Få 40% rabatt
Nyhet! 💥 Skaffa ProPicks för att se strategin som har vunnit över S&P 500 med över 1,183 % Skaffa 40 % rabatt

Celsius Network: Stämning inlämnad – insider talar om pyramidspel

Publicerad 2022-07-08 11:59
Uppdaterad 2022-07-08 12:01
© Reuters

Investing.com – Kryptokreditnätverket Celsius var tvungna att informera sina kunder för över en månad sedan att uttag och transaktioner tillfälligt inte var möjliga i samband med turbulensen på kryptovalutamarknaden.

Plattformen har sett betydande likviditetsförluster efter att stablecoinen UST/USD kollapsade. Nu har en stämningsansökan väckts mot bolaget, vilket reser allvarliga anklagelser mot affärsverksamheten. En tidigare investeringschef på Celsius Network hävdar att klientmedel användes för att manipulera priserna på sina egna kryptotokens. Mot bakgrund av detta var det inte heller möjligt att vidta lämplig risksäkring.

Enligt Jason Stone är det affärsprocesser som liknar ett pyramidspel. Stone hade under tiden lämnat företaget och är nu VD och medgrundare av KeyFi. Det var med detta företag som han hade affärsförbindelser med Celsius, vilket är bakgrunden till rättegången. Enligt hans uppfattning är Celsius skyldig miljontals dollar baserat på ett vinstdelningsavtal.

Enligt honom upphörde affärsrelationen i mars 2021. Då var han väl medveten om att bristen på riskskydd kunde leda till potentiell konkurs. Han ville inte acceptera skadan på KeyFis rykte som följde.

Rättegången avser en bruttovinst på 838 miljoner dollar. Enligt avtalet mellan de två företagen skulle KeyFi ha rätt till 20% av nettovinsten, rapporterade Bloomberg.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.