Norway Royal Salmon ASA (NRS)

Oslo
Valuta i NOK
Friskrivning
152,20
0,00
(0,00%)
Stängd
Tradar nära 52 veckors högsta
Dagens intervall
151,60
154,80
52 veckors intervall
122,00
265,00
Volym
0
Senaste
153,4
Öppning
153,6
Dagens intervall
151,6-154,8
52 veckors intervall
122-265
Volym
0
Gnmsn vol. (3m)
33.053
1-års ändring
-25,84%
Utestående aktier
58.735.148
Teknisk
Stark Sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark Sälj
Dagligen
Veckovis
Månatligen
Mer

Norway Royal Salmon ASA Företagsprofil

NORWAY ROYAL SALMON ASA är ett Norgebaserat fiskodlingsföretag. Företaget är verksamt inom två huvudsegment, fiskodling och försäljning. Försäljningssegmentet innefattar köp och försäljning av lax. Fiskodlingsverksamheten inkluderar odling och skörd av lax. Norway Royal Salmon är involverat i alla steg av processen: produktion, skörd, försäljning och marknadsföring av lax och forell. Företagets produkter inkluderar färsk och fryst lax och forell. Under 2013 såldes produkterna till kunder i 49 länder över hela världen. Huvuddelen av Företagets produkter såldes i Västeuropa, Östeuropa, Ryssland, Asien och Mellanöstern. Den 31 december 2013 hade Företaget fyra dotterbolag som ägde totalt 25 licenser. Dessutom hade det minoritetsintressen i minst sju företag, bland annat tre fiskodlingsföretag, tre skördeanläggningar och två smoltföretag. Den 31 december 2013 var dess största aktieägare Gaso Naeringsutvikling AS.