Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy och allmänna villkor och besämmelser. Läs mer här.
9
 

Investing.com Finanskalender

Lägg till i din site
(Annons)
markets.com
Master the market in 10 minutes!
Get for FREE the exclusive eBook and learn how to trade like a pro!
Inloggning / Registrera nu för att spara din tidszon och filterinställningar eller lägg till kommentarer.
Filter
28/11/2014 - 28/11/2014
 
 
Sök: 
ltr
0
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
  Aktuell tid: 02:15 (GMT +1:00)
All data är streamade och uppdateras automatiskt.
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Onsdag 19 december 2012
10:00   EUR Tyskt index för den aktuella bedömningen av affärsklimatet 107,1 108,0 108,1  
Fredag 28 november 2014
  Helgdag USA - The Day After Thanksgiving - Tidig stängning vid 13:00
00:30   JPY Hushållens utgifter (årsvis) (Okt) -4,0% -4,8% -5,6%  
00:30   JPY Hushållens utgifter (Månadsvis) (Okt) 0,9%   1,5%  
00:30   JPY Konsumentprisindexet för kapitalvaror och tjänster (årsvis) (Okt) 2,9% 2,9% 3,0%  
00:30   JPY Rikstäckande konsumentprisindex (årsvis) (Okt) 2,9% 3,0% 3,2%  
00:30   JPY Tokyos konsumentprisindex (årsvis) (Nov) 2,4% 2,3% 2,5%  
00:30   JPY Tokios konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Nov) 2,1% 2,3% 2,5%  
00:30   JPY Arbetslöshetssiffror (Okt) 3,5% 3,6% 3,6%  
00:50   JPY Utländska köp av obligationer -45,1B   264,0B
00:50   JPY Utländska investeringar i JP aktier 734,9B   910,2B
00:50   JPY Industriproduktion (Månadsvis) (Okt)   0,2% -0,4% 2,9%  
00:50   JPY Prognos 1 för industriproduktion (Månadsvis) (Okt) 2,3%   -0,1%  
00:50   JPY Prognos 2 för industriproduktionen (Månadsvis) (Okt) 0,4%   1,0%  
00:50   JPY Detaljhandelssiffor (årsvis) (Okt) 1,4% 1,5% 2,3%  
01:00   NZD Förtroendeindexet hos företagen (Nov) 31,5%   26,5%  
01:00   NZD NBNZ egen aktivitet (Nov) 41,7%   37,8%  
01:05   GBP Gfk konsumentförtroendeindexet (Nov) -2 -1 -2  
01:30   AUD Bostadskredit (Okt) 0,6%   0,6%  
01:30   AUD Lånekreditindex i den privata sektorn (Månadsvis) (Okt) 0,6% 0,5% 0,5%  
03:00   SGD Singapors Bankutlåning (Okt)     604,5B  
06:00   JPY Entreprenadordrar (årsvis) (Okt)     -40,3%  
06:00   JPY Nystartade husbyggen (årsvis) (Okt)   -14,5% -14,3%  
07:00   ZAR M3 Penningtillgång (årsvis) (Okt)   8,08% 7,85%  
07:00   ZAR Kredit till privata sektor (Okt)   9,00% 8,74%  
08:00   GBP Landsomfattande husprisindex på bostadsmarknaden HPI (Månadsvis) (Nov)   0,4% 0,5%  
08:00   GBP Rikstäckande husprisindex (årsvis) (Nov)   8,6% 9,0%  
08:00   EUR Tyska detaljhandelssiffror (årsvis) (Okt)   1,7% 2,3%  
08:00   EUR Tyska detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Okt)   1,7% -3,2%  
08:45   EUR Fransk konsumtion (Månadsvis) (Okt)   0,2% -0,8%  
08:45   EUR Franska Producentprisindexet (Månadsvis) (Okt)   0,0% 0,5%  
09:00   CHF Schweiziska KOF ledande affärsindikatorer (Nov)   100,1 99,8  
09:00   DKK Danska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis)     -0,1% 0,2%  
09:00   EUR Spanska detaljhandelssiffror (årsvis) (Okt)   2,0% 1,1%  
09:30   SEK Svenska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q3)   0,2% 0,7%  
09:30   SEK Svenska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q3)   2,3% 2,6%  
09:30   SEK Svenska Detaljhandelssiffror (årsvis) (Okt)   3,2% 2,8%  
