Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy och allmänna villkor och besämmelser. Läs mer här.
12
 

Investing.com Finanskalender

Lägg till i din site
se.investing.com/economic-calendar/

Investing.com Finanskalender
(Annons)
markets.com
Master the market in 10 minutes!
Get for FREE the exclusive eBook and learn how to trade like a pro!
Inloggning / Registrera nu för att spara din tidszon och filterinställningar eller lägg till kommentarer.
Filter
31/03/2015 - 31/03/2015
 
 
Sök: 
ltr
0
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
  Aktuell tid: 11:42  (GMT +1:00)  
All data är streamade och uppdateras automatiskt.
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Tisdag 31 mars 2015
01:05   GBP Gfk konsumentförtroendeindexet (Mar) 4 2 1  
01:15   USD FOMC ledamot Fischer håller tal          
02:00   AUD Australiska indexet på försäljningssiffror av nybyggda hus (Månadsvis) (Feb) 1,1%   1,8%  
02:00   NZD Förtroendeindexet hos företagen 35,8%   34,4%  
02:00   NZD NBNZ egen aktivitet (Feb) 42,2%   40,9%  
02:30   AUD Bostadskredit (Feb) 0,5% 0,5% 0,6%  
02:30   AUD Lånekreditindex i den privata sektorn (Månadsvis) (Feb) 0,5% 0,5% 0,5%  
04:00   SGD Singapors Bankutlåning (Feb) 603,5B   608,0B  
07:00   JPY Entreprenadordrar (årsvis) (Feb) 1,0%   27,5%  
07:00   JPY Nystartade husbyggen (årsvis) (Feb) -3,1% -7,1% -13,0%  
08:00   EUR Tyska detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Feb) -0,5% -0,7% 2,3%
08:00   EUR Tyska detaljhandelssiffror (årsvis) (Feb) 3,6% 3,7% 5,0%
08:45   EUR Fransk konsumtion (Månadsvis) (Feb) 0,1% 0,8% 0,7%
08:45   EUR Franska Producentprisindexet (Månadsvis) (Feb) 0,7%   -0,9%  
09:00   DKK Danska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) 0,5% 0,4% 0,4%  
09:00   EUR Spanska detaljhandelssiffror (årsvis) (Feb) 2,7% 4,0% 4,0%
09:55   EUR Förändring i tysk arbetslöshetsstatistik (Mar) -15K -12K -20K  
09:55   EUR Tyska arbetslöshetssiffror (Mar) 6,4% 6,5% 6,5%  
09:55   EUR Tysklands arbetslöshet (Mar) 2,800M   2,812M  
09:55   EUR Tysklands arbetslöshet ej säsongsrensad. (Mar) 2,900M 2,900M 3,000M  
10:00   EUR ltaliens Månatliga Arbetslöshetsstatistik (Feb) 12,7% 12,6% 12,6%  
10:00   NOK Centralbankens valutaköp (Apr) -700,0M   -700,0M  
10:05   EUR Spaniens bytesbalans (Jan) -0,40B   4,80B  
10:30   GBP Affärsinvesteringar (årsvis) (Q4) 3,7%   2,1%  
10:30   GBP Företagsinvesteringar (Kvartalsvis) (Q4) -0,9% -1,4% -1,4%  
10:30   GBP Bytesbalansen (Q4) -25,3B -21,5B -27,7B
10:30   GBP (BNP) Bruttonationalprodukten (årsvis) (Q4) 3,0% 2,7% 2,7%  
10:30   GBP (BNP) Bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q4) 0,6% 0,5% 0,5%  
10:30   GBP Tjänsteindexet 0,8% 0,8% 0,9%
10:30   HKD M3 Penningtillgång (Feb) 6,3%   10,3%  
10:30   HKD Hong Kongs Detaljhandelssiffror (årsvis) (Feb) 14,9% -8,4% -14,6%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (Månadsvis) (Mar)   0,1% 0,1% 0,4%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (årsvis) (Mar)   -0,1% -0,1% -0,1%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis) (Mar)   2,0% 2,2% 0,3%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Mar)   -0,1% 0,1% 0,1%  
11:00   EUR Spanska affärsklimatindexet -1,5 -4,5 -4,1
11:00   EUR Konsumentprisindexet (årsvis) (Mar)   0,6% 0,6% 0,7%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Mar)   -0,1% -0,1% -0,3%  
11:00   EUR Arbetslöshetssiffror (Feb) 11,3% 11,2% 11,4%
12:00   EUR Italienska producentprisindexet (Månadsvis) (Feb)     -1,1%  
12:00   EUR Italienska producentprisindexet (årsvis) (Feb)     -2,9%  
14:00   ZAR Sydafrikas Handelsbalans (Feb)   -5,70B -24,22B  
14:30   CAD (BNP) Bruttonationalprodukten (Månadsvis) (Jan)   0,2% 0,3%  
14:30   INR Federal Reserves budgetunderskott (Feb)     5.681,39B  
14:50   USD FOMC-medlemmen LockHart talar          
14:55   USD Redbook (Månadsvis)     1,1%  
14:55   USD Redbook (årsvis)     2,8%  
15:00   USD FOMC-medlemmen Mester talar          
15:00   USD Säsongsmässig justering S&P husprisindex composite-20 (Månadsvis) (Jan)   0,6% 0,9%  
15:00   USD S&P husprisindex composite-20 (årsvis) (Jan)   4,5% 4,5%  
15:00   USD S&P/CS HPI Composite-20 (icke säsongsrensade (n.s.a.)) (Månadsvis) (Jan)   0,1% 0,1%  
15:30   BRL Brasiliens Skuldsättningsgrad till BNP (Feb)   36,1% 36,6%  
15:30   BRL Budgetsaldot (Feb)     3,041B  
15:30   BRL Budgetöverskott (Feb)   1,500B 21,063B  
15:45   USD Chicagos inköpschefers index (Mar)   51,5 45,8  
16:00   USD CB konsumentförtroendeindex (Mar)   96,0 96,4  
16:30   USD Dallas Federal Reserves tjänsteintäkter (Mar)     13,6  
16:30   USD Utsikter för Texas tjänstesektor (Mar)     1,7  
17:30   USD Auktion av 4-veckors statsskuldväxel     0,020%  
17:30   USD Auktion av 52-Veckors Skuldväxel     0,260%  
22:30   USD API Veckovisa Råoljelager     4,800M  
22:30   USD API veckovisa bränslelager     -0,641M  
22:30   USD API Veckovisa Bensinlager     -2,600M  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data
Låg volatilitet väntad
Moderat volatilitet väntad
Hög volatilitet väntad
Dementi: På grund av den ständigt skiftande karaktären på finansmarknaden, planering av ekonomiska händelser och indikatorer förändras ständigt. Vi är stolta över att dela med vår ekonomiska kalender med dig, men vill påminna dig om att på grund av externa faktorer utanför vår kontroll, kan Investing.com inte hållas ansvariga för några förluster i handel eller andra förluster som är ett resultat av användandet av den ekonomiska kalendern. .
© 2007-2015 Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade