Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy och allmänna villkor och besämmelser. Läs mer här.
13
 

Investing.com Finanskalender

Lägg till i din site
(Annons)
markets.com
Master the market in 10 minutes!
Get for FREE the exclusive eBook and learn how to trade like a pro!
Inloggning / Registrera nu för att spara din tidszon och filterinställningar eller lägg till kommentarer.
Filter
31/10/2014 - 31/10/2014
 
 
Sök: 
ltr
0
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
  Aktuell tid: 16:31 (GMT +1:00)
All data är streamade och uppdateras automatiskt.
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Onsdag, December 19
10:00   EUR Italiens Orderingång för Industrin (Månadsvis) -0,20%   -4,20%  
Fredag, Oktober 31
  Helgdag Sverige - Alla helgons dag - Tidig stängning vid 13:30
00:30   JPY Hushållens utgifter (Månadsvis) (Sep) 1,5% 1,9% -0,3%  
00:30   JPY Hushållens utgifter (årsvis) (Sep) -5,6% -4,3% -4,7%  
00:30   JPY Konsumentprisindexet för kapitalvaror och tjänster (årsvis) (Sep) 3,0% 3,0% 3,1%  
00:30   JPY Rikstäckande konsumentprisindex (årsvis) (Sep) 3,2% 3,2% 3,3%  
00:30   JPY Tokyos konsumentprisindex (årsvis) (Okt) 2,5% 2,5% 2,6%  
00:30   JPY Tokios konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Okt) 2,5% 2,7% 2,9%  
00:30   JPY Arbetslöshetssiffror (Sep) 3,6% 3,6% 3,5%  
01:05   GBP Gfk konsumentförtroendeindexet (Okt) -2 -2 -1  
01:30   AUD Bostadskredit (Sep) 0,6%   0,6%  
01:30   AUD Prisindex i producent och importled (Kvartalsvis) (Q3) 0,2% 0,2% -0,1%  
01:30   AUD Prisindex i producent och importled (årsvis) (Q3) 1,2% 2,6% 2,3%  
01:30   AUD Lånekreditindex i den privata sektorn (Månadsvis) (Sep) 0,5% 0,4% 0,4%  
03:00   SGD Singapors Bankutlåning (Sep) 604,5B   604,6B  
03:30   SGD Singaporeanska arbetslöshetssiffror (Q3)   1,9% 2,0% 2,0%  
05:45   JPY Räntebeslut 0,10% 0,10% 0,10%  
06:00   JPY Entreprenadordrar (årsvis) (Sep) -40,3%   8,6%  
06:00   JPY Nystartade husbyggen (årsvis) (Sep) -14,3% -17,5% -12,5%  
06:00   SGD Singapors Affärsindex (Q4) 1,00   6,00  
08:00   EUR Tyska detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Sep) -3,2% -1,0% 1,5%
08:00   EUR Tyska detaljhandelssiffror (årsvis) (Sep) 2,3% 0,8% -0,7%
08:30   JPY Japanska centralbanken håller presskonferens        
08:45   EUR Fransk konsumtion (Månadsvis) (Sep) -0,8% -0,3% 0,9%
08:45   EUR Franska Producentprisindexet (Månadsvis) (Sep) 0,5% -0,1% -0,3%  
09:30   HKD M3 Penningtillgång (Sep) 9,7%   13,9%  
10:00   EUR ltaliens Månatliga Arbetslöshetsstatistik (Sep) 12,6% 12,4% 12,5%
10:00   EUR Spanska affärsklimatindexet   -7,1 -6,9  
10:00   EUR Spaniens bytesbalans (Aug) 1,29B   1,40B  
10:00   NOK Centralbankens valutaköp (Nov) -250,0M   -250,0M  
10:00   NOK Kreditindikator (årsvis) (Sep) 5,3% 5,3% 5,3%  
10:00   NOK Sysselsättningsförändring (Okt) 86,740K 87,200K 86,710K  
