Heta nyheter
0
Reklamfri version. Uppgradera din upplevelse på Investing.com. Spara upp till 40% Mer detaljer

Oväntat kapitaltillskott för Agtira möjliggör accelererad tillväxt - Emergers

av Emergers (Andreas Eriksson)Aktiemarknader2022-02-18 09:16
se.investing.com/analysis/emergers-ovantat-kapitaltillskott-for-agtira-mojliggor-accelererad-tillvaxt-4741
Oväntat kapitaltillskott för Agtira möjliggör accelererad tillväxt - Emergers
av Emergers (Andreas Eriksson)   |  2022-02-18 09:16
Sparad. Se Sparade objekt.
Denna artikel har redan sparats i dina Sparade objekt
 

Med ett kapitaltillskott på 38,5 MSEK från försäljningen av Agtiras (NGM:AGTIRAb) egen anläggning i Härnösand finns nu finansiella muskler att accelerera verksamheten. Efter totalt fyra ordrar under 2021 har de något diffusa avtalen mynnat ut i två olika affärsupplägg, som båda ger återkommande intäkter där vi antar bruttomarginaler på 50-60%. Vi höjer vårt motiverade värde till 32-46 SEK per aktie (31-45 SEK) på 18-24 mån sikt, till följd av att utspädningseffekten från en tidigare förväntad nyemission försvinner.

Stadda i kassan utan utspädda aktieägare

Agtira meddelade i början på februari att bolagets egna anläggning i Härnösand på totalt 13 500 kvm sålts i en ”sale and lease back”-transaktion. Försäljningen frigör 38,5 MSEK i likvida medel som ger ett välkommet tillskott till kassan utan att befintliga aktieägare späds ut. Vi har tidigare lyft fram vår förväntan om en nyemission, men tror nu att kapitaltillskottet från anläggningsförsäljningen kommer räcka för att ta bolaget till svarta siffror, förutsatt att man kan hitta en fastighetspartner till framtida systembyggen och därmed undvika att finansiera dem själv. ”Sale and lease back”-uplägget bör även kunna appliceras på Agtiras FaaS-modell (Farming as a Service), där en fastgihetspartner äger själva anläggningen och Agtira hyr in sig och står för drift och produktion av fisk och grönsaker som sedan köps av den intilliggande stormarknaden.

Flera godkända patent visar på teknikhöjd

Som en del av den tranformationsresa Agtira startade för 1,5 år sedan, när beslutet fattades att systemen skulle säljas i modulformat, har bolaget genomgått en omprofilering från grönsaksodlare till ett foodtech-bolag. Ett kvitto på detta erhölls i slutet på 2021 när bolagets första patent avseende den akvaponiska lösningen i stor skala blev beviljat, alltså möjligheten att odla både fisk och grönt i ett slutet cirkulärt kretslopp. Även Agtiras flytande växtnäring, bestående av växtavfall och fiskslam som möjliggör att systemen kan driftas utan konstgödsel, har nyligen fått patentskydd. Innovationshöjden i Agtiras lösning möjliggör också odling av komplexa grönsaker som tomat och gurka.

Fortsatt fokus på den svenska marknaden

Med en utrullningstakt på totalt fem system under 2022, tio nya system 2023 och ett fortsatt antagande om en 50/50-fördelning mellan direktförsäljning och FaaS-avtal ser vi hur Agtira kan nå en omsättning på knappt 60 MSEK och svarta siffror på EBITDA-nivå 2023. FaaS-avtalen innebär större återkommande intäkter på avtal mellan 7-20 år, medan direktförsäljningen ger en större initial intäkt men en lägre återkommande sådan. Utan nämnvärda justeringar i vår modell resulterar den uteblivna utspädningseffekten från en förväntad nyemission i ett nytt motiverat värde på 32–46 SEK per aktie (31–45 SEK) baserat på en kombinerad DCF- och multipelvärdering. Viktiga triggers framöver kommer vara annonsering av partners gällande fastigheter och finansiering, samt en fortsatt utrullning av nya system på den svenska marknaden. Även om Agtira just nu fokuserar på den svenska marknaden, finns det en stor internationell efterfrågan på den här typen av lösningar, där vi tror att ordrar från länder i t ex Mellanöstern kommer uppgå till 10-tals system, istället för de enstaka som just nu säljs i Sverige.

Läs hela texten.


DISCLAIMER: Information som tillhandahålls här eller på Emergers webbplats emergers.se är inte avsedd att vara finansiell rådgivning. Emergers mottar ersättning för att skriva om bolaget på den här sidan. Bolaget har givits möjlighet att påverka faktapåståenden före publicering, men prognoser, slutsatser och värderingsresonemang är Emergers egna. Analysartiklar skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i bolagen som det skrivs om. Emergers kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. Emergers kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. För fullständiga villkor se emergers.se.

Oväntat kapitaltillskott för Agtira möjliggör accelererad tillväxt - Emergers
 

Relaterade artiklar

Mikrit Trading
Video: Teknisk analys OMXS30, NQ   av Mikrit Trading - 2022-06-05

Intressant läge nu där samtliga index (OMXS30, S&P 500, NQ) tagit sig upp till viktiga avgörande områden samt inlett konsolidering strax under.

Oväntat kapitaltillskott för Agtira möjliggör accelererad tillväxt - Emergers

Lägg till en kommentar

Riktlinjer för kommentarer

Vi uppmuntrar dig att använda kommentarer för att engagera dig med andra användare, dela ditt perspektiv och ställa frågor till skribenter och till varandra. Men för att upprätthålla den höga diskursen har vi alla kommit att värdera och förväntar oss att hålla följande kriterier i åtanke:

  • Berika samtalen
  • Vara fokuserad och på rätt spår. Gör endast inlägg som är relevant för ämnet som diskuteras.
  • Var respektfull. Även negativa åsikter kan ramas in på ett positivt och diplomatiskt sätt.
  • Använd standard skrivsätt. Inkludera kommatering, versaler och gemener.
  • NOTERA: Spam och/eller säljfrämjande meddelanden och länkar inom en kommentar kommer att tas bort
  • Undvik svordomar, förtal eller personliga angrepp riktad mot en skribent eller en annan användare.
  • Endast svedese kommentarer kommer att tillåtas.

Ansvariga för spam eller missbruk kommer att tas bort från webbplatsen och förbjudas från framtida registrering på Investing.com diskretion.

Skriv dina tankar här
 
Aär du säker på att du vill ta bort det här diagrammet?
 
Posta
Publicera även på :
 
Ersätt det bifogade diagrammet med ett nytt?
1000
Din möjlighet att kommentera är för tillfället avstängd på grund av negativa användarrapporter. Din status granskas av våra moderatorer.
Vänta en minut innan du försöker kommentera igen.
Tack för din kommentar. Observera att alla kommentarer är under behandling tills de godkänts av våra moderatorer. Det kan därför ta lite tid innan inlägget visas på vår hemsida.
 
Aär du säker på att du vill ta bort det här diagrammet?
 
Posta
 
Ersätt det bifogade diagrammet med ett nytt?
1000
Din möjlighet att kommentera är för tillfället avstängd på grund av negativa användarrapporter. Din status granskas av våra moderatorer.
Vänta en minut innan du försöker kommentera igen.
Lägg till diagram till kommentar
Bekräfta blockering

Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?

Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.

%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista

Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.

Rapportera den här kommentaren

Jag anser att denna kommentar är:

Kommentar flaggad

Tack!

Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning
Registrera dig med Google
eller
Registrera dig med e-post