😎 Exklusiv sommarrea – Upp till 50 % rabatt på AI-drivna aktieval från InvestingProHÄMTA REA

Folkhälsomyndigheten pausar Modernas covid-vaccin för alla födda 1991 eller senare

Publicerad 2021-10-06 14:09
Uppdaterad 2021-10-06 14:12
© Reuters
PFE
-
MRNA
-
BNTX
-

By Hannes Hansson

Investing.com – Folkhälsomyndigheten meddelade idag att användning av Modernas (NASDAQ:MRNA) covid-19-vaccin pausas för alla som är födda 1991 och senare. Folkhälsomyndigheten uppger att vaccinet pausas på grund av försiktighetsskäl efter signaler om ökad risk för inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck.

Risken att drabbas är väldigt liten och symptomen går oftast över av sig själv, uppger FHM. Främst drabbas ungdomar och unga män i samband med andra dosen.

Personer födda 1991 eller senare rekommenderas istället att ta covid-vaccinet från Pfizer (NYSE:PFE) och BioNTech (NASDAQ:BNTX). Beslutet gäller fram till 1 december 2021.

Moderna har under dagens förhandel ökat 3,7% och har minskat 13,7% sedan början på oktober, främst till följd av nyheter om covid-19 piller utvecklade av Merck, vilket skulle kunna minska efterfrågan på vaccin.

Pressmeddelandet kan läsas här.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.