💼 Skydda din portfölj med AI-drivna aktieval från InvestingPro – NU med upp till 50 % RABATTHÄMTA REA

En kommande kopparbrist kan fördröja energiomställningen

Publicerad 2022-07-21 18:54
Uppdaterad 2022-07-21 19:10
© Reuters.  En kommande kopparbrist kan fördröja energiomställningen
HG
-

En helelektrisk framtid är starkt beroende av koppar, och hotande utbudsbrister kan hämma målet att nå nettonollutsläpp av koldioxid till 2050, enligt en ny rapport från S&P Global.

Om inte betydande ny tillgång blir tillgänglig kommer klimatmålen att ”kortslutas och förbli utom räckhåll”, säger rapporten.

Elfordon, sol- och vindkraft samt batterier för energilagring går alla på koppar. En elbil kräver 2,5 gånger så mycket koppar som ett fordon med förbränningsmotor, enligt S&P Global. Samtidigt behöver solceller och havsvindkraft två respektive fem gånger mer koppar per megawatt installerad effekt än elektricitet som genereras med naturgas eller kol. Eftersom solceller och vindkraft inte används dygnet runt så kan installerad effekt inte heller jämföras rakt av med kol- och naturgaskraftverk, det kanske behövs dubbelt så mycket installerad effekt av sol- och vindkraft för att producera lika många megawatttimmar.

Koppar är också nyckeln till infrastrukturen som transporterar förnybar energi, delvis tack vare dess elektriska ledningsförmåga och låga reaktivitet. Dess användningsområden inkluderar kablar, transistorer och växelriktare.

”Energiomställningen kommer att vara mycket mer beroende av koppar än vårt nuvarande energisystem,” sa Daniel Yergin, S&P Globals vice ordförande, till CNBC. ”Det har bara funnits antagandet att koppar och andra mineraler kommer att finnas där… Koppar är metallen för elektrifiering, och elektrifiering är mycket av vad energiomställningen handlar om.”

Rapporten förutspår att efterfrågan på koppar nästan fördubblas till 50 miljoner ton år 2035. År 2050 kommer efterfrågan att nå mer än 53 miljoner ton. För att sätta denna siffra i perspektiv, noterade S&P Global att det är ”mer än all koppar som förbrukades i världen mellan 1900 och 2021.”

Utbyggnaden av förnybar energi kommer att stå för mycket av efterfrågan. S&P Global förutspår att koppar som behövs för elbilar, vindkraft, solceller och batterier tredubblas i mitten av nästa decennium. Detta kommer att hända tillsammans med efterfrågetillväxt från andra områden, vilket pressar upp koppars efterfrågan till aldrig tidigare skådade nivåer.

Det är inte så enkelt som att bygga nya gruvor. En ny koppargruva tar i genomsnitt 16 år att komma igång, enligt International Energy Agency.

För närvarande kan ökad produktion vid befintliga gruvor och ökad återvinning uppfylla en del av den högre efterfrågan.

S&P Global erbjuder två framtidsscenarier i ett försök att förutsäga hur mycket koppar som komme att fattas på marknaden. Under ”Rocky Road Scenario” – där produktionen fortsätter i stort sett som den är – kommer det årliga utbudsunderskottet att nå nästan 10 miljoner ton år 2035.

I det mer optimistiska ”High Ambition Scenario” – där gruvor ökar produktionen och återvinningen ökar – kommer marknaden fortfarande att ha ett underskott under större delen av 2030-talet.

”Under båda scenarierna skulle det inte finnas tillräckligt med utbud för att möta efterfrågan på netto-noll-utsläpp till 2050”, avslutas rapporten.

En ny geopolitisk ordning

Efterfrågan på metaller och mineraler som ger bränsle till vår framtid kommer i slutändan att skapa nya världsordningar, när länder skyndar sig att säkra leveranser av koppar, litium, nickel och andra viktiga råvaror.

”Det kommer att bli en ny geopolitisk ordning kring mineraler som koppar,” sa Yergin. Han noterade att kopparförsörjningskedjan är mycket mer koncentrerad än för andra råvaror, inklusive olja.

”Kina har varit mer fokuserat på att skapa en primär position i leveranskedjorna för mineraler som kommer att vara nödvändiga för netto-noll koldioxid, och koppar är ett utmärkt exempel på vilken nyckelposition de är i. Samtidigt har den amerikanska kopparproduktionen minskat med nästan hälften under det senaste kvartsseklet”, sa han till CNBC.

S&P Globals rapport kommer då kopparpriserna är under press. Råvaror har i stort sett fallit i takt med att rädslan för lågkonjunkturen ökar, vilket orsakar rädsla för en nedgång i efterfrågan.

Nick Snowdon, metallstrateg på Goldman Sachs, har tidigare tagit upp en liknande utveckling om en brist på koppar, fast han fokuserade mer på att den skulle komma redan om 2-3 år.

Inlägget En kommande kopparbrist kan fördröja energiomställningen dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Denna artikel publicerades först på ravarumarknaden.se

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.