Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy och allmänna villkor och besämmelser. Läs mer här.
3
 

Investing.com Finanskalender

Lägg till i din site
(Annons)
Riskfri trading!
Gör din första affär på oss. Välj ett belopp upp till 14 000 EUR
Inloggning / Registrera nu för att spara din tidszon och filterinställningar eller lägg till kommentarer.
Filter
20/11/2014 - 20/11/2014
 
 
Sök: 
ltr
0
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
  Aktuell tid: 23:37 (GMT +1:00)
All data är streamade och uppdateras automatiskt.
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Fredag 7 december 2012
15:55   USD Michigans Inflationsförväntningar   3,3%   3,1%  
Torsdag 20 november 2014
Helgdag   Helgdag Brazilien - Nationaldag för svart medvetande
00:50   JPY Säsongsmässigt justerad handelsbalans -0,98T -1,02T -1,07T  
00:50   JPY Export (årsvis) (Okt) 9,6% 4,5% 6,9%  
00:50   JPY Utländska köp av obligationer 212,5B   1.123,7B
00:50   JPY Utländska investeringar i JP aktier 909,8B   1.056,2B
00:50   JPY Import (årsvis) (Okt) 2,7% 3,4% 6,2%  
00:50   JPY Handelsbalans (Okt) -710B -1.186B -958B  
02:35   JPY Inköpschefsindexet för tillverkningssektorn (Nov)   52,1 52,7 52,4  
02:45   CNY Kinas HSBC Tillverkningsindex Flash PMI (Nov)   50,0 50,3 50,4  
06:00   JPY Japanska centralbankens månatliga rapport        
08:00   CHF Handelsbalansen (Okt) 3,255B 2,570B 2,489B
08:00   EUR Tyskt producentprisindex (Månadsvis) (Okt) -0,2% -0,1% 0,0%  
08:00   EUR Tyskt producentprisindex (årsvis) (Okt) -1,0% -1,0% -1,0%  
09:00   EUR Franska inköpschefernas index (Nov)   47,6 48,9 48,5  
09:00   EUR Fransk Markit Komposit PMI (Nov)   48,4   48,2  
09:00   EUR Franska inköpschefernas index för servicesektorn (Nov)   48,8 48,6 48,3  
09:00   DKK Danmarks Konsumentförtroendeindex (Nov) 6,3 8,4 8,2  
09:00   DKK Danska Detaljhandelssiffror (årsvis) (Okt) 3,1% 0,7% 0,6%
09:30   EUR Tysklands samlade inköpschefsindex (Nov)   52,1   53,9  
09:30   EUR Tyska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (Nov)   50,0 51,5 51,4  
09:30   EUR Tyska inköpschefsindexet för tjänstesektorn (Nov)   52,1 54,5 54,4  
09:30   HKD Hong Kongs Konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Okt) 5,20% 4,00% 6,60%  
10:00   EUR Orderingången för den italienska industrin (Månadsvis) (Sep) -1,5% -1,0% 1,5%  
10:00   EUR Italienska industrins orderingång (årsvis) (Sep) -0,4%   -2,2%
10:00   EUR Italiens Orderingång för Industrin (årsvis) (Sep) -2,20%   -2,00%
10:00   EUR Italiens Orderingång för Industrin (Månadsvis) (Sep) -0,40%   0,30%
10:00   NOK Norska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q3) 0,5% 0,4% 1,1%
10:00   NOK BNP i fastlandet (Finansiell kvartal till nästa) (Kvartalsvis) (Q3) 0,4% 0,2% 1,2%  
10:00   EUR Inköpschefsindexet för tillverkningssektorn (Nov)   50,4 50,9 50,6  
10:00   EUR Markit samlade inköpschefsindex (Nov)   51,4 52,3 52,1  
10:00   EUR Chefernas inköpsindex för tjänstesektorn (Nov)   51,3 52,3 52,3  
10:30   GBP Underliggande detaljhandelssiffror (årsvis) (Okt) 4,6% 3,9% 2,8%
10:30   GBP Underliggande detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Okt) 0,8% 0,3% -0,3%  
10:30   GBP Detaljhandelssiffor (årsvis) (Okt) 4,3% 3,8% 2,3%
10:30   GBP Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Okt) 0,8% 0,4% -0,4%
10:45   EUR Auktion av Spansk 3-åriga Bonos 0,638%   0,692%  
10:45   EUR Spansk Auktion av 6-årig Obligation 1,060%   0,963%  
12:00   GBP CBI trend i industriorder (Nov) 3 -3 -6  
13:45   USD FOMC-medlem Tarullo talar          
14:00   ZAR Sydafrikas Styrräntebeslut (2Mån ) 5,75% 5,75% 5,75%  
14:00   ZAR Lägsta utlåningsräntan (2Mån ) 9,25%   9,25%  
14:30   USD Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd 2.330K 2.395K 2.403K
14:30   USD Konsumentprisindexet (årsvis) (Okt) 1,8% 1,8% 1,7%  
14:30   USD Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Okt) 0,2% 0,2% 0,1%  
14:30   USD Underliggande KPI-index (Okt) 239,16 239,16 238,68  
14:30   USD Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Okt) 1,7% 1,6% 1,7%  
14:30   USD Konsumentprisindexet(KPI) (Månadsvis) (Okt) 0,0% -0,1% 0,1%  
14:30   USD KPI index, ej säsongsrensad (Okt) 237,43 239,30 238,03  
14:30   USD Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning 291K 286K 293K
14:30   USD Krav på arbetslöshetsersättning 4-veckors genomsnitt 287,50K   285,75K
14:30   USD Reallöner (Månadsvis) (Okt) 0,4%   -0,1%
14:30   CAD Grossist försäljningssiffror (Månadsvis) (Sep) 1,8% 0,7% 0,0%
15:00   MXN Mexikanska detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Sep) -0,7% 0,1% 0,6%  
15:00   MXN Mexikanska detaljhandelssiffror (årsvis) (Sep) 4,5% 3,0% 4,4%  
15:45   USD Bloomberg tidningars konsumentförtroendeindexet 38,5   38,2  
15:45   USD Tillverkningsindex PMI (Nov)   54,7 56,2 55,9  
16:00   USD Ledande index (Månadsvis) (Okt) 0,9% 0,6% 0,7%
16:00   USD Befintlig husförsäljning (Okt) 5,26M 5,15M 5,18M
16:00   USD Befintlig husförsäljning (Månadsvis) (Okt) 1,5% -0,3% 2,6%
16:00   USD Philadelphia Fed tillverkningsindex (Nov) 40,8 18,5 20,7  
16:00   USD Philadelphia Federal Reserves månatliga index (Nov) 57,7   54,5  
16:00   USD Philly Federal Reserve CAPEX-index (Nov) 23,00   18,90  
16:00   USD Philly Fed Sysselsättningsindex (Nov) 22,4   12,1  
16:00   USD Philly Federal Reserve nya orderingångar (Nov) 35,70   17,30  
16:00   USD Philly Federal Reserve priser som betalas (Nov) 17,30   27,60  
16:00   EUR Konsumtionsförtroendet (Nov)   -11,6 -10,7 -11,1  
16:30   USD Lagring av Naturgas -17B -12B 40B  
17:30   USD Cleveland konsumentprisindex (Månadsvis) (Okt) 0,2%   0,1%  
19:00   USD Auktion för 10-årigt indexreglerat statspapper (TIPS)     0,610%  
19:30   USD FOMC-medlemmen Mester talar          
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data
Låg volatilitet väntad
Moderat volatilitet väntad
Hög volatilitet väntad
Dementi: På grund av den ständigt skiftande karaktären på finansmarknaden, planering av ekonomiska händelser och indikatorer förändras ständigt. Vi är stolta över att dela med vår ekonomiska kalender med dig, men vill påminna dig om att på grund av externa faktorer utanför vår kontroll, kan Investing.com inte hållas ansvariga för några förluster i handel eller andra förluster som är ett resultat av användandet av den ekonomiska kalendern. .