Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy och allmänna villkor och besämmelser. Läs mer här.
8
 

Investing.com Finanskalender

Lägg till i din site
(Annons)
Riskfri trading!
Gör din första affär på oss. Välj ett belopp upp till 14 000 EUR
Inloggning / Registrera nu för att spara din tidszon och filterinställningar eller lägg till kommentarer.  
Filter
29/08/2014 - 29/08/2014
 
 
Sök: 
 
ltr
0
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
  Aktuell tid: 13:59 (GMT +1:00)
All data är streamade och uppdateras automatiskt.
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Fredag, December 7
15:30   USD Förändring i sysselsättningsgraden utanför jordbrukssektorn (NFP-rapporten) 147K 95K 189K
Fredag, Augusti 29
Helgdag   Helgdag Indien - Ganesh Festival
00:45   NZD Byggtillstånd (Månadsvis) 0,1% 1,0% 3,5%  
01:05   GBP Gfk konsumentförtroendeindexet 1 -1 -2  
01:30   JPY Arbetslöshetssiffror 3,8% 3,7% 3,7%  
01:30   JPY Hushållens utgifter (årsvis) -5,9% -3,0% -3,0%  
01:30   JPY Hushållens utgifter (Månadsvis) -0,2% 1,6% 1,5%  
01:30   JPY Konsumentprisindexet för kapitalvaror och tjänster (årsvis) 3,3% 3,3% 3,3%  
01:30   JPY Rikstäckande konsumentprisindex (årsvis) 3,4%   3,6%  
01:30   JPY Tokios konsumentprisindex (KPI) (årsvis) 2,8%   2,8%  
01:30   JPY Tokyos konsumentprisindex (årsvis) 2,7% 2,7% 2,8%  
01:50   JPY Detaljhandelssiffor (årsvis) 0,5% 0,1% -0,6%  
01:50   JPY Industriproduktion (Månadsvis)   0,2% 1,0% -3,4%  
01:50   JPY Prognos 1 för industriproduktion (Månadsvis) 1,3%   2,5%  
01:50   JPY Prognos 2 för industriproduktionen (Månadsvis) 3,5%   1,1%  
03:00   NZD Förtroendeindexet hos företagen 24,4%   39,7%  
03:30   AUD Lånekreditindex i den privata sektorn (Månadsvis) 0,4% 0,5% 0,7%  
04:00   SGD Singapors Bankutlåning 597,4B   597,7B  
07:00   JPY Entreprenadordrar (årsvis) 24,4%   9,3%  
07:00   JPY Nystartade husbyggen (årsvis) -14,1% -10,5% -9,5%  
08:00   GBP Landsomfattande husprisindex på bostadsmarknaden HPI (Månadsvis) 0,8% 0,1% 0,2%
08:00   GBP Rikstäckande husprisindex (årsvis) 11,0% 10,1% 10,6%  
08:00   ZAR M3 Penningtillgång (årsvis) 6,86% 7,05% 7,26%
08:00   EUR Tyska detaljhandelssiffror (Månadsvis) -1,4% 0,1% 1,0%
08:00   EUR Tyska detaljhandelssiffror (årsvis) 0,7% 1,5% 0,1%
08:45   EUR Franska Producentprisindexet (Månadsvis) -0,3%   0,0%  
09:00   DKK Danska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis)     0,6% 0,8%  
09:00   CHF Schweiziska KOF ledande affärsindikatorer 99,5 97,8 97,9
09:00   EUR Spanska detaljhandelssiffror (årsvis) -0,5% 0,1% 0,2%  
10:00   EUR Italienska arbetslöshetssiffror 12,5% 12,6% 12,6%
10:00   EUR ltaliens Månatliga Arbetslöshetsstatistik 12,6% 12,3% 12,3%  
10:00   NOK Icke säsongsmässig justering av arbetslösheten 2,90% 2,90% 3,00%  
10:00   NOK Norska Detaljhandelssiffror (Månadsvis) -1,5% -0,3% 1,2%  
10:00   EUR Spaniens bytesbalans 0,52B   -0,58B  
10:30   HKD M3 Penningtillgång 15,00%   13,10%  
11:00   EUR Arbetslöshetssiffror 11,5% 11,5% 11,5%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet (årsvis)   0,9% 0,8% 0,8%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis)   0,3% 0,3% 0,4%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis)   -0,2% -0,1% 0,0%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis)   -0,2% -0,1% -2,1%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (årsvis)   -0,1% -0,2% 0,1%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (Månadsvis)   0,2% 0,1% -0,1%  
11:00   EUR Spanska affärsklimatindexet -6,7 -6,0 -5,7
12:00   EUR Italiensk BNP (årsvis) -0,2% -0,3% -0,2%
12:00   EUR Italiensk BNP (Kvartalsvis) -0,2% -0,2% -0,2%  
13:29   INR Ekonomisk tillväxt i Infrastrukturen (årsvis)     7,30%  
13:30   INR Indiens FX Reserver, USD 318,58B   319,39B  
14:00   BRL Brasilianska bruttonationalprodukten (årsvis) -0,6% -0,6% 1,9%  
14:00   BRL Brasiliens BNP (Kvartalsvis) -0,6% -0,4% 0,2%  
14:00   INR Indiska bruttonationalprodukten (årsvis)   5,3% 4,6%  
14:00   ZAR Sydafrikas Handelsbalans   -3,20B -0,19B  
14:30   CAD (BNP) Bruttonationalprodukten (Månadsvis)   0,3% 0,4%  
14:30   CAD BNP (Kvartalsvis)   0,7% 0,3%  
14:30   CAD BNP beräknad på årsbasis (Kvartalsvis)   2,7% 1,2%  
14:30   CAD Kanadensiska prisindex för Industriproduktionen (Månadsvis)   0,2% -0,1%  
14:30   CAD Kanadensiska prisindex för Industriproduktionen (årsvis)   3,0% 3,0%  
14:30   CAD Råvaruprisindex (Månadsvis)   -1,0% 1,1%  
14:30   CAD Råvaruprisindex (RMPI) (årsvis)   3,0% 9,2%  
14:30   USD Personlig konsumtion, reala termer (Månadsvis)     0,2%  
14:30   USD Prisindexet för den privata konsumtionen (Månadsvis)   0,1% 0,1%  
14:30   USD Privata inkomster (Månadsvis)   0,3% 0,4%  
14:30   USD Privata utgifter (Månadsvis)   0,2% 0,4%  
14:30   USD Underliggande PCE-Prisdeflator (årsvis)     1,5%  
15:30   BRL Brasiliens Skuldsättningsgrad till BNP   35,0% 34,9%  
15:30   BRL Budgetsaldot   -22,000B -20,792B  
15:45   USD Chicagos inköpschefers index   56,0 52,6  
15:55   USD Michigan Consumer Sentiment Preliminary   99,5 99,6  
15:55   USD Michigans Inflationsförväntningar     3,4%  
15:55   USD Michigans konsumentförtroendeindex, slutliga   67,0 66,2  
15:55   USD Sentiment index hos konsumenterna i Michigan   80,1 79,2  
16:30   USD ECRI Vecka uppräknat (Veckovis)     2,8%  
17:00   CAD Budgetsaldot     0,27B  
17:00   CAD Budgetsaldot (årsvis)     -1,15B  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data
Låg volatilitet väntad
Moderat volatilitet väntad
Hög volatilitet väntad
Dementi: På grund av den ständigt skiftande karaktären på finansmarknaden, planering av ekonomiska händelser och indikatorer förändras ständigt. Vi är stolta över att dela med vår ekonomiska kalender med dig, men vill påminna dig om att på grund av externa faktorer utanför vår kontroll, kan Investing.com inte hållas ansvariga för några förluster i handel eller andra förluster som är ett resultat av användandet av den ekonomiska kalendern. .