Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy och allmänna villkor och besämmelser. Läs mer här.
1
 

Investing.com Finanskalender

Lägg till i din site
(Annons)
Riskfri trading!
Gör din första affär på oss. Välj ett belopp upp till 14 000 EUR
Inloggning / Registrera nu för att spara din tidszon och filterinställningar eller lägg till kommentarer.
Filter
26/11/2014 - 26/11/2014
 
 
Sök: 
ltr
0
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tid:

Kategori:

Markera allt
Rensa
Betydelse:
  Aktuell tid: 09:30 (GMT +1:00)
All data är streamade och uppdateras automatiskt.
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Tid Valuta Viktig Evenemang Verklig Prognos Föregående
Måndag 26 november 2012
06:00   SGD Singaporeanska industriproduktionen (årsvis) -2,1% -1,0% -2,8%
Onsdag 26 november 2014
01:30   AUD Byggnadsarbete slutfört (Kvartalsvis) (Q3) -2,2% -1,7% -1,2%  
06:00   SGD Singaporeanska industriproduktionen (Månadsvis) (Okt) 2,6% 3,4% -2,9%
06:00   SGD Singaporeanska industriproduktionen (årsvis) (Okt) 0,2% 0,8% -1,0%
08:00   CHF Konsumtionsindikator (Okt) 1,29   1,39
08:00   EUR Tyskt importprisindex (Månadsvis) (Okt) -0,3% -0,3% 0,3%  
08:00   EUR Tysklands importprisindex (årsvis) (Okt) -1,2% -1,4% -1,6%  
08:45   EUR Franska konsumentförtroendeindexet (Nov) 87 86 85  
09:00   SEK Konsumtionsförtroendet (Nov) 96,8 99,3 97,6
09:00   SEK Förtroendeindexet inom tillverkningsindustrin (Nov) 108,0 105,2 107,4
09:30   SEK Sveriges Handelsbalans (Okt) -0,20B 2,40B 1,70B
10:00   EUR Italienska konsumentförtroendeindexet (Nov)     101,4  
10:00   NOK Norska sysselsättningssiffror (Sep)   3,7% 3,7%  
10:30   GBP Affärsinvesteringar (årsvis) (Q3)     9,70% 11,00%  
10:30   GBP Företagsinvesteringar (Kvartalsvis) (Q3)     2,3% 3,3%  
10:30   GBP (BNP) Bruttonationalprodukten (årsvis) (Q3)     3,0% 3,0%  
10:30   GBP (BNP) Bruttonationalprodukten (Kvartalsvis) (Q3)     0,7% 0,7%  
10:30   GBP Tjänsteindexet   0,7% 0,8%  
11:10   EUR Italiensk Auktion av 6-månaders BOT     0,379%  
11:30   USD ECRI Vecka uppräknat (Veckovis)     -2,4%  
11:30   USD ECRI:s veckovisa index     133,2  
11:35   EUR Tysk 10-årig Bund auktion     0,870%  
12:00   GBP UK CBI distribution handelsbarometer (Nov)   28 31  
12:30   INR Indiens M3 Penningutbud (2 veckor)     11,3%  
13:00   USD MBA 30-årig bolåneränta     4,18%  
13:00   USD MBA Index på hypotekslån (Veckovis)     4,9%  
13:00   USD MBA Inköpsindex     179,8  
13:00   USD Marknadsindex för hypotekslån     391,3  
13:00   USD Index för omfinansiering av hypotekslån     1.604,6  
13:30   BRL Brasiliens Bankutlåning (Månadsvis) (Okt)     1,3%  
14:30   USD Fortsatta nyanmälningar om arbetslöshetsunderstöd   2.360K 2.330K  
14:30   USD Orderingång av kapitalvaror (Månadsvis) (Okt)   0,5% -0,1%  
14:30   USD Prisindexet för den privata konsumtionen (Månadsvis) (Okt)   0,1% 0,1%  
14:30   USD Underliggande PCE-Prisdeflator (årsvis) (Okt)   1,5% 1,5%  
14:30   USD Beställning av kapitalvaror (Månadsvis) (Okt)   -0,4% -1,1%  
14:30   USD Kapitalvaror med undantag av försvar (Månadsvis) (Okt)     -1,4%  
14:30   USD Underliggande orderingång för kapitalvaror (Icke försvarsmaterial Ex. flyg) (Månadsvis) (Okt)   0,8% -1,6%  
14:30   USD Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning   287K 291K  
14:30   USD Krav på arbetslöshetsersättning 4-veckors genomsnitt     287,50K  
14:30   USD Tillverkning vid mitten av månaden (Okt)     97,4  
14:30   USD Privata inkomster (Månadsvis) (Okt)   0,4% 0,2%  
14:30   USD Privata utgifter (Månadsvis) (Okt)   0,4% -0,2%  
14:30   USD Personlig konsumtion, reala termer (Månadsvis) (Okt)     -0,2%  
15:00   MXN Mexikanska handelsbalansen (Okt)     -0,765B 0,590B  
15:00   MXN Handelsbalans (USD) (Okt)       0,957B  
15:30   BRL Brasiliens Utländska Valutaflöde     -1,48B  
Preliminär   USD Bloomberg tidningars konsumentförtroendeindexet     38,5  
15:45   USD Chicagos inköpschefers index (Nov)   63,1 66,2  
15:55   USD Michigans konsumentförtroendeindex, slutliga (Nov)     80,6  
15:55   USD Sentiment index hos konsumenterna i Michigan (Nov)   90,2 89,4  
15:55   USD Michigan Consumer Sentiment Preliminary (Nov)     103,0  
15:55   USD Michigans Inflationsförväntningar (Nov)     2,6%  
16:00   USD Nyförsäljning av hus (Okt)   471K 467K  
16:00   USD Försäljning av nya hem (Månadsvis) (Okt)   0,7% 0,2%  
16:00   USD Förväntad husförsäljning (Månadsvis) (Okt)   0,9% 0,3%  
16:00   USD Indexet för förväntade försäljningssiffror av hus (Okt)     105,0  
16:30   USD Råoljelager   0,467M 2,608M  
16:30   USD EIA veckovisa bränslelager   -0,550M -2,056M  
16:30   USD Bensinvarulager   1,817M 1,034M  
18:00   USD Lagring av Naturgas   -150B -17B  
19:00   USD Auktion av 7-årig Revers     2,018%  
22:45   NZD Export (Okt)   3,85B 3,61B  
22:45   NZD Import (Okt)   4,60B 4,96B  
22:45   NZD Handelsbalansen (årsvis) (Okt)   183M 650M  
22:45   NZD Handelsbalansen (Månadsvis) (Okt)   -645M -1.350M  
Förklaring
Tal
Preliminära pressmeddelanden
Reviderat pressmeddelande
Hämtar data
Låg volatilitet väntad
Moderat volatilitet väntad
Hög volatilitet väntad
Dementi: På grund av den ständigt skiftande karaktären på finansmarknaden, planering av ekonomiska händelser och indikatorer förändras ständigt. Vi är stolta över att dela med vår ekonomiska kalender med dig, men vill påminna dig om att på grund av externa faktorer utanför vår kontroll, kan Investing.com inte hållas ansvariga för några förluster i handel eller andra förluster som är ett resultat av användandet av den ekonomiska kalendern. .