🔥 Förstklassiga AI-drivna aktieval från InvestingPro Nu med upp till 50 % rabattHÄMTA REA

HealthInvest Small & MicroCap Fund ökade 1,2 procent i mars, kraftigt ökat position i Biogen efter kursras

Publicerad 2019-04-02 11:14
Uppdaterad 2019-04-02 13:40
© Reuters.  HealthInvest Small & MicroCap Fund ökade 1,2 procent i mars, kraftigt ökat position i Biogen efter kursras
BIIB
-

HealthInvest Small & MicroCap Fund ökade 1,2 procent i mars, i linje med jämförelseindexet. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det positiva klimatet i hälsosektorn fortsatte under mars.

Ett innehav man ökade sin position substantiellt i var det amerikanska biotechbolaget Biogen (NASDAQ:BIIB) efter att aktien rasat 29 procent på grund av negativa kliniska resultat för Alzheimersläkemedlet Aducanumab.

"Vi är förvånade över den kraftiga kursreaktionen då läkemedelskandidater inom Alzheimers historiskt haft nästan 100 procent misslyckandefrekvens. Aktien handlas nu under 10 gånger fritt kassaflöde, vilket vi anser alltför lågt", förklarar fondens förvaltningsteam.

De nämner vidare att Biogen är ett av världens största och mest lönsamma biotechbolag och hade under förra året en försäljning om 13,5 miljarder dollar, investerade 2,6 miljarder dollar i forskning & utveckling och levererade ett fritt kassaflöde på 5,4 miljarder dollar.

För att finansiera köpet sålde man hela innehavet i det japanska läkemedelsbolaget

Astellas. Innehavet har genererat avkastning för fonden, men från förvaltarhåll ser man begränsade tillväxtmöjligheter för bolaget de närmaste åren.

Sammantaget är förvaltarteamet väldigt bekväma med innehaven i fonden. Portföljvärderingen anses vara låg om 15 gånger fritt kassaflöde, vilket är 24 procent lägre än för hälsosektorn.

Läkemedel stod för 30 procent av allokeringen vid månadsskiftet, lägre än för en månad sedan. Näst största sektor var sjukvårdstjänster som backade med fyra procentenheter på en månad till 15 procent.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.