10:00   NOK Icke säsongsmässig justering av arbetslösheten (Okt) 2,70% 2,60% 2,70%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (årsvis) (Okt)   0,1% -0,2% -0,2%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (Månadsvis) (Okt)   0,1% -0,2% -0,4%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Okt)   0,2% -0,1% -0,1%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis) (Okt)   0,3% 0,1% 1,9%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet (årsvis) (Okt)     0,8% 0,8%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Okt)   0,4% 0,4% 0,3%  
11:00   EUR Arbetslöshetssiffror (Sep) 11,5% 11,5% 11,5%  
11:30   INR Federal Reserves budgetunderskott (Sep) 4.388,26B   3.979,29B  
12:00   EUR Italienska producentprisindexet (Månadsvis) (Sep) 0,0% -0,2% 0,0%  
12:00   EUR Italienska producentprisindexet (årsvis) (Sep) -1,7% -2,0% -1,7%  
12:30   INR Bankers Utlåningstillväxt i Indien (2 veckor) 11,1%   11,0%  
12:30   INR Inlåningstillväxt (2 veckor) 12,6%   13,1%  
12:30   INR Indiens FX Reserver, USD 314,18B   313,68B  
12:31   INR Ekonomisk tillväxt i Infrastrukturen (årsvis) (Sep) 1,9%   5,8%  
13:00   ZAR Sydafrikas Handelsbalans (Sep) -2,91B -12,15B -16,75B
13:30   USD Underliggande PCE-Prisdeflator (årsvis) (Sep) 1,5%   1,5%  
13:30   USD Prisindexet för den privata konsumtionen (Månadsvis) (Sep) 0,1% 0,1% 0,1%  
13:30   USD Förmåner för anställda (Kvartalsvis) (Q3) 0,60%   1,00%  
13:30   USD Kostnadsindex för anställd personal (Kvartalsvis) (Q3) 0,7% 0,5% 0,7%  
13:30   USD Arbetslöner (Kvartalsvis) (Q3) 0,80%   0,60%  
13:30   USD Privata inkomster (Månadsvis) (Sep) 0,2% 0,3% 0,3%  
13:30   USD Privata utgifter (Månadsvis) (Sep) -0,2% 0,1% 0,5%  
13:30   USD Personlig konsumtion, reala termer (Månadsvis) (Sep) -0,2%   0,5%  
13:30   CAD (BNP) Bruttonationalprodukten (Månadsvis) (Aug) -0,1% 0,0% 0,0%  
14:00   BRL Brasiliens Skuldsättningsgrad till BNP (Sep) 35,9% 35,6% 35,9%  
14:00   BRL Budgetsaldot (Sep) -69,380B -19,850B -31,476B  
14:00   BRL Budgetöverskott (Sep) -25,490B -12,250B -14,460B  
14:45   USD Chicagos inköpschefers index (Okt) 66,2 60,0 60,5  
14:55   USD Michigans konsumentförtroendeindex, slutliga (Okt) 79,6 78,2 78,4  
14:55   USD Sentiment index hos konsumenterna i Michigan (Okt) 86,9 86,4 86,4  
14:55   USD Michigan Consumer Sentiment Preliminary (Okt) 98,3 98,9 98,9  
14:55   USD Michigans Inflationsförväntningar (Okt) 2,9%   2,8%  
15:30   USD ECRI Vecka uppräknat (Veckovis) -1,2%   -0,1%  
15:30   USD ECRI:s veckovisa index 131,7   131,8
16:00   MXN Mexikanska styrräntebeslut (Okt) 3,00% 3,00% 3,00%  
16:03   USD Dallas Federal Reserves privata konsumtionsutgifter (Sep) 1,40%   1,40%  
16:05   CAD Budgetsaldot (årsvis) (Aug) -1,12B   -0,81B  
16:05   CAD Budgetsaldot (Aug) -0,32B   -1,23B  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data
Låg volatilitet väntad
Moderat volatilitet väntad
Hög volatilitet väntad
Dementi: På grund av den ständigt skiftande karaktären på finansmarknaden, planering av ekonomiska händelser och indikatorer förändras ständigt. Vi är stolta över att dela med vår ekonomiska kalender med dig, men vill påminna dig om att på grund av externa faktorer utanför vår kontroll, kan Investing.com inte hållas ansvariga för några förluster i handel eller andra förluster som är ett resultat av användandet av den ekonomiska kalendern. .