09:30   SEK Svenska Detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Okt)   0,3% -0,6%  
09:30   HKD M3 Penningtillgång (Okt)     9,7%  
10:00   EUR ltaliens Månatliga Arbetslöshetsstatistik (Okt)   12,6% 12,6%  
10:00   EUR Italienska arbetslöshetssiffror   12,4% 12,5%  
10:00   EUR Spaniens bytesbalans (Sep)     1,29B  
10:00   NOK Centralbankens valutaköp (Dec)     -250,0M  
10:00   NOK Undersökning av det regionala nätverket för Norges banksektor     0,95  
10:00   NOK Sysselsättningsförändring (Nov)     86,740K  
10:00   NOK Icke säsongsmässig justering av arbetslösheten (Nov)   2,70% 2,70%  
10:00   NOK Norska Detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Okt)   0,4% -0,1%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (Månadsvis) (Nov)     -0,3% 0,1%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (årsvis) (Nov)     0,0% 0,1%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis) (Nov)     -0,4% 0,3%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Nov)     0,1% 0,2%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet (årsvis)     0,7% 0,7%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Nov)     0,3% 0,4%  
11:00   EUR Arbetslöshetssiffror (Okt)   11,5% 11,5%  
11:30   INR Federal Reserves budgetunderskott (Okt)     4.388,26B  
12:00   EUR Italienska producentprisindexet (årsvis) (Okt)     -1,7%  
12:00   EUR Italienska producentprisindexet (Månadsvis) (Okt)     0,0%  
12:00   BRL Brasilianska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q3)   -0,2% -0,9%  
12:00   BRL Brasiliens BNP (Kvartalsvis) (Q3)   0,3% -0,6%  
12:30   INR Bankers Utlåningstillväxt i Indien (2 veckor)     11,2%  
12:30   INR Inlåningstillväxt (2 veckor)     12,0%  
12:30   INR Indiens FX Reserver, USD     315,55B  
12:31   INR Ekonomisk tillväxt i Infrastrukturen (årsvis) (Okt)     1,9%  
13:00   INR Indiska bruttonationalprodukten (årsvis) (Q2)   5,1% 5,7%  
13:00   ZAR Sydafrikas Handelsbalans (Okt)   -6,00B -2,91B  
13:30   BRL Brasiliens Skuldsättningsgrad till BNP (Okt)   36,0% 35,9%  
13:30   BRL Budgetsaldot (Okt)   -15,000B -69,376B  
13:30   BRL Budgetöverskott (Okt)   4,500B -25,491B  
14:30   CAD BNP-deflator (Kvartalsvis) (Q3)     0,20%  
14:30   CAD BNP (Kvartalsvis) (Q3)     0,8%  
14:30   CAD (BNP) Bruttonationalprodukten (Månadsvis) (Sep)   0,4% -0,1%  
14:30   CAD BNP beräknad på årsbasis (Kvartalsvis) (Q3)   2,1% 3,1%  
14:30   CAD Kanadensiska prisindex för Industriproduktionen (årsvis) (Okt)     2,5%  
14:30   CAD Kanadensiska prisindex för Industriproduktionen (Månadsvis) (Okt)   0,3% -0,4%  
14:30   CAD Råvaruprisindex (Månadsvis) (Okt)   1,5% -1,8%  
14:30   CAD Råvaruprisindex (RMPI) (årsvis) (Okt)     -0,9%  
21:30   MXN Budgetbalans (Okt)     -58,63B  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data
Låg volatilitet väntad
Moderat volatilitet väntad
Hög volatilitet väntad
Dementi: På grund av den ständigt skiftande karaktären på finansmarknaden, planering av ekonomiska händelser och indikatorer förändras ständigt. Vi är stolta över att dela med vår ekonomiska kalender med dig, men vill påminna dig om att på grund av externa faktorer utanför vår kontroll, kan Investing.com inte hållas ansvariga för några förluster i handel eller andra förluster som är ett resultat av användandet av den ekonomiska kalendern. .