Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy och allmänna villkor och besämmelser. Läs mer här.
4
 

Investing.com Finanskalender

Lägg till i din site
se.investing.com/economic-calendar/?eventid=22935

Investing.com Finanskalender
(Annons)
markets.com
Master the market in 10 minutes!
Get for FREE the exclusive eBook and learn how to trade like a pro!
Inloggning / Registrera nu för att spara din tidszon och filterinställningar eller lägg till kommentarer.
Filter
19/12/2014 - 19/12/2014
 
 
Sök: 
ltr
0
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
  Aktuell tid: 19:08  (GMT +1:00)  
All data är streamade och uppdateras automatiskt.
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Måndag 26 november 2012
11:30   EUR Tysk 12-månads Bubill auktion -0,009%   -0,010%  
Fredag 19 december 2014
01:00   NZD Förtroendeindexet hos företagen (Dec) 30,4%   31,5%  
01:00   NZD NBNZ egen aktivitet (Dec) 37,3%   41,7%  
01:05   GBP Gfk konsumentförtroendeindexet (Dec) -4 -1 -2  
03:00   NZD Kreditkortskonsumtion (årsvis) 5,2%   6,8%
04:30   JPY Räntebeslut 0,10% 0,10% 0,10%  
05:30   JPY Alla industriers aktivitetsindex (Månadsvis) -0,1% 0,2% 1,4%
07:30   JPY Japanska centralbanken håller presskonferens        
08:00   EUR Tyskt producentprisindex (årsvis) (Nov) -0,9% -1,2% -1,0%  
08:00   EUR Tyskt producentprisindex (Månadsvis) (Nov) 0,0% -0,2% -0,2%  
08:00   EUR Tyska konsument förtroendeindex (Gfk) (Jan) 9,0 8,8 8,7  
08:45   EUR Franska affärsklimatindexet (Dec) 99 99 99  
10:00   EUR Italienska industrins orderingång (årsvis) (Okt) -0,2%   -0,4%  
10:00   EUR Orderingången för den italienska industrin (Månadsvis) (Okt) 0,1%   -1,5%  
10:00   EUR Italiens Orderingång för Industrin (Månadsvis) (Okt) 0,40%   -0,40%  
10:00   EUR Italiens Orderingång för Industrin (årsvis) (Okt) -0,70%   -2,20%  
10:00   NOK Sysselsättningsförändring (Dec) 86,75K 87,27K 86,75K  
10:00   NOK Icke säsongsmässig justering av arbetslösheten (Dec) 2,70% 2,70% 2,60%  
10:00   EUR Bytesbalansen (Okt) 20,5B 27,4B 32,0B
10:00   EUR Bytesbalansen på kalendern (icke säsongsrensade (n.s.a.)) (Okt) 30,6B   32,9B
10:00   EUR Nettoinvesteringsflöden (Okt) 53,0B   62,6B
10:30   GBP Nettoupplåning för offentlig sektor (Nov) 13,41B 15,37B 6,43B
10:30   GBP Offentliga sektorns nettoupplåning exkl. Ränta (Nov) 14,9B   3,8B
10:30   GBP Offentlig sektors kassakrav netto (Nov) 6,698B   -2,775B
11:00   EUR Italienska löneinflation (Månadsvis) (Nov) 0,1%   0,1%  
11:00   EUR Italienska löneinflation (årsvis) (Nov) 1,1%   1,0%  
12:00   GBP UK CBI distribution handelsbarometer (Dec) 61 31 27  
12:00   BRL KPI vid mitten av månaden (årsvis) (Dec) 6,46% 6,42% 6,42%  
12:00   BRL KPI vid mitten av månaden (Månadsvis) (Dec) 0,79% 0,74% 0,38%  
12:00   BRL Brasilianska arbetslöshetssiffran (Nov) 4,8% 4,5% 4,7%  
12:30   INR Indiens FX Reserver, USD 316,83B   314,66B  
13:30   BRL Bytesbalans (USD) (Nov) -9,33B -8,66B -8,13B  
13:30   BRL Utländska direktinvesteringar (USD) (Nov) 4,64B 4,37B 4,98B  
14:30   CAD Underliggande konsumentprisindex (KPI) (årsvis) (Nov) 2,1% 2,4% 2,3%  
14:30   CAD Konsumentprisindexet (Månadsvis) (Nov) -0,2% 0,1% 0,3%  
14:30   CAD Tokyos detaljhandelssiffror (Månadsvis) (Okt) 0,2% 0,1% 0,0%  
14:30   CAD Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis) (Nov) 2,0% 2,2% 2,4%  
14:30   CAD Konsumentprisindexet(KPI) (Månadsvis) (Nov) -0,4% -0,1% 0,1%  
14:30   CAD Detaljhandelssiffor (Månadsvis) (Okt) 0,0% -0,2% 0,8%  
15:00   MXN Arbetslöshetssiffror (Nov) 4,71% 4,68% 4,71%  
15:00   MXN Mexikanska arbetslöshetssiffror (icke säsongsrensade (n.s.a.)) (Nov) 4,53% 4,59% 4,78%  
16:00   USD Chicagos Fed verkställande direktör Evans håller tal          
16:30   USD ECRI Vecka uppräknat (Veckovis) -3,1%   -2,4%
16:30   USD ECRI:s veckovisa index 131,1   132,3  
17:00   USD KC Fed kompositindex (Dec) 8   7  
17:00   USD KC Fed tillverkningsindex (Dec) 9 5 9  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data
Låg volatilitet väntad
Moderat volatilitet väntad
Hög volatilitet väntad
Dementi: På grund av den ständigt skiftande karaktären på finansmarknaden, planering av ekonomiska händelser och indikatorer förändras ständigt. Vi är stolta över att dela med vår ekonomiska kalender med dig, men vill påminna dig om att på grund av externa faktorer utanför vår kontroll, kan Investing.com inte hållas ansvariga för några förluster i handel eller andra förluster som är ett resultat av användandet av den ekonomiska kalendern. .
© 2007-2014 Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade