Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy och allmänna villkor och besämmelser. Läs mer här.
1
 

Investing.com Finanskalender

Lägg till i din site
(Annons)
markets.com
Master the market in 10 minutes!
Get for FREE the exclusive eBook and learn how to trade like a pro!
Inloggning / Registrera nu för att spara din tidszon och filterinställningar eller lägg till kommentarer.
Filter
30/09/2014 - 30/09/2014
 
 
Sök: 
ltr
0
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
  Aktuell tid: 23:52 (GMT +1:00)
All data är streamade och uppdateras automatiskt.
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Fredag, December 7
02:30   AUD Handelsbalansen -2,09B -2,05B -1,42B
Tisdag, September 30
01:05   GBP Gfk konsumentförtroendeindexet -1 0 1  
01:30   JPY Hushållens utgifter (Månadsvis) -0,3% 1,2% -0,2%  
01:30   JPY Hushållens utgifter (årsvis) -4,7% -3,8% -5,9%  
01:30   JPY Arbetslöshetssiffror 3,5% 3,8% 3,8%  
01:50   JPY Industriproduktion (Månadsvis)   -1,5% 0,2% 0,4%  
01:50   JPY Prognos 1 för industriproduktion (Månadsvis) 6,0%   1,3%  
01:50   JPY Prognos 2 för industriproduktionen (Månadsvis) -0,2%   3,5%  
01:50   JPY Detaljhandelssiffor (årsvis) 1,2% 0,3% 0,5%  
02:00   NZD Förtroendeindexet hos företagen 13,4%   24,4%  
02:00   NZD NBNZ egen aktivitet 37,00%   36,60%  
03:30   AUD Bostadskredit 0,6%   0,5%  
03:30   AUD Lånekreditindex i den privata sektorn (Månadsvis) 0,4% 0,4% 0,4%  
03:30   JPY Genomsnittlig inkomst (årsvis) 1,4% 1,1% 2,6%  
03:30   JPY Övertidsersättning (årsvis) 1,80%   3,30%  
03:45   CNY Kinas HSBC Tillverkningsindex Flash PMI 50,2 50,5 50,5  
04:00   SGD Singapors Bankutlåning 604,6B   597,4B  
07:00   JPY Entreprenadordrar (årsvis) 8,6%   24,4%  
07:00   JPY Nystartade husbyggen (årsvis) -12,5% -14,2% -14,1%  
07:30   INR Kassareservens kvot 4,00% 4,00% 4,00%  
07:30   INR Indiens Styrräntebeslut 8,00% 8,00% 8,00%  
07:30   INR Indiens omvända reporänta 7,00% 7,00% 7,00%  
08:00   GBP Landsomfattande husprisindex på bostadsmarknaden HPI (Månadsvis) -0,2% 0,5% 0,8%  
08:00   GBP Rikstäckande husprisindex (årsvis) 9,4% 10,4% 11,0%  
08:00   EUR Tyska detaljhandelssiffror (Månadsvis) 2,5% 0,5% -1,1%
08:00   EUR Tyska detaljhandelssiffror (årsvis) 0,1% -0,2% 1,0%
08:00   ZAR M3 Penningtillgång (årsvis) 6,41% 7,00% 6,86%  
08:00   ZAR Kredit till privata sektor 8,78% 9,10% 9,77%  
08:45   EUR Fransk konsumtion (Månadsvis) 0,7% -0,2% 0,8%
08:45   EUR Franska Producentprisindexet (Månadsvis) -0,3% 0,0% -0,3%  
09:00   CHF Schweiziska KOF ledande affärsindikatorer 99,1 99,0 99,6
09:00   DKK Danska bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) 0,2% -0,3% -0,3%  
09:00   DKK Danska Sysselsättningssiffror 3,9%   4,0%
09:55   EUR Förändring i tysk arbetslöshetsstatistik 13K -2K 3K
09:55   EUR Tyska arbetslöshetssiffror 6,7% 6,7% 6,7%  
09:55   EUR Tysklands arbetslöshet 2,900M   2,900M
09:55   EUR Tysklands arbetslöshet ej säsongsrensad. 2,800M 2,800M 2,900M  
10:00   EUR ltaliens Månatliga Arbetslöshetsstatistik 12,3% 12,6% 12,6%  
10:00   EUR Spanska affärsklimatindexet -6,9 -6,8 -6,7  
10:00   NOK Centralbankens valutaköp -250,0M      
10:00   NOK Kreditindikator (årsvis) 5,3% 5,4% 5,4%  
10:00   NOK Norska Detaljhandelssiffror (Månadsvis) 0,6% 0,6% -1,5%  
10:30   GBP Företagsinvesteringar (Kvartalsvis) 3,3% 1,6% 0,9%
10:30   GBP Bytesbalansen -23,1B -17,0B -20,5B
10:30   GBP (BNP) Bruttonationalprodukten (årsvis) 3,2% 3,2% 3,2%  
10:30   GBP (BNP) Bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) 0,9% 0,8% 0,7%
10:30   GBP Tjänsteindexet 1,0% 1,0% 1,1%
10:30   HKD M3 Penningtillgång 13,9%   15,0%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (Månadsvis)   -0,3% -0,3% 0,2%  
11:00   EUR Italienska konsumentprisindex (årsvis)   -0,1% -0,1% -0,1%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (Månadsvis)   1,8% 1,8% -0,2%  
11:00   EUR Italienska harmoniserade indexet för konsumentpriser (årsvis)   -0,2% -0,2% -0,2%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet (årsvis)   0,7% 0,9% 0,9%  
11:00   EUR Konsumentprisindexet(KPI) (årsvis)   0,3% 0,3% 0,4%  
11:00   EUR Arbetslöshetssiffror 11,5% 11,5% 11,5%  
12:00   EUR Italienska producentprisindexet (årsvis) -1,7% -1,6% -1,6%  
12:00   EUR Italienska producentprisindexet (Månadsvis) 0,0%   0,1%  
12:30   INR Federal Reserves budgetunderskott 3.979,29B   3.249,24B  
13:30   INR Indiens utlandsskuld (USD) 450,1B   440,6B  
13:30   INR Ekonomisk tillväxt i Infrastrukturen (årsvis) 5,8%   2,7%  
13:45   USD Affärskedjors försäljning (Veckovis) -0,2%   0,1%  
13:45   USD Varuhuskedja (årsvis) 3,6%   4,1%  
14:00   ZAR Sydafrikas Handelsbalans -16,30B -8,00B -6,82B
14:30   CAD (BNP) Bruttonationalprodukten (Månadsvis) 0,0% 0,2% 0,3%  
14:30   CAD Kanadensiska prisindex för Industriproduktionen (årsvis) 2,5% 2,0% 2,8%
14:30   CAD Kanadensiska prisindex för Industriproduktionen (Månadsvis) 0,2% -0,2% -0,3%  
14:30   CAD Råvaruprisindex (RMPI) (årsvis) -0,6% 1,0% 2,5%
14:30   CAD Råvaruprisindex (Månadsvis) -2,2% -1,7% -1,4%  
14:55   USD Redbook (Månadsvis) -0,5%   -0,6%  
14:55   USD Redbook (årsvis) 4,3%   3,7%  
15:00   USD Säsongsmässig justering S&P husprisindex composite-20 (Månadsvis) -0,5% 0,1% -0,3%
15:00   USD S&P/CS HPI Composite-20 (Månadsvis) 0,6% 1,1% 1,0%  
15:00   USD S&P husprisindex composite-20 (årsvis) 6,7% 7,5% 8,1%  
15:30   BRL Brasiliens Skuldsättningsgrad till BNP 35,9% 35,5% 35,1%  
15:30   BRL Budgetsaldot -31,480B -24,600B -32,711B  
15:30   BRL Budgetöverskott -14,460B -5,100B -4,715B  
15:45   USD Chicagos inköpschefers index 60,5 61,9 64,3  
16:00   USD CB konsumentförtroendeindex 86,0 92,5 93,4
16:30   USD Dallas Federal Reserves tjänsteintäkter 26,90   21,00  
16:30   USD Utsikter för Texas tjänstesektor 27,50   22,80  
16:45   USD FOMC-medlemmen Powell talar          
17:30   USD Auktion av 4-veckors statsskuldväxel 0,020%   0,000%  
21:30   MXN Budgetbalans -13,52B   -93,40B  
22:30   USD API Veckovisa Råoljelager     -6,500M  
22:30   USD API veckovisa bränslelager     3,000M  
22:30   USD API Veckovisa Bensinlager     0,091M  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data
Låg volatilitet väntad
Moderat volatilitet väntad
Hög volatilitet väntad
Dementi: På grund av den ständigt skiftande karaktären på finansmarknaden, planering av ekonomiska händelser och indikatorer förändras ständigt. Vi är stolta över att dela med vår ekonomiska kalender med dig, men vill påminna dig om att på grund av externa faktorer utanför vår kontroll, kan Investing.com inte hållas ansvariga för några förluster i handel eller andra förluster som är ett resultat av användandet av den ekonomiska kalendern. .