💼 Skydda din portfölj med AI-drivna aktieval från InvestingPro – NU med upp till 50 % RABATTHÄMTA REA

Olja ökar, överstiger 116 dollar - snäv tillförsel återstår

Publicerad 2022-03-03 05:10
Uppdaterad 2022-03-03 10:27
© Reuters
LCO
-
CL
-

By Gina Lee

Investing.com — Oljan ökade på torsdagsmorgonen i Asien och brent klättrade till över 117 dollar per fat. Handelsstörningar på grund av västerländska sanktioner mot Ryssland efter dess invasion av Ukraina drev försörjningsbekymmer. Samtidigt föll USA:s råoljeleveranser.

Brent hoppade 4,3% till 116 dollar, den högsta nivån sedan augusti 2013. WTI steg 2,59% till 114 dollar, den högsta nivån på 11 år.

OPEC+, som omfattar Ryssland, beslutade att bibehålla en produktionsökning med 400 000 fat per dag vid sitt möte på onsdag. Kartellen ignorerade till synes stigande priser, invasionen och uppmaningar att öka utbudet.

”Vita huset ökade trycket på Ryssland med tillkännagivandet att det kommer att tillämpa exportkontroller inriktade på rysk oljeraffinering. Detta väcker oro för att ryska oljeleveranser kommer att fortsätta att drabbas av begränsningar”, kommenterar ANZ analytiker.

Detta var en reaktion på nya amerikanska sanktioner mot den ryska oljeraffineringssektorn. Det finns rädslor för att landets olje- och gasexport skulle kunna bli nästa mål. USA har hittills inte rört Rysslands olje- och gasexport på grund av möjliga konsekvenser för globala oljemarknader och amerikanska energipriser.

Ryssland är den tredje största oljeproducenten och världens största oljeexportör, enligt International Energy Agency.

Under tiden visade onsdagens råoljeförsörjningsdata från U.S. Energy Information Administration en dragning på 2,597 miljoner fat under veckan fram till 25 februari. Prognoser som utarbetats av Investing.com hade förutspått en ansamling av 2,748 miljoner fat. Råoljeförsörjningsdata från American Petroleum Institute släpptes dagen innan och visade en dragning på 6,1 miljoner fat.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.