😎 Exklusiv sommarrea – Upp till 50 % rabatt på AI-drivna aktieval från InvestingProHÄMTA REA

Aktie-Ansvar Europa utvecklades positivt i april, noterar väldigt höga värderingar på vissa håll

Publicerad 2019-05-16 12:39
Uppdaterad 2019-05-16 15:20
© Reuters.  Aktie-Ansvar Europa utvecklades positivt i april, noterar väldigt höga värderingar på vissa håll
SGOB
-
NOVOb
-

Aktie-Ansvar Europa utvecklades positivt i april med en uppgång om 5,2 procent medan jämförelseindexet ökade 5,1 procent, vilket medför att fonden är upp 17,4 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet med Lars-Erik Lundgren i spetsen skriver i en kommentar att utan synbar anledning steg nästan samtliga av världens börser, vilket kan tolkas som att placerarna var beredda på sämre nyheter än de som presenterades i bolagens rapporter från första kvartalet.

Vad gäller fondens utveckling, berättar man att den något positiva avvikelsen relativt jämförelseindex beror på övervikten inom finansiella sektorn.

"Den europeiska banksektorn har vaknat och flertalet av våra innehav noterade uppgångar på 5 till 13 procent", berättar fondens förvaltningsteam.

De främsta bidragsgivarna under månaden var BASF, ING och Saint Gobain (PA:SGOB). På minussidan märktes Novo Nordisk (CO:NOVOb), Roche och Novartis.

Inför framtiden bedömer man att värderingen har på vissa håll nu nått sådana nivåer att aktier borde ha svårt att stiga även om konjunktursvackan skulle bli kortvarig.

Man bedömer att placerare räknar med att konjunkturen åter ska ta fart under andra halvåret, givet den kraftiga uppgången hittills i år på konjunkturkänsliga börser. Skulle det inträffa borde även räntor vända upp, enligt förvaltarteamet. Det i sin tur skulle gynna den europeiska banksektorn och därmed Aktie-Ansvar Europa.

Fonden sålde aktier i Novo Nordisk, KPN och Orange under månaden.

De största innehaven var per utgången av månaden Novo Nordisk, Koninklijke och Orange med portföljvikterna 6,4, 5,1 respektive 4,8 procent.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.