🟢 Marknaderna är upp. Varenda medlem i vår 120K+ stora community vet vad man ska göra åt det. Det kan du också.Skaffa 40 % rabatt

Arcelormittal minskade rörelseresultatet mer än väntat i första kvartalet

Publicerad 2019-05-09 05:13
Uppdaterad 2019-05-09 07:41
© Reuters.  Arcelormittal minskade rörelseresultatet mer än väntat i första kvartalet
MT
-

Ståljätten Arcelormittal (AS:MT) redovisar en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat.

Omsättningen uppgick till 19,2 miljarder dollar (19,2), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 18,5.

Ebitda-resultat blev 1,65 miljarder dollar (2,5), väntat 1,8.

Rörelseresultatet blev 0,8 miljarder dollar (1,6), väntat rörelseresultat var 1,0.

Resultatet efter skatt blev 0,4 miljarder dollar (1,2).

Resultat per aktie hamnade på 0,41 dollar (1,17).

Stålproduktionen var 24,1 miljoner ton (23,3) och stålleveranserna uppgick till 21,8 miljoner ton (21,3).

Bolaget uppger att resultatet i första kvartalet har påverkats av lägre stålpriser som en följd av svagare ekonomisk aktivitet och fortsatt global överkapacitet samt stigande råmaterialkostnader. De uppger också att de har känt av höga importnivåer, speciellt i Europa.

Arcelormittal, BUSDQ1-2019KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2018
Nettoomsättning19,218,53,8%19,2
EBITDA1,651,8-8,3%2,5
Rörelseresultat0,81,0-20,0%1,6
Nettoresultat0,41,2
Resultat per aktie, USD0,411,17
Konsensusdata från Factset

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.