Ameriprise Financial Inc (AMP)

NYSE
Valuta i USD
Friskrivning
287,79
+6,36
(+2,26%)
Stängd
Tradar nära 52 veckors högsta
Dagens intervall
283,16
288,46
52 veckors intervall
219,99
357,46
Volym
623.172
Senaste
281,43
Öppning
283,94
Dagens intervall
283,16-288,46
52 veckors intervall
219,99-357,46
Volym
623.172
Gnmsn vol. (3m)
569.938
1-års ändring
-6,45%
Utestående aktier
105.147.809
Analytikers
Teknisk
Stark Sälj
Sälj
Neutral
Köp
Starkt Köp
Stark Sälj
381,82
Uppåt +32,67%

Folk bevakar också

244,44
HSY
+0,53%
378,45
URI
+2,26%
345,58
MCK
+1,84%
671,12
GWW
+1,15%

Ameriprise Financial Inc Företagsprofil

AMERIPRISE FINANCIAL, INC. är ett diversifierat finansiellt tjänstebolag, som tillhandahåller finansiella lösningar till enskilda personer och institutionella kunder. Bolaget är verksamt inom fem segment: Rådgivning och Förmögenhetsförvaltning, Tillgångsförvaltning, Livräntor, Skydd och Företag och Övrigt. Segmentet Rådgivning och Förmögenhetsförvaltning tillhandahåller ekonomisk planering och rådgivning, samt mäklartjänster, främst till allmänheten genom rådgivare. Segmentet Tillgångsförvaltning tillhandahåller investeringsråd och investeringsprodukter till professionella, förmögna och institutionella kunder på en global skala genom Columbia Threadneedle Investments. Segmentet Livräntor tillhandahåller fasta och rörliga RiverSource-livräntor till enskilda kunder. Segmentet Skydd erbjuder ett sortiment av produkter som täcker alla skydds- och riskhanteringsbehov hos privatkunder. Bolagets segment Företag och Övrigt utgörs av nettoinvesteringsinkomster eller förluster på tillgångar på företagsnivå.

Område
Finans
Anställda
12000
Marknad
USA