💼 Skydda din portfölj med AI-drivna aktieval från InvestingPro – NU med upp till 50 % RABATTHÄMTA REA

Evli GEM steg 1,0 procent i februari, övervikt i Taiwan bidrog medan undervikt i Kina tyngde

Publicerad 2019-03-21 14:27
Uppdaterad 2019-03-21 16:01
© Reuters.  Evli GEM steg 1,0 procent i februari, övervikt i Taiwan bidrog medan undervikt i Kina tyngde
BABA
-

Evli GEM ökade 1,0 procent under februari och slog därmed jämförelseindex med 0,2 procentenheter under månaden. Sedan fonden drog i gång i slutet av januari 2016 har avkastningen uppgått till 13,8 procent medan jämförelseindex under samma tid avancerat 14,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens sektorvikter bidrog till den relativa avkastningen och gynnades av en övervikt inom material och konsumentcykliskt. Nettoeffekten av aktieval var neutral.

Det mest gynnsamma valen kom från IT, kommunikationstjänster och vardagskonsumtion.

På nedsidan återfinns konsumentcykliskt och hälsovård.

På landsnivå bidrog aktieallokering i Turkiet och Sydkorea mest till uppgången, medan val i Sydafrika och Indonesien hamnade i den negativa vågskålen. Nettoeffekten vad gäller landsallokering var i stort sett neutral.

Positiv påverkan kom i synnerhet från en övervikt i Taiwan medan en undervikt på den kinesiska marknaden bidrog negativt.

Sammantaget var valutavikterna obetydliga men sammantaget negativt.

Vad gäller aktieval kom de bästa bidragen från Elite Material, Guangzhou Automobile och Phison Electronics. De mest negativa bidragen kom av att fonden saknade innehav i Alibaba (NYSE:BABA) och investeringen i Matahari Department samt Trustworths.

Förvaltarna investerar i underprissatta företag som genererar bra kassaflöde och har en stark kapitalstruktur. Fonden begränsas inte av jämförelseindex, krav på allokering inom specifika sektorer, geografi eller storlek på företag.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.