Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy och allmänna villkor och besämmelser. Läs mer här.
11
 

Investing.com Finanskalender

Lägg till i din site
se.investing.com/economic-calendar/

Investing.com Finanskalender
Inloggning / Registrera nu för att spara din tidszon och filterinställningar eller lägg till kommentarer.
Filter
29/05/2015 - 29/05/2015
 
 
Sök: 
ltr
0
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
  Aktuell tid: 20:09  (GMT +1:00)  
All data är streamade och uppdateras automatiskt.
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Fredag 29 maj 2015
00:45   NZD Byggtillstånd (Månadsvis) (Apr) -1,7%   10,3%
01:05   GBP Gfk konsumentförtroendeindexet (Maj) 1 4 4  
01:30   JPY Hushållens utgifter (Månadsvis) (Apr) -5,5% -0,7% 2,4%  
01:30   JPY Hushållens utgifter (årsvis) (Apr) -1,3% 3,1% -10,6%  
01:30   JPY Förhållandet mellan jobb/arbetssökande (Apr) 1,17 1,15 1,15  
01:30   JPY Konsumentprisindexet för kapitalvaror och tjänster (årsvis) (Apr) 0,3% 0,2% 2,2%  
01:30   JPY Rikstäckande konsumentprisindex (årsvis) (Apr) 0,6% 0,6% 2,3%  
01:30   JPY Tokyos konsumentprisindex (årsvis) (Maj) 0,2% 0,1% 0,4%  
01:30   JPY Tokios konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Maj) 0,5% 0,5% 0,7%  
01:30   JPY Arbetslöshetssiffror (Apr) 3,3% 3,4% 3,4%  
01:50   JPY Industriproduktion (Månadsvis) (Apr)   1,0% 0,8% -0,8%  
01:50   JPY Prognos 1 för industriproduktion (Månadsvis) (Apr) 0,5%   2,1%  
01:50   JPY Prognos 2 för industriproduktionen (Månadsvis) (Apr) -0,5%   -0,3%  
03:00   AUD Australiska indexet på försäljningssiffror av nybyggda hus (Månadsvis) (Apr) 0,6%   4,4%  
03:00   NZD Förtroendeindexet hos företagen (Maj) 15,7%   30,2%  
03:00   NZD NBNZ egen aktivitet (Maj) 32,6%   41,3%  
03:30   AUD Bostadskredit (Apr) 0,5%   0,5%  
03:30   AUD Lånekreditindex i den privata sektorn (Månadsvis) (Apr) 0,3% 0,5% 0,5%  
04:00   SGD Singapors Bankutlåning (Apr) 594,3B   601,1B  
07:00   JPY Entreprenadordrar (årsvis) (Apr) -12,1%   10,8%  
07:00   JPY Nystartade husbyggen (årsvis) (Apr) 0,4% 0,1% 0,7%  
07:45   CHF Schweiz GDP (årsvis) (Q1) 1,1% 1,5% 1,9%  
07:45   CHF Schweiz GDP (Kvartalsvis) (Q1) -0,2% -0,1% 0,6%  
08:00   EUR Tyska detaljhandelssiffror (årsvis) (Apr) 1,0% 2,5% 4,3%
08:00   EUR Tyska detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Apr) 1,7% 0,8% -1,4%
08:00   ZAR M3 Penningtillgång (årsvis) (Apr) 8,38% 7,60% 7,42%  
08:00   ZAR Kredit till privata sektor (Apr) 9,35% 9,00% 8,75%
08:45   EUR Fransk konsumtion (Månadsvis) (Apr) 0,1% 0,2% -0,7%
08:45   EUR Franska Producentprisindexet (Månadsvis) (Apr) -0,4% 0,2% 0,1%  
09:00   CHF Schweiziska KOF ledande affärsindikatorer (Maj) 93,1 90,0 89,8
09:00   DKK Danska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis)   0,4% 0,4% 0,5%  
09:00   DKK Danska Sysselsättningssiffror (Apr) 4,8%   4,8%  
09:00   EUR Spanska konsumentprisindexet (Månadsvis) (Maj)   0,5% 0,2% 0,9%  
09:00   EUR Spanish CPI (årsvis) (Maj)   -0,2% -0,5% -0,6%  
09:00   EUR Spanska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis) (Maj)   0,4% 0,2% 0,7%  
09:00   EUR Spanska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Maj)   -0,3% -0,6% -0,7%  
09:30   SEK Svenska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q1) 0,4% 0,5% 0,8%
09:30   SEK Svenska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q1) 2,5% 2,7% 2,6%
09:30   SEK Utlåningstillväxt till Svenska Hushåll (årsvis) (Apr) 6,5%   6,3%
10:00   EUR Italiensk BNP (Kvartalsvis) (Q1) 0,3% 0,3% 0,3%  
10:00   EUR Italiensk BNP (årsvis) (Q1) 0,1% 0,0% 0,1%  
10:00   EUR Spanska affärsklimatindexet 1,4   0,0
10:00   EUR Spaniens bytesbalans (Mar) 0,95B   -2,03B  
10:00   NOK Centralbankens valutaköp (Jun) -700,0M   -700,0M  
10:00   NOK Sysselsättningsförändring (Maj) 89,76K 93,00K 89,64K
10:00   NOK Icke säsongsmässig justering av arbetslösheten (Maj) 2,70% 3,00% 3,00%  
10:00   NOK Norska Detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Apr) 2,0% 0,3% 0,3%  
10:00   EUR M3 Penningtillgång (årsvis) (Apr) 5,3% 4,9% 4,6%  
10:00   EUR Penning-M3 3-månaders glidande medelvärde (Apr) 4,7% 4,5% 4,2%
10:00   EUR Privata lån (årsvis) (Apr) 0,0% 0,2% 0,1%  
10:30   HKD M3 Penningtillgång (Apr) 14,2%   15,2%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (Månadsvis) (Maj)   0,2% 0,1% 0,2%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (årsvis) (Maj)   0,2% 0,1% -0,1%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Maj)   0,2% 0,1% -0,1%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis) (Maj)   0,2% 0,1% 0,4%  
12:00   EUR Italienska producentprisindexet (årsvis) (Apr) -2,3%   -2,4%  
12:00   EUR Italienska producentprisindexet (Månadsvis) (Apr) -0,1% 0,1% 0,0%  
13:30   INR Bankers Utlåningstillväxt i Indien (2 veckor) 10,2%   10,5%  
13:30   INR Inlåningstillväxt (2 veckor) 11,9%   12,3%  
13:30   INR Indiens FX Reserver, USD 351,56B   353,88B  
Preliminär   INR Ekonomisk tillväxt i Infrastrukturen (årsvis) (Apr)     -0,1%  
14:00   INR Indian BNP (12Mån) 7,3% 7,4% 6,9%  
14:00   INR Indiska bruttonationalprodukten (Q4) 7,5% 7,3% 7,5%  
14:00   BRL Brasilianska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q1) -1,6% -1,8% -0,2%  
14:00   BRL Brasiliens BNP (Kvartalsvis) (Q1) -0,2% -0,5% 0,3%  
14:00   ZAR Sydafrikas Handelsbalans (Apr) -2,51B -5,50B -0,01B
14:30   USD Företagsvinster (Kvartalsvis) (Q1)   -8,7%   -1,6%  
14:30   USD BNP (Kvartalsvis) (Q1)   -0,7% -0,8% 0,2%  
14:30   USD BNP prisindex (Kvartalsvis) (Q1)   -0,1% -0,1% -0,1%  
14:30   USD Hushållens konsumtionsutgifter netto (Q1)   1,8% 2,0% 1,9%  
14:30   CAD BNP-deflator (Kvartalsvis) (Q1) -0,50%   -0,40%
14:30   CAD (BNP) Bruttonationalprodukten (Månadsvis) (Mar) -0,2% 0,2% -0,1%  
14:30   CAD BNP (Kvartalsvis) (Q1) -0,1%   0,6%  
14:30   CAD BNP beräknad på årsbasis (Kvartalsvis) (Q1) -0,6% 0,3% 2,2%
14:45   INR Federal Reserves budgetunderskott (Apr) 1.275,23B   5.018,80B  
15:30   BRL Brasiliens Skuldsättningsgrad till BNP (Apr) 33,8% 33,0% 33,1%  
15:30   BRL Budgetsaldot (Apr) 11,230B -50,000B -69,249B  
15:30   BRL Budgetöverskott (Apr) 13,440B 10,500B 0,239B  
15:45   USD Chicagos inköpschefers index (Maj) 46,2 53,0 52,3  
16:00   USD Förväntningar för Michigans 5-årig inflation (Maj) 2,80%   2,80%  
16:00   USD Michigans konsumentförtroendeindex, slutliga (Maj) 84,2 83,1 81,5  
16:00   USD Sentiment index hos konsumenterna i Michigan (Maj) 90,7 89,9 88,6  
16:00   USD Michigan Consumer Sentiment Preliminary (Maj) 100,8 100,5 99,8  
16:00   USD Michigans Inflationsförväntningar (Maj) 2,8%   2,9%  
16:30   USD ECRI Vecka uppräknat (Veckovis) 1,4%   1,5%  
16:30   USD ECRI:s veckovisa index 133,7   133,9  
17:00   CAD Budgetsaldot (Mar) -2,99B   4,63B  
17:00   CAD Budgetsaldot (årsvis) (Mar) 2,94B   5,94B  
21:30   GBP CFTC GBPspekulativa nettopositioner     -23,4K  
21:30   USD CFTC Koppar spekulativa nettopositioner     9,3K  
21:30   USD CFTC Guld spekulativa nettopositioner     122,6K  
21:30   USD CFTC S&P 500 speculative net positions     -31,0K  
21:30   USD CFTC Silver spekulativa nettopositioner     51,3K  
21:30   CAD CFTC CAD spekulativa nettopositioner     4,3K  
21:30   MXN CFTC MXN spekulativa nettopositioner     -31,3K  
21:30   MXN Budgetbalans (Apr)     50,33B  
21:30   CHF CFTC CHF spekulativa nettopositioner     9,4K  
21:30   AUD CFTC AUD spekulativa nettopositioner     7,3K  
21:30   JPY CFTC JPY spekulativa nettopositioner     -22,0K  
21:30   NZD CFTC NZD spekulativa nettopositioner     -2,2K  
21:30   EUR CFTC EUR spekulativa nettopositioner     -168,3K  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data
Låg volatilitet väntad
Moderat volatilitet väntad
Hög volatilitet väntad
Dementi: På grund av den ständigt skiftande karaktären på finansmarknaden, planering av ekonomiska händelser och indikatorer förändras ständigt. Vi är stolta över att dela med vår ekonomiska kalender med dig, men vill påminna dig om att på grund av externa faktorer utanför vår kontroll, kan Investing.com inte hållas ansvariga för några förluster i handel eller andra förluster som är ett resultat av användandet av den ekonomiska kalendern. .
© 2007-2015 Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade