Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy och allmänna villkor och besämmelser. Läs mer här.
6
 

Investing.com Finanskalender

Lägg till i din site
se.investing.com/economic-calendar/

Investing.com Finanskalender
(Annons)
markets.com
Master the market in 10 minutes!
Get for FREE the exclusive eBook and learn how to trade like a pro!
Inloggning / Registrera nu för att spara din tidszon och filterinställningar eller lägg till kommentarer.
Filter
17/05/2015 - 23/05/2015
 
 
Sök: 
ltr
0
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
  Aktuell tid: 04:41  (GMT +1:00)  
All data är streamade och uppdateras automatiskt.
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Måndag 18 maj 2015
Helgdag   Helgdag Kanada - Victoria Day
01:01   GBP Rightmove husprisindex (Månadsvis) -0,1%   1,6%  
01:30   AUD RBA as.Vd Lowes Uttalande          
01:50   JPY Orderingång av maskiner (Månadsvis) (Mar) 2,9% 1,8% -0,4%  
01:50   JPY Underliggande orderingång av maskiner (årsvis) (Mar) 2,6% -7,2% 5,9%  
02:30   SGD Icke-oljeexport (årsvis) (Apr) 2,20% -4,20% 18,50%  
02:30   SGD Icke-oljeexport (Månadsvis) (Apr) -8,70% -13,30% 23,00%  
02:30   SGD Singaporeanska handelsbalansen 5,910B 6,000B 8,630B  
03:30   AUD Nybilsförsäljning (Månadsvis) (Apr) -1,5%   0,5%  
03:30   CNY Kinas Huspriser (årsvis) (Apr) -6,1%   -6,1%  
06:30   JPY Kapacitetsutnyttjande (Månadsvis) (Mar) -1,2%   -3,2%  
06:30   JPY Industriproduktion (Månadsvis) (Mar) -0,8% -0,3% -0,3%  
06:30   JPY Aktivitetsindexet för serviceindustrin (Månadsvis) -1,0% -0,5% 0,4%
07:30   GBP Investing.com Index för GBP/USD 30,1%   38,8%  
07:30   USD Investing.com Index för guld 45,7%   46,8%  
07:30   USD Investing.com Index för S&P 500 23,8%   19,2%  
07:30   CAD Investing.com Index för USD/CAD 43,5%   40,1%  
07:30   CHF Investing.com Index för USD/CHF 50,0%   50,4%  
07:30   AUD Investing.com Index för AUD/USD 43,0%   49,0%  
07:30   JPY Investing.com Index för USD/JPY 51,0%   63,3%  
07:30   NZD Investing.com Index för NZD/USD 38,4%   37,7%  
07:30   EUR Investing.com Index för EUR/USD 28,9%   28,8%  
08:00   USD Chicagos Fed verkställande direktör Evans håller tal          
09:15   CHF Detaljhandelssiffor (årsvis) (Mar) -2,8% -2,0% -3,1%
09:30   SEK Kapacitetsutnyttjande (Kvartalsvis) (Q1) -0,2%   0,6%
10:00   EUR Italienska handelsbalansen (Mar) 4,060B 2,500B 3,540B
10:00   EUR Italiens handelsbalans i EU (Mar) 0,49B   0,69B
11:35   EUR Tysk 12-månads Bubill auktion -0,253%   -0,278%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 12-månaders BTN -0,175%   -0,176%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 3-månaders BTN -0,181%   -0,180%  
15:00   EUR Fransk Auktion av 6-månaders BTN -0,175%   -0,177%  
16:00   USD NAHB husmarknadsindex (Maj) 54 57 56  
17:30   USD Auktion av 3-månaders statsskuldväxel 0,015%   0,020%  
17:30   USD Auktion av 6-månaders Skuldväxel 0,080%   0,085%  
Tisdag 19 maj 2015
00:45   NZD Producent prisindexets input (Kvartalsvis) (Q1) -1,1% -0,7% -0,4%  
00:45   NZD Producent prisindexets output (Kvartalsvis) (Q1) -0,9%   -0,1%  
02:00   AUD Ledande index (Månadsvis) -0,1%   0,5%  
03:30   AUD Penningpolitiskt Möte        
05:00   NZD Förväntade inflationssiffror (Kvartalsvis) 1,9%   1,8%  
06:00   IDR Indonesiens räntebeslut (Maj) 7,50% 7,50% 7,50%  
06:00   IDR Aktuell ränta på inlåningsfacilitet (Maj) 5,50% 5,50% 5,50%  
06:00   IDR Aktuell ränta på utlåningsfacilitet (Maj) 8,00% 8,00% 8,00%  
06:00   IDR Lån (årsvis) (Mar) 11,30%   12,20%  
10:30   GBP Konsumentprisindexet (årsvis) 0,8% 1,0% 1,0%  
10:30   GBP Underliggande Producentprisindex (årsvis) (Apr) 0,1% 0,1% 0,1%  
10:30   GBP Underliggande Producentprisindex (Månadsvis) (Apr) 0,0% 0,0% 0,0%  
10:30   GBP Underliggande detaljhandelsprisindex (årsvis) (Apr) 0,9% 0,9% 0,9%  
10:30   GBP Underliggande detaljhandelsprisindex (Månadsvis) (Apr) 0,4% 0,4% 0,2%  
10:30   GBP Konsumentprisindexet (årsvis) (Apr) -0,1% 0,0% 0,0%  
10:30   GBP Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Apr) 0,2% 0,4% 0,2%  
10:30   GBP DCLGs husprisindex (årsvis) 9,6% 7,7% 7,2%  
10:30   GBP Producent prisindexets input (Månadsvis) (Apr) 0,4% 0,8% 0,4%
10:30   GBP Producent prisindexets input (årsvis) (Apr) -11,7% -11,5% -12,8%
10:30   GBP Producent prisindexets output (Månadsvis) (Apr) 0,1% 0,2% 0,1%
10:30   GBP Producent prisindexets output (årsvis) (Apr) -1,7% -1,6% -1,7%  
10:30   GBP Detaljhandelssiffor (årsvis) (Apr) 0,9% 0,9% 0,9%  
10:30   GBP Detaljhandelsprisindex (Månadsvis) (Apr) 0,4% 0,4% 0,2%  
10:30   HKD Hong Kongs Arbetslöshetssiffror (Apr) 3,2% 3,3% 3,3%  
10:45   EUR Spansk Auktion av 12-månaders Letras -0,027%   -0,029%  
11:00   EUR Tyska affärsklimatindexet ZEW på agendan (Maj) 65,7 68,0 70,2  
11:00   EUR Tyska finansanalytikers förtroendeindex (ZEW) (Maj) 41,9 49,0 53,3  
11:00   EUR Underliggande konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis) (Apr) 0,3%   1,4%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet (årsvis) (Apr) 0,6% 0,6% 0,6%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Apr) 0,0% 0,0% 0,0%  
11:00   EUR Konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis) (Apr) 0,2% 0,2% 1,1%  
11:00   EUR KPI exklusive Tobak (Månadsvis) (Apr) 0,2%   1,1%  
11:00   EUR KPI exklusive Tobak (årsvis) (Apr) -0,1%   -0,2%  
11:00   EUR Handelsbalansen (Mar) 23,4B 22,8B 20,3B  
11:00   EUR Månatliga tyska ekonomiindex 61,2 62,4 64,8  
14:30   USD Bygglov (Månadsvis) (Apr) 10,1% 2,2% -5,5%
14:30   USD Bygglov (Apr) 1,143M 1,060M 1,038M
14:30   USD Påbörjat bostadsbyggande , reviderat (Månadsvis) (Apr) 20,2% 9,9% 4,9%
14:30   USD Nystartade husbyggen (Apr) 1,135M 1,019M 0,944M
14:55   USD Redbook (årsvis) 1,8%   2,1%  
14:55   USD Redbook (Månadsvis) -0,2%   0,0%  
17:30   USD Auktion av 4-veckors statsskuldväxel 0,015%   0,010%  
17:45   CAD Kanadas centralbankschef Poloz talar          
22:30   USD API Veckovisa Råoljelager -5,200M   -2,000M  
22:30   USD API Veckovisa Bensinlager -1,200M   -1,600M  
Onsdag 20 maj 2015
01:15   AUD RBA as.Vd Lowes Uttalande          
01:50   JPY (BNP) Bruttonationalprodukten (årsvis) (Q1)   2,4% 1,5% 1,1%
01:50   JPY (BNP) Bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q1)   0,6% 0,4% 0,3%
01:50   JPY Investeringskostnad av BNP (Kvartalsvis) (Q1)   0,40% 0,80% -0,10%  
01:50   JPY BNP extern efterfrågan (Kvartalsvis) (Q1)   -0,20% -0,10% 0,20%  
01:50   JPY BNP prisindex (årsvis)   3,4% 3,6% 2,4%  
01:50   JPY Privatkonsumtionen av BNP (Kvartalsvis) (Q1)   0,40% 0,20% 0,40%
02:30   AUD Westpacs åsikts index hos konsumenter (Maj) 6,4%   -3,2%  
07:00   JPY Ledande index 106,0 105,5 105,5  
08:00   EUR Tyskt producentprisindex (årsvis) (Apr) -1,5% -1,4% -1,7%  
08:00   EUR Tyskt producentprisindex (Månadsvis) (Apr) 0,1% 0,2% 0,1%  
09:00   USD Chicagos Fed verkställande direktör Evans håller tal          
09:30   SEK Sveriges Arbetslöshetssiffror (Apr) 8,3% 8,2% 8,0%  
10:00   EUR Spanska handelsbalansen -0,89B -2,00B -2,04B  
10:00   NOK Norska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q1) 0,2% -0,1% 0,9%  
10:00   NOK BNP i fastlandet (Finansiell kvartal till nästa) (Kvartalsvis) (Q1) 0,5% 0,2% 0,4%
10:00   ZAR Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Apr) 0,3% 0,3% 1,1%  
10:00   ZAR Konsumentprisindexet (årsvis) (Apr) 5,6% 5,6% 5,7%  
10:00   ZAR Sydafrikas Konsumentprisindex (KPI) (Månadsvis) (Apr) 0,9% 1,0% 1,4%  
10:00   ZAR Sydafrikas Konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Apr) 4,5% 4,6% 4,0%  
10:30   GBP MPK röstar för räntesänkning (Maj) 0 0 0  
10:30   GBP MPC röstar för räntehöjning (Maj) 0 0 0  
10:30   GBP MPC lämnar räntan oförändrad (Maj) 9 9 9  
10:30   GBP MPC kommitténs penningpolitiska mötesprotokoll        
11:00   CHF (ZEW) Index över förväntningar från investerare och analytiker(ZEW) (Maj) -0,1   -23,2  
13:00   USD MBA 30-årig bolåneränta 4,04%   4,00%  
13:00   USD MBA Index på hypotekslån (Veckovis) -1,5%   -3,5%  
13:00   USD MBA Inköpsindex 199,1   206,7  
13:00   USD Marknadsindex för hypotekslån 406,5   412,5  
13:00   USD Index för omfinansiering av hypotekslån 1.600,6   1.596,5  
13:00   ZAR Sydafrikas Detaljhandelssiffror (årsvis) (Mar) 2,0% 3,7% 3,7%
14:30   CAD Grossist försäljningssiffror (Månadsvis) (Mar) 0,8% 0,9% -0,4%  
16:30   USD Råoljelager -2,674M -1,029M -2,191M  
16:30   USD EIA veckovisa bränslelager -0,546M 0,043M -2,503M  
16:30   USD Bensinvarulager -2,774M 0,729M -1,142M  
17:30   USD Amerikanska Småföretagens Hälsoindex 51,67   49,03
17:30   BRL Brasiliens Utländska Valutaflöde -1,58B   -2,56B  
20:00   USD FOMC mötesprotokoll        
Torsdag 21 maj 2015
00:45   NZD Extern migration och besökare (Apr) 6,10%   15,10%  
00:45   NZD Permanent/långsiktig migration (Apr) 4.740   5.000  
00:45   NZD Anländande besökare (Månadsvis) 1,4%   -4,0%
01:50   JPY Utländska köp av obligationer 1.099,2B   394,7B
01:50   JPY Utländska investeringar i JP aktier 187,3B   71,4B
03:00   AUD MI inflationsförväntningar hos konsumenter 3,6%   3,4%  
03:35   JPY Inköpschefsindexet för tillverkningssektorn (Maj)   50,9 50,3 49,9  
03:45   CNY Kinas HSBC Tillverkningsindex Flash PMI (Maj)   49,1 49,3 48,9  
04:00   NZD Budgetsaldot -4,170B   -4,000B  
04:00   NZD Prognos om nettoskuld 26,30%   26,50%  
04:00   NZD Konjunkturprognos 0,180B   -0,600B  
05:00   NZD Kreditkortskonsumtion (årsvis) 7,1%   5,2%  
06:30   JPY Alla industriers aktivitetsindex (Månadsvis) -1,3% -0,4% 0,2%
09:00   EUR Franska inköpschefernas index (Maj)   49,3 48,5 48,0  
09:00   EUR Fransk Markit Komposit PMI (Maj)   51,0 51,0 50,6  
09:00   EUR Franska inköpschefernas index för servicesektorn (Maj)   51,6 51,9 51,4  
09:00   DKK Danmarks Konsumentförtroendeindex (Maj) 13,0   13,7  
09:30   EUR Tysklands samlade inköpschefsindex (Maj)   52,8 53,8 54,1  
09:30   EUR Tyska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Maj)   51,4 52,3 52,1  
09:30   EUR Tyska inköpschefsindexet för tjänstesektorn (Maj)   52,9 53,9 54,0  
10:00   EUR Italienska löneinflation (Månadsvis) (Apr) 0,2%   0,0%  
10:00   EUR Italienska löneinflation (årsvis) (Apr) 1,2%   1,0%  
10:00   EUR Bytesbalansen (Mar) 18,6B 26,0B 27,3B
10:00   EUR Bytesbalansen på kalendern (icke säsongsrensade (n.s.a.)) (Mar) 24,9B   14,7B
10:00   EUR Nettoinvesteringsflöden (Mar) -42,1B   9,4B
10:00   EUR Inköpschefsindexet för tillverkningssektorn (Maj)   52,3 52,0 52,0  
10:00   EUR Markit samlade inköpschefsindex (Maj)   53,4 53,8 53,9  
10:00   EUR Chefernas inköpsindex för tjänstesektorn (Maj)   53,3 53,9 54,1  
10:30   GBP Underliggande detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Apr) 1,2% 0,3% 0,2%  
10:30   GBP Underliggande detaljhandelssiffror (årsvis) (Apr) 4,7% 3,7% 4,8%
10:30   GBP Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Apr) 1,2% 0,4% -0,7%
10:30   GBP Detaljhandelssiffor (årsvis) (Apr) 4,7% 3,8% 4,0%
10:30   HKD Hong Kongs Konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Apr) 2,80% 4,30% 4,50%  
10:50   EUR Auktion av Spansk 3-åriga Bonos 0,246%      
10:50   EUR Spansk Auktion av 5-årig Bonos 0,641%   0,535%  
11:05   EUR Fransk Auktion av 3-årig BTAN -0,07%   -0,16%  
11:05   EUR Franska 5-årig BTAN Auktion 0,21%   -0,03%  
12:00   GBP CBI trend i industriorder (Maj) -5 3 1  
13:30   BRL Brasiliens IBC-Br Ekonomiska Aktivitet (Mar) -1,07% -0,50% 0,36%  
13:30   EUR ECB publicerar sin redogörelse för det penningpolitiska mötet          
14:30   USD Chicago Fed Nationella Verksamhet (Apr) -0,15 0,10 -0,36
14:30   USD Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd 2.211K 2.231K 2.223K
14:30   USD Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning 274K 271K 264K  
14:30   USD Krav på arbetslöshetsersättning 4-veckors genomsnitt 266,25K   271,75K  
14:30   BRL Brasilianska arbetslöshetssiffran (Apr) 6,4% 6,3% 6,2%  
15:00   MXN Mexikos ekonomiska aktivitetsindex (årsvis) (Mar) 2,70% 2,40% 2,27%  
15:00   MXN Mexikos ekonomiska aktivitetsindex (Månadsvis) (Mar) -0,60%   -0,03%  
15:00   MXN Mexikanska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q1) 2,5% 2,4% 2,6%  
15:00   MXN Mexikanska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q1) 0,4% 0,3% 0,7%  
15:00   ZAR Sydafrikas Styrräntebeslut (2Mån) 5,75% 5,75% 5,75%  
15:00   ZAR Lägsta utlåningsräntan (2Mån) 9,25%   9,25%  
15:45   USD Bloomberg tidningars konsumentförtroendeindexet 42,4   43,5  
15:45   USD Tillverkningsindex PMI (Maj)   53,8 54,5 54,1  
16:00   USD Ledande index (Månadsvis) (Apr) 0,7% 0,3% 0,4%
16:00   USD Befintlig husförsäljning (Apr) 5,04M 5,24M 5,21M
16:00   USD Befintlig husförsäljning (Månadsvis) (Apr) -3,3% 1,0% 6,5%
16:00   USD Philadelphia Fed tillverkningsindex (Maj) 6,7 8,0 7,5  
16:00   USD Philadelphia Federal Reserves månatliga index (Maj) 33,9   35,5  
16:00   USD Philly Federal Reserve CAPEX-index (Maj) 16,80   15,80  
16:00   USD Philly Fed Sysselsättningsindex (Maj) 6,7   11,5  
16:00   USD Philly Federal Reserve nya orderingångar (Maj) 4,0   0,7  
16:00   USD Philly Federal Reserve priser som betalas (Maj) -14,20   -7,50  
16:00   EUR Konsumtionsförtroendet (Maj)   -5,5 -4,8 -4,6
16:30   USD Lagring av Naturgas 92B 97B 111B  
17:00   USD KC Fed kompositindex (Maj) -13 -4 -7  
17:00   USD KC Fed tillverkningsindex (Maj) -13   -2  
19:00   USD Auktion för 10-årigt indexreglerat statspapper (TIPS) 0,358%   0,200%  
19:30   USD FOMC ledamot Fischer håller tal          
19:30   EUR Tal av ECB: s ordförande Draghi          
Fredag 22 maj 2015
01:00   USD FOMC-medlemmen Williams talar          
01:30   JPY Reuters Tankan-index på kort sikt (Maj) 13   12  
04:50   JPY Räntebeslut 0,10% 0,10% 0,10%  
08:00   EUR Tysklands BNP (Kvartalsvis) (Q1) 0,3% 0,3% 0,3%  
08:00   EUR Tysklands BNP (årsvis) (Q1) 1,1% 1,0% 1,1%  
08:30   JPY Japanska centralbanken håller presskonferens          
08:45   EUR Franska affärsklimatindexet (Maj) 103 101 102
09:00   DKK Danska Detaljhandelssiffror (årsvis) (Apr) 0,5%   2,6%
10:00   EUR Orderingången för den italienska industrin (Månadsvis) (Mar) -0,3% 0,7% 0,8%  
10:00   EUR Italienska industrins orderingång (årsvis) (Mar) 2,7%   2,0%  
10:00   EUR Italiens Orderingång för Industrin (Månadsvis) (Mar) 1,30%   0,40%  
10:00   EUR Italiens Orderingång för Industrin (årsvis) (Mar) 0,90%   -0,90%  
10:00   EUR Index för tyska företagens förväntningar (Maj) 103,0 103,1 103,4
10:00   EUR Tyskt index för den aktuella bedömningen av affärsklimatet (Maj) 114,3 113,5 114,0
10:00   EUR Tyskt affärsklimatindex (Maj) 108,5 108,3 108,6  
10:00   EUR Tal av ECB: s ordförande Draghi          
10:30   GBP Nettoupplåning för offentlig sektor (Apr) 6,04B 7,80B 6,06B
10:30   GBP Offentlig sektors kassakrav netto (Apr) -4,044B   21,595B
11:00   EUR Italienska detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Mar) -0,1% 0,2% -0,1%
11:00   EUR Italiens detaljhandelssiffror (årsvis) (Mar) -0,2% 0,4% 0,1%  
13:00   GBP Englands centralbankschef Carney talar          
13:30   INR Indiens FX Reserver, USD 353,88B   352,13B  
14:00   BRL KPI vid mitten av månaden (årsvis) (Maj) 8,24% 8,23% 8,22%  
14:00   BRL KPI vid mitten av månaden (Månadsvis) (Maj) 0,60% 0,59% 1,07%  
14:30   USD Konsumentprisindexet (årsvis) (Apr) 1,8% 1,7% 1,8%  
14:30   USD Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Apr) 0,3% 0,2% 0,2%  
14:30   USD Underliggande KPI-index (Apr) 241,41   240,79  
14:30   USD Konsumentprisindexet(KPI) (Månadsvis) (Apr) 0,1% 0,1% 0,2%  
14:30   USD Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Apr) -0,2% -0,1% -0,1%  
14:30   USD KPI index, ej säsongsrensad (Apr) 236,60 236,71 236,12  
14:30   USD Reallöner (Månadsvis) (Apr) 0,0%   -0,3%
14:30   CAD Underliggande konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Apr) 2,3% 2,4% 2,4%  
14:30   CAD Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Apr) 0,1% 0,2% 0,6%  
14:30   CAD Tokyos detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Mar) 0,5% 0,4% 1,8%
14:30   CAD Konsumentprisindexet(KPI) (Månadsvis) (Apr) -0,1% 0,1% 0,7%  
14:30   CAD Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Apr) 0,8% 1,0% 1,2%  
14:30   CAD Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Mar) 0,7% 0,3% 1,5%
15:00   MXN Första halva månadens underliggande KPI (Maj) 0,03% 0,12% 0,03%  
15:00   MXN Första halva månadens KPI (Maj) -0,53% -0,46% -0,45%  
15:30   GBP Englands centralbankschef Carney talar          
15:30   JPY Japanska centralbankens guvernör Kuroda håller tal          
15:30   EUR Tal av ECB: s ordförande Draghi          
16:30   USD ECRI Vecka uppräknat (Veckovis) 1,5%   1,2%  
16:30   USD ECRI:s veckovisa index 133,9   134,6  
17:30   USD Cleveland konsumentprisindex (Månadsvis) (Apr) 0,2%   0,2%  
19:00   USD Federal Reserves ordförande Yellen talar          
21:30   GBP CFTC GBPspekulativa nettopositioner -23,4K   -30,8K  
21:30   USD CFTC Koppar spekulativa nettopositioner 9,3K   8,5K  
21:30   USD CFTC Guld spekulativa nettopositioner 122,6K   77,4K  
21:30   USD CFTC S&P 500 speculative net positions -31,0K   -72,8K  
21:30   USD CFTC Silver spekulativa nettopositioner 51,3K   29,3K  
21:30   CAD CFTC CAD spekulativa nettopositioner 4,3K   -4,0K  
21:30   MXN CFTC MXN spekulativa nettopositioner -31,3K   -27,0K  
21:30   CHF CFTC CHF spekulativa nettopositioner 9,4K   10,6K  
21:30   AUD CFTC AUD spekulativa nettopositioner 7,3K   4,5K  
21:30   JPY CFTC JPY spekulativa nettopositioner -22,0K   -23,6K  
21:30   NZD CFTC NZD spekulativa nettopositioner -2,2K   1,8K  
21:30   EUR CFTC EUR spekulativa nettopositioner -168,3K   -179,0K  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data
Låg volatilitet väntad
Moderat volatilitet väntad
Hög volatilitet väntad
Dementi: På grund av den ständigt skiftande karaktären på finansmarknaden, planering av ekonomiska händelser och indikatorer förändras ständigt. Vi är stolta över att dela med vår ekonomiska kalender med dig, men vill påminna dig om att på grund av externa faktorer utanför vår kontroll, kan Investing.com inte hållas ansvariga för några förluster i handel eller andra förluster som är ett resultat av användandet av den ekonomiska kalendern. .
© 2007-2015 Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade