Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy och allmänna villkor och besämmelser. Läs mer här.
2
 

Investing.com Finanskalender

Lägg till i din site
se.investing.com/economic-calendar/

Investing.com Finanskalender
(Annons)
markets.com
Master the market in 10 minutes!
Get for FREE the exclusive eBook and learn how to trade like a pro!
Inloggning / Registrera nu för att spara din tidszon och filterinställningar eller lägg till kommentarer.
Filter
28/05/2015 - 28/05/2015
 
 
Sök: 
ltr
0
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
  Aktuell tid: 07:39  (GMT +1:00)  
All data är streamade och uppdateras automatiskt.
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Torsdag 28 maj 2015
01:50   JPY Utländska köp av obligationer 911,8B   1.101,8B
01:50   JPY Utländska investeringar i JP aktier 561,2B   187,2B
01:50   JPY Detaljhandelssiffor (årsvis) (Apr) 5,0% 5,4% -9,7%  
03:30   AUD Byggnadsinvesteringar (Månadsvis) (Q1) -6,5% -2,5% -2,8%
03:30   AUD Utgiftsindex för anläggningar/maskiner (Kvartalsvis) (Q1) -0,5% -1,2% 0,5%
03:30   AUD Nyinvesteringar av kapital i den privata sektorn (Kvartalsvis) (Q1) -4,4% -2,4% -1,7%
08:00   CHF Handelsbalansen (Apr)   2,770B 2,525B  
08:00   EUR Tyskt importprisindex (Månadsvis) (Apr)   0,5% 1,0%  
08:00   EUR Tysklands importprisindex (årsvis) (Apr)   -0,6% -1,4%  
08:20   USD FOMC-medlemmen Williams talar          
09:00   EUR Spanska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q1)   0,9% 0,9%  
09:00   EUR Spaniens BNP (årsvis) (Q1)   2,6% 2,6%  
09:00   EUR Spanska detaljhandelssiffror (årsvis) (Apr)   2,0% 2,8%  
09:15   CHF Orderingången inom industrin i Schweiz (Q1)     2,5%  
09:30   SEK Svenska Detaljhandelssiffror (årsvis) (Apr)     4,6%  
09:30   SEK Svenska Detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Apr)     0,7%  
10:00   EUR Italienska affärsklimatindexet (Maj)   104,5 104,1  
10:00   EUR Italienska konsumentförtroendeindexet (Maj)   108,2 108,2  
10:00   NOK Norska sysselsättningssiffror (Mar)   4,1% 4,1%  
10:30   GBP BBA gruppens beviljade inteckningslån   39,2K 38,8K  
10:30   GBP Företagsinvesteringar (Kvartalsvis) (Q1)     1,0% -0,9%  
10:30   GBP Affärsinvesteringar (årsvis) (Q1)       3,7%  
10:30   GBP (BNP) Bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q1)     0,4% 0,3%  
10:30   GBP (BNP) Bruttonationalprodukten (årsvis) (Q1)     2,5% 2,4%  
10:30   GBP Tjänsteindexet   0,5% 0,7%  
10:30   HKD Hong Kongs export (Månadsvis) (Apr)   1,0% -1,8%  
10:30   HKD Hong Kongs import (Månadsvis) (Apr)   0,5% -2,7%  
10:30   HKD Hongkongs handelsbalans   -45,0B -46,2B  
11:00   EUR Affärs-och konsumentenkät (Maj)   103,5 103,7  
11:00   EUR Affärsklimatindex (Maj)   0,3 0,3  
11:00   EUR Konsumtionsförtroendet (Maj)   -6,0 -4,6  
11:00   EUR Konsumenters inflationsförväntningar (Maj)     0,7  
11:00   EUR Förväntningar på försäljningspriset (Maj)     -2,9  
11:00   EUR Sentiment för tjänster (Maj)   7,0 6,7  
11:00   EUR Industriindex (Maj)   -3,0 -3,2  
Preliminär   EUR Italiensk 10-årig BTP auktion     1,40%  
Preliminär   EUR Italiensk Auktion av 5-årig BTP     0,63%  
11:30   ZAR Sydafrikas Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Apr)   3,4% 3,1%  
11:30   ZAR Sydafrikas Producentprisindex (PPI) (Månadsvis) (Apr)   1,1% 1,8%  
13:00   BRL IGP-M inflationsindex (Månadsvis) (Maj)   0,42% 1,17%  
14:30   USD Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd   2.208K 2.211K  
14:30   USD Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning   270K 274K  
14:30   USD Krav på arbetslöshetsersättning 4-veckors genomsnitt     266,25K  
14:30   CAD Företagsvinster (Kvartalsvis)     -2,8%  
14:30   CAD Bytesbalansen (Q1)   -18,5B -13,9B  
14:30   CAD Kanadensiska prisindex för Industriproduktionen (Månadsvis) (Apr)   -0,1% 0,3%  
14:30   CAD Kanadensiska prisindex för Industriproduktionen (årsvis) (Apr)     -1,8%  
14:30   CAD Råvaruprisindex (Månadsvis) (Apr)   1,6% -0,9%  
14:30   CAD Råvaruprisindex (RMPI) (årsvis) (Apr)     -23,3%  
15:00   MXN Arbetslöshetssiffror (Apr)   4,14% 4,24%  
15:00   MXN Mexikanska arbetslöshetssiffror (icke säsongsrensade (n.s.a.)) (Apr)   4,11% 3,86%  
15:45   USD Bloomberg tidningars konsumentförtroendeindexet     42,4  
16:00   USD Förväntad husförsäljning (Månadsvis) (Apr)   0,9% 1,1%  
16:00   USD Indexet för förväntade försäljningssiffror av hus (Apr)     108,6  
16:30   USD Lagring av Naturgas   99B 92B  
17:00   USD Råoljelager   -0,857M -2,674M  
17:00   USD EIA veckovisa bränslelager   -0,321M -0,546M  
17:00   USD Bensinvarulager   -0,429M -2,774M  
19:00   USD Auktion av 7-årig Revers     1,820%  
20:45   USD FOMC-medlem Kocherlakota talar          
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data
Låg volatilitet väntad
Moderat volatilitet väntad
Hög volatilitet väntad
Dementi: På grund av den ständigt skiftande karaktären på finansmarknaden, planering av ekonomiska händelser och indikatorer förändras ständigt. Vi är stolta över att dela med vår ekonomiska kalender med dig, men vill påminna dig om att på grund av externa faktorer utanför vår kontroll, kan Investing.com inte hållas ansvariga för några förluster i handel eller andra förluster som är ett resultat av användandet av den ekonomiska kalendern. .
© 2007-2015 Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade