vilket skulle gynna kryptovalutor som är beroende av den andra mest populära brytningsmetoden, proof of stake som förbrukar mycket mindre energi.

Proof of work (PoW) kräver bevis på att arbete har utförts. I fallet med bitcoin måste utvinnare slutföra detta arbete innan ett av deras block accepteras av andra. Proof of Stake (PoS) å andra sidan kräver att användare som har en hög insats i valutan.

Den största skillnaden kan sammanfattas i att proof of work kräver en extern resurs (mining-hårdvara) medan proof of stake inte gör det. I detta avseende bör det påminnas om att Ethereum, den näst största kryptovalutan på marknaden, planerar att gå från proof of work till proof of stake under första halvåret 2022, vilket kommer att ge den en avgörande fördel gentemot BTC om myndigheterna faktiskt börja förbjuda PoW mining.

Därför är "lösningen är att förbjuda proof-of-work", enligt Thedéen. Han tillade: "Proof-of-stake har en betydligt lägre energiprofil."

"Finansbranschen och många stora institutioner är nu aktiva på kryptovalutamarknaderna och de har ESG-ansvar", tillade han, eftersom banker är allt mer involverade i kryptovalutainvesteringar, även om många hävdar att de tar mer hänsyn till miljön.

I detta avseende bör man komma ihåg att många brytningsföretag i allt högre grad vänder sig till förnybara energikällor på grund av kritik från regeringar och inför global miljömedvetenhet.

Thedéen ansåg dock att detta inte på något sätt är lösningen: "Det skulle vara ironiskt om vindkraften som produceras på den långa svenska kustlinjen användes för bitcoin-brytning", sa han till Financial Times.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.