Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy och allmänna villkor och besämmelser. Läs mer här.
11
 

Investing.com Finanskalender

Lägg till i din site
(Annons)
1st 5 trades on us. Safe, Secure & Top rated.
1st 5 trades on us. Safe, Secure & Top rated.
Inloggning / Registrera nu för att spara din tidszon och filterinställningar eller lägg till kommentarer.
Filter
30/10/2014 - 30/10/2014
 
 
Sök: 
ltr
0
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
  Aktuell tid: 14:37 (GMT +1:00)
All data är streamade och uppdateras automatiskt.
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Fredag, December 7
16:00   GBP NIESR beräknad BNP 0,1%   0,1%
Torsdag, Oktober 30
00:50   JPY Utländska köp av obligationer 40,6B   -1.183,6B
00:50   JPY Utländska investeringar i JP aktier 178,0B   -414,2B
01:00   AUD Australiska indexet på försäljningssiffror av nybyggda hus (Månadsvis) (Sep) 0,0%   3,3%  
01:30   AUD Exportpriser (Kvartalsvis) (Q3) -3,9% -4,8% -7,9%  
01:30   AUD Importprisindexet (Kvartalsvis) (Q3) -0,8% 0,3% -3,0%  
08:00   GBP Landsomfattande husprisindex på bostadsmarknaden HPI (Månadsvis) (Okt) 0,5% 0,3% -0,1%
08:00   GBP Rikstäckande husprisindex (årsvis) (Okt) 9,0% 8,5% 9,4%  
08:00   CHF Konsumtionsindikator (Sep) 1,41   1,28
08:45   GBP MPC medlem Cunliffe talar          
09:00   CHF Schweiziska KOF ledande affärsindikatorer (Okt) 99,8 99,4 99,3
09:00   DKK Danska Sysselsättningssiffror (Sep) 4,0% 3,9% 4,0%
09:00   EUR Spanish CPI (årsvis)   -0,1% 0,0% -0,2%  
09:00   EUR Spaniens BNP (årsvis) (Q3)   1,6% 1,6% 1,3%
09:00   EUR Spanska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q3)   0,5% 0,5% 0,6%  
09:00   EUR Spanska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis) (Okt)   -0,2% -0,2% -0,3%  
09:55   EUR Förändring i tysk arbetslöshetsstatistik (Okt) -22K 5K 9K
09:55   EUR Tyska arbetslöshetssiffror (Okt) 6,7% 6,7% 6,7%  
09:55   EUR Tysklands arbetslöshet (Okt) 2,900M   2,900M
09:55   EUR Tysklands arbetslöshet ej säsongsrensad. (Okt) 2,700M 2,800M 2,800M  
10:30   ZAR Sydafrikas Producentprisindex (PPI) (årsvis) (Sep) 6,9% 7,0% 7,2%  
10:30   ZAR Sydafrikas Producentprisindex (PPI) (Månadsvis) (Sep) 0,1% 0,2% 0,0%  
10:30   ZAR Sydafrikas Arbetslöshetssiffror (Q3) 25,40% 25,60% 25,50%  
10:30   ZAR Arbetslöshet (Q3) 5,150M   5,154M  
11:00   BRL IGP-M inflationsindex (Månadsvis) (Okt) 0,28% 0,20% 0,20%  
11:00   EUR Affärs-och konsumentenkät (Okt) 100,7 99,7 99,9  
11:00   EUR Affärsklimatindex (Okt) 0,1 0,1 0,1  
11:00   EUR Konsumtionsförtroendet (Okt) -11,0 -11,0 -11,4  
11:00   EUR Konsumenters inflationsförväntningar (Okt) 5,3   4,0  
11:00   EUR Förväntningar på försäljningspriset (Okt) 0,2   -1,9
11:00   EUR Sentiment för tjänster (Okt) 4,0 3,0 3,2  
11:00   EUR Industriindex (Okt) -5,0 -6,0 -5,5  
11:25   EUR Italiensk 10-årig BTP auktion 2,44%   2,45%  
11:25   EUR Italiensk Auktion av 5-årig BTP 1,23%   1,06%  
13:30   USD Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd 2.384K 2.350K 2.355K
13:30   USD BNP (Kvartalsvis) (Q3)   3,5% 3,0% 4,6%  
13:30   USD BNP prisindex (Kvartalsvis)   1,3% 2,0% 2,1%  
13:30   USD Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning 287K 283K 284K
13:30   USD Krav på arbetslöshetsersättning 4-veckors genomsnitt 281,00K   281,25K
13:30   USD Hushållens konsumtionsutgifter netto (Q3)   1,8% 1,9% 2,5%  
13:30   BRL Brasiliens Bankutlåning (Månadsvis) (Sep) 1,3%   1,0%  
14:00   USD Federal Reserves ordförande Yellen talar          
14:00   EUR Tysklands konsumentprisindex (Månadsvis) (Okt)   -0,3% -0,1% 0,0%  
14:00   EUR Tysklands konsumentprisindex (årsvis) (Okt)   0,8% 0,9% 0,8%  
14:45   USD Bloomberg tidningars konsumentförtroendeindexet     37,7  
15:30   USD Lagring av Naturgas   85B 94B  
18:00   USD Auktion av 7-årig Revers     2,235%  
21:30   MXN Budgetbalans (Sep)     -13,52B  
22:45   NZD Byggtillstånd (Månadsvis) (Sep)     0,0%  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data
Låg volatilitet väntad
Moderat volatilitet väntad
Hög volatilitet väntad
Dementi: På grund av den ständigt skiftande karaktären på finansmarknaden, planering av ekonomiska händelser och indikatorer förändras ständigt. Vi är stolta över att dela med vår ekonomiska kalender med dig, men vill påminna dig om att på grund av externa faktorer utanför vår kontroll, kan Investing.com inte hållas ansvariga för några förluster i handel eller andra förluster som är ett resultat av användandet av den ekonomiska kalendern. .