Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy och allmänna villkor och besämmelser. Läs mer här.
2
 

Investing.com Finanskalender

Lägg till i din site
(Annons)
Riskfri trading!
Gör din första affär på oss. Välj ett belopp upp till 14 000 EUR
Inloggning / Registrera nu för att spara din tidszon och filterinställningar eller lägg till kommentarer.  
Filter
28/08/2014 - 28/08/2014
 
 
Sök: 
 
ltr
0
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
  Aktuell tid: 07:05 (GMT +1:00)
All data är streamade och uppdateras automatiskt.
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Måndag, November 26
23:45   NZD Handelsbalansen (Månadsvis) -718M -536M -775M
Torsdag, Augusti 28
01:50   JPY Utländska köp av obligationer -609,0B   659,8B  
03:00   AUD Australiska indexet på försäljningssiffror av nybyggda hus (Månadsvis) -5,7%   1,2%  
03:30   AUD Byggnadsinvesteringar (Månadsvis) 2,0%   -4,6%
03:30   AUD Nyinvesteringar av kapital i den privata sektorn (Kvartalsvis) 1,1% -0,3% -2,5%
03:30   AUD Utgiftsindex för anläggningar/maskiner (Kvartalsvis) -0,9% -0,7% 2,1%
09:00   DKK Danska Sysselsättningssiffror   4,0% 4,0%  
09:00   EUR Spaniens BNP (årsvis)   1,2% 1,2%  
09:00   EUR Spanish CPI (årsvis)     -0,2% -0,3%  
09:00   EUR Spanska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis)   0,6% 0,6%  
09:00   EUR Spanska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis)     -0,6% -0,4%  
09:15   CHF Sysselsättningsnivån   4,210M 4,192M  
09:30   SEK Svenska Detaljhandelssiffror (Månadsvis)   0,3% 0,5%  
09:30   SEK Svenska Detaljhandelssiffror (årsvis)   4,1% 3,3%  
09:55   EUR Förändring i tysk arbetslöshetsstatistik   -5K -12K  
09:55   EUR Tyska arbetslöshetssiffror   6,7% 6,7%  
10:00   EUR M3 Penningtillgång (årsvis)   1,5% 1,5%  
10:00   EUR Privata lån (årsvis)   -1,5% -1,7%  
10:00   EUR Italiens detaljhandelssiffror (årsvis)   -0,9% -0,5%  
10:00   EUR Italienska detaljhandelssiffor (Månadsvis)   -0,2% -0,7%  
10:30   HKD Hong Kongs Detaljhandelssiffror (årsvis)   -2,5% -6,9%  
11:00   EUR Affärs-och konsumentenkät   101,5 102,2  
11:00   EUR Affärsklimatindex   0,1 0,2  
11:00   EUR Industriindex   -5,0 -3,8  
11:00   EUR Konsumenters inflationsförväntningar     8,7  
11:00   EUR Konsumtionsförtroendet   -10,00 -8,40  
11:00   EUR Italienska affärsklimatindexet   99,3 99,7  
11:00   EUR Spanska affärsklimatindexet   -6 -6  
11:30   ZAR Sydafrikas Producentprisindex (PPI) (årsvis)   7,90% 8,10%  
11:30   ZAR Sydafrikas Producentprisindex (PPI) (Månadsvis)   0,30% 0,30%  
12:00   EUR Italienska löneinflation (Månadsvis)     0,1%  
12:00   EUR Italienska löneinflation (årsvis)     1,2%  
12:00   GBP UK CBI distribution handelsbarometer   27 21  
14:00   EUR Tysklands konsumentprisindex (årsvis)     0,8% 0,8%  
14:00   EUR Tysklands konsumentprisindex (Månadsvis)     0,2% 0,3%  
14:30   CAD Bytesbalansen   -12,0B -12,4B  
14:30   USD BNP (Kvartalsvis)     3,9% 4,0%  
14:30   USD BNP prisindex (Kvartalsvis)     2,0% 2,0%  
14:30   USD Företagsvinster (Kvartalsvis)     -16,30%  
14:30   USD Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd   2.513K 2.500K  
14:30   USD Hushållens konsumtionsutgifter netto       2,5%  
14:30   USD Krav på arbetslöshetsersättning 4-veckors genomsnitt     300,75K  
14:30   USD Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning   300K 298K  
15:45   USD Bloomberg tidningars konsumentförtroendeindexet     36,6  
16:00   USD Förväntad husförsäljning (Månadsvis)   0,5% -1,1%  
16:00   USD Indexet för förväntade försäljningssiffror av hus     102,7  
16:30   USD Lagring av Naturgas   78B 88B  
17:00   USD KC Fed kompositindex     9  
17:00   USD KC Fed tillverkningsindex     11  
19:00   USD Auktion av 7-årig Revers     2,250%  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data
Låg volatilitet väntad
Moderat volatilitet väntad
Hög volatilitet väntad
Dementi: På grund av den ständigt skiftande karaktären på finansmarknaden, planering av ekonomiska händelser och indikatorer förändras ständigt. Vi är stolta över att dela med vår ekonomiska kalender med dig, men vill påminna dig om att på grund av externa faktorer utanför vår kontroll, kan Investing.com inte hållas ansvariga för några förluster i handel eller andra förluster som är ett resultat av användandet av den ekonomiska kalendern. .