Goldman Sachs Group Inc (GS)

TradeGate
Valuta i EUR
Friskrivning
325,20
+5,15
(+1,61%)
Stängd
Dagens intervall
319,40
325,20
52 veckors intervall
264,80
374,65
Volym
744
Senaste
320,05
Öppning
321,45
Dagens intervall
319,4-325,2
52 veckors intervall
264,8-374,65
Volym
744
Gnmsn vol. (3m)
884
1-års ändring
7,01%
Utestående aktier
350.849.600
Analytikers
Teknisk
Stark Sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark Sälj

Goldman Sachs Group Inc Nyheter

Goldman Sachs Group Inc Företagsprofil

THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. är ett bankholdingbolag och ett finansiellt holdingbolag. Företaget är verksamt via fyra segment: Investment Banking, Institutional Client Services, Investing & Lending och Investment Management. Företagets segment Investment Banking tillhandahåller finansiella rådgivningstjänster, som omfattar rådgivningsuppdrag när det gäller sammanslagningar och förvärv, avyttringar, företagens försvarsverksamhet, omstruktureringar, avknoppningar och riskhantering. Företagets segment Institutional Client Services skapar marknader och underlättar kundtransaktioner i fasta inkomst-, aktie-, valuta- och råvaruprodukter. Företagets investerings- och utlåningsverksamhet omfattar verksamhet när det gäller investerings- och relationsutlåning över olika tillgångsslag, främst räntebärande värdepapper och lån, offentliga och privata aktierelaterade värdepapper och fastigheter. Företagets segment för investeringsförvaltning tillhandahåller rådgivande tjänster när det gäller investeringar och förmögenhet.

Område
Finans
Anställda
49100
Marknad
USA