Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy och allmänna villkor och besämmelser. Läs mer här.
2
 

Investing.com Finanskalender

Lägg till i din site
se.investing.com/economic-calendar/?eventid=23149

Investing.com Finanskalender
(Annons)
markets.com
Master the market in 10 minutes!
Get for FREE the exclusive eBook and learn how to trade like a pro!
Inloggning / Registrera nu för att spara din tidszon och filterinställningar eller lägg till kommentarer.
Filter
29/01/2015 - 29/01/2015
 
 
Sök: 
ltr
0
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
  Aktuell tid: 09:14  (GMT +1:00)  
All data är streamade och uppdateras automatiskt.
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Fredag 7 december 2012
21:00   USD Konsumtionskrediter 14,20B 10,00B 12,20B
Torsdag 29 januari 2015
00:00   AUD Ledande index (Månadsvis) 0,1%   -0,2%  
00:50   JPY Utländska köp av obligationer 45,6B   -395,1B
00:50   JPY Utländska investeringar i JP aktier 466,9B   -577,1B
00:50   JPY Detaljhandelssiffor (årsvis) (Dec) 0,2% 0,9% 0,5%
01:30   AUD Exportpriser (Kvartalsvis) (Q4) 0,0% -1,0% -3,9%  
01:30   AUD Importprisindexet (Kvartalsvis) (Q4) 0,9% 1,5% -0,8%  
08:00   GBP Landsomfattande husprisindex på bostadsmarknaden HPI (Månadsvis) (Jan) 0,3% 0,3% 0,2%  
08:00   GBP Rikstäckande husprisindex (årsvis) (Jan) 6,8% 6,6% 7,2%  
09:00   SEK Konsumtionsförtroendet (Jan) 98,6 100,0 99,3
09:00   SEK Förtroendeindexet inom tillverkningsindustrin (Jan) 107,3 105,9 106,4  
09:00   DKK Danska Sysselsättningssiffror (Dec) 4,0%   4,0%
09:00   EUR Spanska detaljhandelssiffror (årsvis) (Dec) 6,5% 2,5% 1,9%  
09:30   SEK Utlåningstillväxt till Svenska Hushåll (årsvis) (Dec)     5,9%  
09:30   SEK Svenska Detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Dec)   0,3% 0,5%  
09:30   SEK Svenska Detaljhandelssiffror (årsvis) (Dec)   4,4% 4,5%  
09:55   EUR Förändring i tysk arbetslöshetsstatistik (Jan)   -10K -27K  
09:55   EUR Tyska arbetslöshetssiffror (Jan)   6,5% 6,5%  
09:55   EUR Tysklands arbetslöshet (Jan)     2,841M  
09:55   EUR Tysklands arbetslöshet ej säsongsrensad. (Jan)     2,800M  
10:00   EUR Italienska löneinflation (årsvis) (Dec)     1,1%  
10:00   EUR Italienska löneinflation (Månadsvis) (Dec)     0,1%  
10:00   EUR M3 Penningtillgång (årsvis) (Dec)   3,5% 3,1%  
10:00   EUR Penning-M3 3-månaders glidande medelvärde (Dec)     2,7%  
10:00   EUR Privata lån (årsvis) (Dec)   -0,7% -0,9%  
10:30   ZAR Sydafrikas Producentprisindex (PPI) (Månadsvis) (Dec)   -0,1% 0,0%  
10:30   ZAR Sydafrikas Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Dec)   6,0% 6,5%  
11:00   EUR Italienska affärsklimatindexet (Jan)   98,0 97,5  
11:00   EUR Italienska konsumentförtroendeindexet (Jan)   100,0 99,7  
11:00   BRL IGP-M inflationsindex (Månadsvis) (Jan)   0,63% 0,62%  
11:00   EUR Affärs-och konsumentenkät (Jan)   101,5 100,7  
11:00   EUR Affärsklimatindex (Jan)   0,1 0,0  
11:00   EUR Konsumtionsförtroendet (Jan)   -9,0 -10,9  
11:00   EUR Konsumenters inflationsförväntningar (Jan)     2,7  
11:00   EUR Förväntningar på försäljningspriset (Jan)     -4,9  
11:00   EUR Sentiment för tjänster (Jan)   6,0 5,6  
11:00   EUR Industriindex (Jan)   -5,0 -5,2  
12:00   GBP UK CBI distribution handelsbarometer (Jan)   30 61  
12:00   BRL Brasilianska arbetslöshetssiffran (Dec)   4,6% 4,8%  
14:00   EUR Tysklands konsumentprisindex (Månadsvis) (Jan)     -0,8% 0,0%  
14:00   EUR Tysklands konsumentprisindex (årsvis) (Jan)     -0,1% 0,2%  
14:00   EUR Tysklands harmoniserade konsumentprisindex (HICP) (Månadsvis) (Jan)     -1,00% 0,10%  
14:00   EUR Tysklands harmoniserade konsumentprisindex (HICP) (årsvis) (Jan)     -0,20% 0,10%  
14:00   ZAR Sydafrikas Styrräntebeslut (2Mån)   5,75% 5,75%  
14:00   ZAR Lägsta utlåningsräntan (2Mån)     9,25%  
14:30   USD Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd   2.420K 2.443K  
14:30   USD Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning   300K 307K  
14:30   USD Krav på arbetslöshetsersättning 4-veckors genomsnitt     306,50K  
15:45   USD Bloomberg tidningars konsumentförtroendeindexet     44,7  
16:00   USD Förväntad husförsäljning (Månadsvis) (Dec)   0,5% 0,8%  
16:00   USD Indexet för förväntade försäljningssiffror av hus (Dec)     104,8  
16:30   USD Lagring av Naturgas   -113B -216B  
19:00   USD Auktion av 5-årig statsobligation     1,739%  
19:00   USD Auktion av 7-årig Revers     2,125%  
20:00   MXN Mexikanska styrräntebeslut (Jan)   3,00% 3,00%  
22:45   NZD Byggtillstånd (Månadsvis) (Dec)     10,0%  
22:45   NZD Extern migration och besökare (Dec)     7,70%  
22:45   NZD Permanent/långsiktig migration (Dec)     5.010  
22:45   NZD Anländande besökare (Månadsvis)     3,1%  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data
Låg volatilitet väntad
Moderat volatilitet väntad
Hög volatilitet väntad
Dementi: På grund av den ständigt skiftande karaktären på finansmarknaden, planering av ekonomiska händelser och indikatorer förändras ständigt. Vi är stolta över att dela med vår ekonomiska kalender med dig, men vill påminna dig om att på grund av externa faktorer utanför vår kontroll, kan Investing.com inte hållas ansvariga för några förluster i handel eller andra förluster som är ett resultat av användandet av den ekonomiska kalendern. .
© 2007-2015 Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade