Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy och allmänna villkor och besämmelser. Läs mer här.
10
 

Investing.com Finanskalender

Lägg till i din site
se.investing.com/economic-calendar/?eventid=23390

Investing.com Finanskalender
(Annons)
markets.com
Master the market in 10 minutes!
Get for FREE the exclusive eBook and learn how to trade like a pro!
Inloggning / Registrera nu för att spara din tidszon och filterinställningar eller lägg till kommentarer.
Filter
30/01/2015 - 30/01/2015
 
 
Sök: 
ltr
0
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
  Aktuell tid: 05:47  (GMT +1:00)  
All data är streamade och uppdateras automatiskt.
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Onsdag 19 december 2012
14:30   USD Nystartade husbyggen 0,861M 0,873M 0,888M
Fredag 30 januari 2015
00:30   JPY Hushållens utgifter (Månadsvis) (Dec) 0,4% 0,3% 0,4%  
00:30   JPY Hushållens utgifter (årsvis) (Dec) -3,4% -2,5% -2,5%  
00:30   JPY Förhållandet mellan jobb/arbetssökande (Dec) 1,15 1,12 1,12  
00:30   JPY Konsumentprisindexet för kapitalvaror och tjänster (årsvis) (Dec) 2,5% 2,6% 2,7%  
00:30   JPY Rikstäckande konsumentprisindex (årsvis) (Dec) 2,4% 2,3% 2,4%  
00:30   JPY Tokyos konsumentprisindex (årsvis) (Jan) 2,2% 2,2% 2,3%  
00:30   JPY Tokios konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Jan) 2,3% 2,2% 2,1%  
00:30   JPY Arbetslöshetssiffror (Dec) 3,4% 3,5% 3,5%  
00:50   JPY Industriproduktion (Månadsvis) (Dec)   1,0% 1,3% -0,5%  
00:50   JPY Prognos 1 för industriproduktion (Månadsvis) (Dec) 6,3%   3,2%  
00:50   JPY Prognos 2 för industriproduktionen (Månadsvis) (Dec) -1,8%   5,7%  
01:05   GBP Gfk konsumentförtroendeindexet (Jan) 1 -2 -4  
01:30   AUD Bostadskredit (Dec) 0,6%   0,6%  
01:30   AUD Prisindex i producent och importled (Kvartalsvis) (Q4) 0,1% 0,3% 0,2%  
01:30   AUD Prisindex i producent och importled (årsvis) (Q4) 1,1%   1,2%  
01:30   AUD Lånekreditindex i den privata sektorn (Månadsvis) (Dec) 0,5% 0,5% 0,5%  
03:00   SGD Singapors Bankutlåning (Dec) 608,0B   608,2B  
03:00   SGD Singaporeanska arbetslöshetssiffror (Q4)   1,9% 2,0% 2,0%  
06:00   JPY Entreprenadordrar (årsvis) (Dec)     16,9%  
06:00   JPY Nystartade husbyggen (årsvis) (Dec)   -14,8% -14,3%  
06:00   SGD Singapors Affärsindex (Q1)     1,00  
07:00   ZAR M3 Penningtillgång (årsvis) (Dec)   8,50% 8,31%  
07:00   ZAR Kredit till privata sektor (Dec)   9,30% 9,13%  
07:30   INR Ekonomisk tillväxt i Infrastrukturen (årsvis) (Dec)     6,7%  
08:00   EUR Tyska detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Dec)   0,3% 1,0%  
08:00   EUR Tyska detaljhandelssiffror (årsvis) (Dec)   3,5% -0,8%  
08:45   EUR Fransk konsumtion (Månadsvis) (Dec)   0,2% 0,4%  
08:45   EUR Franska Producentprisindexet (Månadsvis) (Dec)     -0,1%  
09:00   CHF Schweiziska KOF ledande affärsindikatorer (Jan)   97,5 98,7  
09:00   EUR Spanska konsumentprisindexet (Månadsvis) (Jan)       -0,6%  
09:00   EUR Spanish CPI (årsvis) (Jan)       -1,0%  
09:00   EUR Spaniens BNP (årsvis) (Q4)     1,9% 1,6%  
09:00   EUR Spanska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q4)     0,6% 0,5%  
09:00   EUR Spanska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Jan)     -1,5% -1,1%  
