Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy och allmänna villkor och besämmelser. Läs mer här.
10
 

Investing.com Finanskalender

Lägg till i din site
(Annons)
Master the market in 10 minutes!
Get for FREE the exclusive eBook and learn how to trade like a pro!
Inloggning / Registrera nu för att spara din tidszon och filterinställningar eller lägg till kommentarer.  
Filter
2014-07-31 - 2014-07-31
 
 
Sök: 
 
ltr
0
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
  Aktuell tid: 17:31 (GMT +1:00)
All data är streamade och uppdateras automatiskt.
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Onsdag, December 19
16:30   BRL Brasiliens Utländska Valutaflöde -4,22B   -1,35B  
Torsdag, Juli 31
01:05   GBP Gfk konsumentförtroendeindexet -2 2 1  
01:50   JPY Utländska köp av obligationer -302,0B   127,7B
03:30   AUD Exportpriser (Kvartalsvis) -7,9% -4,5% 2,8%
03:30   AUD Godkända bygglov (Månadsvis) -5,0% -2,0% 10,3%
03:30   AUD Importprisindexet (Kvartalsvis) -3,0% -1,3% 3,2%  
03:30   AUD Lånekreditindex i den privata sektorn (Månadsvis) 0,7% 0,4% 0,4%  
03:30   JPY Genomsnittlig inkomst (årsvis) 0,4% 0,7% 0,6%
04:00   SGD Singaporeanska arbetslöshetssiffror   2,0% 2,0% 2,0%  
04:00   SGD Singapors Bankutlåning 597,7B   597,5B  
07:00   JPY Entreprenadordrar (årsvis) 9,3%   13,7%  
07:00   JPY Nystartade husbyggen (årsvis) -9,5% -11,5% -15,0%  
07:00   SGD Singapors Affärsindex 6,00   7,00  
08:00   GBP Landsomfattande husprisindex på bostadsmarknaden HPI (Månadsvis) 0,1% 0,5% 1,0%  
08:00   GBP Rikstäckande husprisindex (årsvis) 10,6% 11,3% 6,0%
08:00   EUR Tyska detaljhandelssiffror (årsvis) 0,4% 0,8% 2,4%
08:00   EUR Tyska detaljhandelssiffror (Månadsvis) 1,3% 1,0% -0,2%
08:45   EUR Fransk konsumtion (Månadsvis) 0,9% 0,1% 0,7%
08:45   EUR Franska Producentprisindexet (Månadsvis) 0,0% -0,1% -0,5%  
09:00   DKK Danska Sysselsättningssiffror 4,0% 4,1% 4,0%  
09:55   EUR Förändring i tysk arbetslöshetsstatistik -12K -5K 7K
09:55   EUR Tyska arbetslöshetssiffror 6,7% 6,7% 6,7%  
10:00   EUR ltaliens Månatliga Arbetslöshetsstatistik 12,3% 12,6% 12,6%  
10:00   EUR Spaniens bytesbalans -0,58B   -1,60B  
10:30   HKD Hong Kongs Detaljhandelssiffror (årsvis) -6,9% -5,1% -4,1%  
11:00   EUR Arbetslöshetssiffror 11,5% 11,6% 11,6%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet (årsvis)   0,8% 0,8% 0,8%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis)   0,4% 0,5% 0,5%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis)   0,0% 0,2% 0,2%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis)   -2,1% -1,8% 0,1%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (Månadsvis)   -0,1% 0,1% 0,1%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (årsvis)   0,1% 0,3% 0,3%  
11:30   ZAR Sydafrikas Producentprisindex (PPI) (Månadsvis) 0,30% 0,50% 0,20%  
12:00   EUR Italienska producentprisindexet (Månadsvis) 0,1% -0,1% -0,1%  
12:00   EUR Italienska producentprisindexet (årsvis) -1,6% -1,8% -1,4%  
13:29   INR Ekonomisk tillväxt i Infrastrukturen (årsvis) 7,30%   2,30%  
13:30   USD Challenger enkät om nedskärningar 46,9K   31,4K  
13:30   USD Index för planerad minskning av arbetskraft (årsvis) 24,4%   -20,2%  
14:00   ZAR Sydafrikas Handelsbalans -0,19B -6,30B -7,44B
14:30   CAD (BNP) Bruttonationalprodukten (Månadsvis) 0,4% 0,3% 0,1%  
14:30   USD Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd 2.539K 2.495K 2.508K
14:30   USD Kostnadsindex för anställd personal (Kvartalsvis) 0,7% 0,5% 0,3%  
14:30   USD Krav på arbetslöshetsersättning 4-veckors genomsnitt 297,25K   300,75K
14:30   USD Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning 302K 301K 279K
15:30   BRL Brasiliens Skuldsättningsgrad till BNP 34,9% 34,8% 34,6%  
15:45   USD Bloomberg tidningars konsumentförtroendeindexet 36,3   37,6  
15:45   USD Chicagos inköpschefers index 52,6 63,0 62,6  
16:30   USD Lagring av Naturgas 88B 93B 90B  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data
Låg volatilitet väntad
Moderat volatilitet väntad
Hög volatilitet väntad
Dementi: På grund av den ständigt skiftande karaktären på finansmarknaden, planering av ekonomiska händelser och indikatorer förändras ständigt. Vi är stolta över att dela med vår ekonomiska kalender med dig, men vill påminna dig om att på grund av externa faktorer utanför vår kontroll, kan Investing.com inte hållas ansvariga för några förluster i handel eller andra förluster som är ett resultat av användandet av den ekonomiska kalendern. .