Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy och allmänna villkor och besämmelser. Läs mer här.
9
 

Investing.com Finanskalender

Lägg till i din site
se.investing.com/economic-calendar/

Investing.com Finanskalender
(Annons)
markets.com
Master the market in 10 minutes!
Get for FREE the exclusive eBook and learn how to trade like a pro!
Inloggning / Registrera nu för att spara din tidszon och filterinställningar eller lägg till kommentarer.
Filter
27/02/2015 - 27/02/2015
 
 
Sök: 
ltr
0
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
  Aktuell tid: 05:00  (GMT +1:00)  
All data är streamade och uppdateras automatiskt.
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Fredag 27 februari 2015
00:30   JPY Hushållens utgifter (årsvis) (Jan) -5,1% -4,1% -3,4%  
00:30   JPY Hushållens utgifter (Månadsvis) (Jan) -0,3% 0,4% 0,4%  
00:30   JPY Förhållandet mellan jobb/arbetssökande (Jan) 1,14 1,15 1,14
00:30   JPY Konsumentprisindexet för kapitalvaror och tjänster (årsvis) (Jan) 2,2% 2,3% 2,5%  
00:30   JPY Rikstäckande konsumentprisindex (årsvis) (Jan) 2,4% 2,4% 2,4%  
00:30   JPY Tokyos konsumentprisindex (årsvis) (Feb) 2,2% 2,2% 2,2%  
00:30   JPY Tokios konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Feb) 2,3% 2,3% 2,3%  
00:30   JPY Arbetslöshetssiffror (Jan) 3,6% 3,4% 3,4%  
00:50   JPY Industriproduktion (Månadsvis) (Jan)   4,0% 2,7% 0,8%  
00:50   JPY Prognos 1 för industriproduktion (Månadsvis) (Jan) 0,2%   6,3%  
00:50   JPY Prognos 2 för industriproduktionen (Månadsvis) (Jan) -3,2%   -1,8%  
00:50   JPY Detaljhandelssiffor (årsvis) (Jan) -2,0% -1,3% 0,2%  
01:00   NZD Förtroendeindexet hos företagen (Jan) 34,4%   30,4%  
01:00   NZD NBNZ egen aktivitet (Jan) 40,9%   37,3%  
01:05   GBP Gfk konsumentförtroendeindexet (Feb) 1 2 1  
01:30   AUD Bostadskredit (Jan) 0,6%   0,6%  
01:30   AUD Lånekreditindex i den privata sektorn (Månadsvis) (Jan) 0,5% 0,5% 0,5%  
06:00   JPY Entreprenadordrar (årsvis) (Jan)     7,5%  
06:00   JPY Nystartade husbyggen (årsvis) (Jan)   -11,3% -14,7%  
07:00   ZAR M3 Penningtillgång (årsvis) (Jan)   7,34% 7,38%  
07:00   ZAR Kredit till privata sektor (Jan)   7,90% 8,52%  
08:00   EUR Tyskt importprisindex (Månadsvis) (Jan)   -1,0% -1,7%  
08:00   EUR Tysklands importprisindex (årsvis) (Jan)   -4,6% -3,7%  
08:45   EUR Fransk konsumtion (Månadsvis) (Jan)   -0,5% 1,5%  
08:45   EUR Franska Producentprisindexet (Månadsvis) (Jan)     -0,9%  
09:00   CHF Schweiziska KOF ledande affärsindikatorer (Feb)   90,0 97,0  
09:00   DKK Danska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis)     0,3% 0,4%  
09:00   EUR Spanish CPI (årsvis) (Feb)     -1,5% -1,3%  
09:00   EUR Spanska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Feb)     -1,3% -1,5%  
09:30   SEK Svenska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q4)   1,5% 2,1%  
09:30   SEK Svenska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q4)   0,5% 0,3%  
09:30   SEK Sveriges Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Jan)     -0,1%  
09:30   SEK Sveriges Producentprisindex (PPI) (Månadsvis) (Jan)     -0,3%  
09:30   SEK Svenska Detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Jan)   0,5% -0,6%  
09:30   SEK Svenska Detaljhandelssiffror (årsvis) (Jan)   3,8% 3,4%  
09:30   HKD M3 Penningtillgång (Jan)     9,0%  
10:00   EUR Spaniens bytesbalans (Dec)     1,73B  
10:00   NOK Centralbankens valutaköp (Mar)     -700,0M  
10:00   NOK Sysselsättningsförändring (Feb)   88,50K 87,87K  
10:00   NOK Icke säsongsmässig justering av arbetslösheten (Feb)   3,00% 3,10%  
10:00   NOK Norska Detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Jan)   0,4% 0,2%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (årsvis) (Feb)     -0,5% -0,6%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (Månadsvis) (Feb)     0,1% -0,4%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis) (Feb)     -0,2% -2,5%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Feb)     -0,3% -0,5%  
11:30   INR Federal Reserves budgetunderskott (Jan)     5.323,81B  
12:30   INR Indiens FX Reserver, USD     333,17B  
12:30   INR Ekonomisk tillväxt i Infrastrukturen (årsvis) (Jan)     2,4%  
13:00   ZAR Sydafrikas Handelsbalans (Jan)   -7,75B 6,85B  
14:00   EUR Tysklands konsumentprisindex (årsvis) (Feb)     -0,2% -0,4%  
14:00   EUR Tysklands konsumentprisindex (Månadsvis) (Feb)     0,7% -1,1%  
14:00   EUR Tysklands harmoniserade konsumentprisindex (HICP) (årsvis) (Feb)     -0,40% -0,50%  
14:00   EUR Tysklands harmoniserade konsumentprisindex (HICP) (Månadsvis) (Feb)     0,70% -1,30%  
14:30   USD BNP (Kvartalsvis) (Q4)     2,1% 2,6%  
14:30   USD BNP prisindex (Kvartalsvis) (Q4)     0,0% 0,0%  
14:30   USD Hushållens konsumtionsutgifter netto (Q4)     4,3% 4,3%  
14:30   BRL Brasiliens Skuldsättningsgrad till BNP (Jan)   36,8% 36,7%  
14:30   BRL Budgetsaldot (Jan)   -10,000B -60,102B  
14:30   BRL Budgetöverskott (Jan)   18,250B -12,894B  
15:00   MXN Arbetslöshetssiffror (Jan)   4,30% 4,38%  
15:00   MXN Mexikanska arbetslöshetssiffror (icke säsongsrensade (n.s.a.)) (Jan)   4,45% 3,76%  
15:45   USD Chicagos inköpschefers index (Feb)   58,0 59,4  
16:00   USD Förväntningar för Michigans 5-årig inflation (Feb)     2,70%  
16:00   USD Michigans konsumentförtroendeindex, slutliga (Feb)   87,8 87,5  
16:00   USD Sentiment index hos konsumenterna i Michigan (Feb)   94,0 93,6  
16:00   USD Michigan Consumer Sentiment Preliminary (Feb)   103,0 103,1  
16:00   USD Michigans Inflationsförväntningar (Feb)     2,8%  
16:00   USD Förväntad husförsäljning (Månadsvis) (Jan)   2,0% -3,7%  
16:00   USD Indexet för förväntade försäljningssiffror av hus (Jan)     100,7  
16:30   USD ECRI Vecka uppräknat (Veckovis)     -4,3%  
16:30   USD ECRI:s veckovisa index     130,3  
19:30   USD FOMC ledamot Fischer håller tal          
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data
Låg volatilitet väntad
Moderat volatilitet väntad
Hög volatilitet väntad
Dementi: På grund av den ständigt skiftande karaktären på finansmarknaden, planering av ekonomiska händelser och indikatorer förändras ständigt. Vi är stolta över att dela med vår ekonomiska kalender med dig, men vill påminna dig om att på grund av externa faktorer utanför vår kontroll, kan Investing.com inte hållas ansvariga för några förluster i handel eller andra förluster som är ett resultat av användandet av den ekonomiska kalendern. .
© 2007-2015 Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade