Heta nyheter
Investing Pro 0
💎 Tillgång till marknadsverktyg betrodda av tusentals investerare Kom Igång

Johan Widmark

  • Analys & Synpunkter

Johan Widmark Analys
En komplett arkiv av Johan Widmarks artiklar, inklusive aktuella analyser och rekommendationer.

Med en plan framåt för NEX-18 och nya produktionsanläggningen snart i drift ser vi ljust på chanserna för ett avtal om plattformslicens för PharmaShell, vilket skulle dämpa det framtida...
Med en stark utveckling på 203% netto för Hilberts (ST:HILBb) kryptofond under 2021 fortsätter arbetet med att bygga upp en storspelare inom krypto. Expansionen för hemsidan Coin360 går stadigt framåt...
Publiceringen av Eliceras (ST:ELIC) universella CAR T-cellsförstärkande plattformteknologi iTANK med tillhörande proof of concept-data i en av världens mest inflytelserika...
Efter att Nanexa (ST:NANEXA) funnit en lösning och väg framåt med den pausade fas I-studien med NEX-18 står det samtidigt klart att återstarten av kliniska studier sannolikt fördröjer projektet med...
Med framgångsrikt slutförande av den sista prekliniska studien för den blodfettssänkande kandidaten Lipisense står Lipigon (ST:LPGO) nu på tröskeln till fas I med goda chanser till tidiga effektmått...
Marknaden för interaktiv video är fortsatt het, inte minst internationellt där det fortsätter göras affärer i miljardklassen, samtidigt som Qbrick (NGM:QBRICK) fortsätter knyta namnkunniga bolag och...
PFS för Dannemora visar goda förutsättningar att starta en koldioxidfri gruvproduktion av ett höghaltigt järnmalmskoncentrat på 68% som når kraven för framställning av grönt stål, med en IRR på 51%. I...
Medan dLab (ST:DLAB) rapporterar om ett bra kundmottagande av integration med SLB har pandemieffekterna slagit hårdare än förväntat mot nyförsäljningen. Vi tog ett samtal med VD Erik Severin om hans...
Efter höstens utdragna nedgång i aktiekursen annonserade Bonzun till slut en fullt garanterad nyemission på 14 MSEK. Med begränsat finansiellt handlingsutrymme räknar vi med att resurserna kommer...
Efter ännu ett positivt pre-kliniskt studiebesked, och med påvisad effekt redan i bagaget, fortlöper arbetet mot fas I-studien av Lipisense som väntas kunna visa effektmått redan i Single Ascending...