10:00   EUR ltaliens Månatliga Arbetslöshetsstatistik (Dec)   13,5% 13,4%  
Preliminär   EUR Spanska affärsklimatindexet     -6,9  
10:00   EUR Spaniens bytesbalans (Nov)     0,31B  
10:00   NOK Centralbankens valutaköp (Feb)     -500,0M  
10:00   NOK Sysselsättningsförändring (Jan)   87,30K 86,75K  
10:00   NOK Icke säsongsmässig justering av arbetslösheten (Jan)   3,00% 2,70%  
10:00   NOK Norska Detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Dec)   0,3% 0,2%  
10:30   GBP BOE Konsumentkrediter (Dec)   1,200B 1,252B  
10:30   GBP M4 Penningtillgång (Månadsvis) (Dec)   0,5% 0,0%  
10:30   GBP Beviljade inteckningslån (Dec)   59,00K 59,03K  
10:30   GBP Hypoteksutlåningen (Dec)   2,00B 2,06B  
10:30   GBP Nettoutlåning till enskilda aktörer   3,2B 3,3B  
11:00   EUR Italienska producentprisindexet (Månadsvis) (Dec)     -0,2%  
11:00   EUR Italienska producentprisindexet (årsvis) (Dec)     -1,2%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet (årsvis)     0,6% 0,7%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Jan)     -0,5% -0,2%  
11:00   EUR Arbetslöshetssiffror (Dec)   11,5% 11,5%  
11:30   INR Federal Reserves budgetunderskott (Dec)     5.251,34B  
12:30   INR Indiens FX Reserver, USD     322,14B  
13:00   ZAR Sydafrikas Handelsbalans (Dec)   1,50B -5,70B  
13:30   BRL Brasiliens Skuldsättningsgrad till BNP (Dec)   36,1% 36,2%  
13:30   BRL Budgetsaldot (Dec)   -25,000B -41,606B  
13:30   BRL Budgetöverskott (Dec)   11,600B -8,084B  
14:30   USD Förmåner för anställda (Kvartalsvis) (Q4)     0,60%  
14:30   USD Kostnadsindex för anställd personal (Kvartalsvis) (Q4)   0,6% 0,7%  
14:30   USD Arbetslöner (Kvartalsvis) (Q4)     0,80%  
14:30   USD BNP (Kvartalsvis) (Q4)     3,0% 5,0%  
14:30   USD BNP prisindex (Kvartalsvis)     0,9% 1,4%  
14:30   USD Hushållens konsumtionsutgifter netto (Q4)     4,0% 3,2%  
14:30   CAD (BNP) Bruttonationalprodukten (Månadsvis) (Nov)   -0,1% 0,3%  
15:45   USD Chicagos inköpschefers index (Jan)   57,5 58,8
16:00   USD Förväntningar för Michigans 5-årig inflation (Jan)     2,80%  
16:00   USD Michigans konsumentförtroendeindex, slutliga (Jan)   91,5 91,6  
16:00   USD Sentiment index hos konsumenterna i Michigan (Jan)   98,2 98,2  
16:00   USD Michigan Consumer Sentiment Preliminary (Jan)   108,0 108,3  
16:00   USD Michigans Inflationsförväntningar (Jan)     2,4%  
16:30   USD ECRI Vecka uppräknat (Veckovis)     -5,0%  
16:30   USD ECRI:s veckovisa index     130,5  
21:30   MXN Budgetbalans (Dec)     -24,15B  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data
Låg volatilitet väntad
Moderat volatilitet väntad
Hög volatilitet väntad
Dementi: På grund av den ständigt skiftande karaktären på finansmarknaden, planering av ekonomiska händelser och indikatorer förändras ständigt. Vi är stolta över att dela med vår ekonomiska kalender med dig, men vill påminna dig om att på grund av externa faktorer utanför vår kontroll, kan Investing.com inte hållas ansvariga för några förluster i handel eller andra förluster som är ett resultat av användandet av den ekonomiska kalendern. .
© 2007-2015 Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade